Szukaj książki:

Psychologia rynków finansowych - Tony Plummer

Psychologia rynków finansowychKup: Psychologia rynków finansowych
Autor: Tony Plummer
Cena: 93,90zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: WIG-PRESS 1995
Ilość stron: 312

Opis: "Psychologia rynków finansowych" Tony Plummera jest na tle wielu prac poświęconych analizie technicznej książką szczególną, bowiem autor stara się w niej odpowiedzieć nie tylko na pytanie "jak", ale przede wszystkim "dlaczego" analiza techniczna sprawdza się w praktyce. Znajdujemy tu próbę wyjaśnienia przyczyn, dla których ruchy cen podlegają określonym regułom. Swoje argumenty autor wspiera zarówno odwołaniami do nauk ścisłych, jak i licznymi przykładami z praktyki rynkowej. "Psychologia rynków finansowych" została uznana przez recenzentów i analityków giełdowych za jedną z najważniejszych i najbardziej nowatorskich prac poświęconych rynkowi kapitałowemu, jaka ukazała się w ostatnich latach.

W wyniku analiz opartych na teorii systemów "naturalnych" Plummer stwierdził, że ruch cen przebiega zgodnie z pewną bardzo wyraźną formułą, którą nazywa "pulsem cenowym". Na jej podstawie można bardzo dokładnie przewidywać zasięg poszczególnych ruchów cen oraz momenty zwrotne na rynku, na przykład takie, jak krach na rynku akcji z 1987 roku. Często nieprzeniknione zachowania rynków finansowych stają się w świetle tej pracy bardziej zrozumiale i bardziej przewidywalne. Praca ta powinna stać się podstawową lekturą wszystkich profesjonalnych inwestorów i graczy, doradców finansowych, analityków technicznych oraz ekonomistów zajmujących się badaniem zachowań rynków finansowych.

"Dla każdego poważnego inwestora będzie to frapująca lektura..."
Market Technician

"Jest to wspaniałe, oryginalne i odkrywcze dzieło... Te książkę powinni przeczytać wszyscy ci, którzy poważnie interesują się analizą techniczną."
Futures Magazines

"Trudno byłoby znaleźć bardziej przystępne wyjaśnienie, na czym polega analiza techniczna..."
Independent

Spis treści:
1. I. Logika nieracjonalnych zachowań zbiorowości
1. Samodzielna jednostka czy niepodzielna całość?
2. Dwoje to już zbiorowość
3. Jednostka w zbiorowości
4. Systemowe podejście do zachowań zbiorowych
5. Cykle zachowań zbiorowości
6. Metody prognozowania zachowań zbiorowych

2. II. Dynamika cyklu hossy i bessy
7. Zbiorowość na giełdzie
8. Kształt cyklu hossy i bessy
9. Spirala i złote proporcje
10. Matematyczne podstawy ruchów cen
11. Kształty ruchów cen

3. III. Prognozowanie punktów zwrotnych
12. Formacje cenowe w punktach zwrotnych
13. Formacje cenowe w tradycyjnej analizie technicznej
14. Formacje powstające podczas trendów
15. Teoria Elliotta
16. Potwierdzenie sygnałów kupna i sprzedaży
17. Naturalne punkty zwrotne
18. Analiza cykli
19. Przykłady występowania cykli

4. IV. Psychologia gry na giełdzie
20. Psychologia lęku
21. Psychologia sukcesu
22. Uwarunkowania sukcesu
23. Podsumowanie i wnioski