Szukaj książki:

System prawa finansowego. Prawo walutowe. Prawo dewizowe. Prawo rynku finansowego. Tom IV

System prawa finansowego. Prawo walutowe. Prawo dewizowe. Prawo rynku finansowego. Tom IVKup: System prawa finansowego. Prawo walutowe. Prawo dewizowe. Prawo rynku finansowego. Tom IV
Autor: Tomasz Rynarzewski, Anna Zielińska-Głębocka
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Wolters Kluwer 2009
Ilość stron: 326

Opis: Niniejszy IV tom ”Systemu prawa finansowego” poświęcony jest prawu walutowemu, dewizowemu, bankowemu oraz prawu rynku finansowego. Ukazuje się on 20 lat po wydanym przez Zakład Narodowy Ossolińskich tomie V Systemu instytucji prawno-finansowych PRL, poświęconym instytucjom systemu pieniężno-kredytowego. Fundamentalne zmiany ustrojowe i gospodarcze - datujące się od 1990 r. - sprawiły, że zdezaktualizowało się wiele przedstawionych tam kwestii. Równocześnie reaktywowano instytucje istniejące w okresie międzywojennym, takie jak giełda. Pojawiło się też prawo rynku finansowego i to zarówno w wymiarze krajowym, jak i wspólnotowym. W tej sytuacji postanowiliśmy wyodrębnić tematykę publicznoprawnych form oddziaływania państwa i Unii Europejskiej na instytucje kredytowe i finansowe. Punktem wyjścia jest zaprezentowany szczególny reżim prawny oraz zasady tworzenia i funkcjonowania jednolitego, unijnego rynku finansowego.

Czytaj więcej: System prawa finansowego. Prawo walutowe. Prawo dewizowe. Prawo rynku finansowego. Tom IV

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarczeKup: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Autor: Tomasz Rynarzewski, Anna Zielińska-Głębocka
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: PWN 2008
Ilość stron: 454

Opis: Podręcznik doskonale łączy funkcję naukową z dydaktyczną. Analiza teoretyczna została powiązana z realnymi zjawiskami, procesami i tendencjami charakteryzującymi współczesną gospodarkę. Argumentację teoretyczną poparto odpowiednio dobranymi danymi statystycznymi i miernikami ekonomicznymi. O oryginalności podręcznika świadczy nawiązanie do najnowszego dorobku światowej ekonomii.
Książka zawiera oprócz zagadnień tradycyjnie omawianych także i te rzadko analizowane w podręcznikach dostępnych na polskim rynku. Są to:
- relacja między teorią handlu a nową geografią ekonomiczną,
- współczesne modele teorii handlu w warunkach konkurencji niedoskonałej,
- definicje i mierniki konkurencyjności międzynarodowej,
- rola handlu zagranicznego w gospodarkach wschodzących,
- strategiczna polityka handlu międzynarodowego,
- modele wpływu stabilizacji cen surowców na dochody eksportowe krajów rozwijających się.

Czytaj więcej: Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Rynki kapitałowe. Tom II - Waldemar Tarczyński

Rynki kapitałowe. Tom IIKup: Rynki kapitałowe. Tom II
Autor: Waldemar Tarczyński
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Placet 19970
Ilość stron: 216

Opis: W miarę wzrostu liczby spółek reprezentowanych na giełdzie, szerszej reprezentacji branżowej, dostępności innych instrumentów finansowych, trzeba stosować inne narzędzia umożliwiające zapanowanie nad mnogością wyboru i pomagające zminimalizować ryzyko inwestycji. W tej skomplikowanej rzeczywistości pomocna okazuje się teoria portfelowa. Ta książka przedstawia aktualny stan wiedzy o analizie portfelowej. Pokazuje praktyczne możliwości wykorzystania jej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz proponuje kilka oryginalnych koncepcji podejścia do tych analiz. Odrębnym, a bardzo ważnym dla każdego przedsiębiorcy i inwestora zagadnieniem jest ocena sektora bankowego.

Czytaj więcej: Rynki kapitałowe. Tom II - Waldemar Tarczyński

TEORIA INWESTYCJI FINANSOWYCH - Luenberger David G.

TEORIA INWESTYCJI FINANSOWYCHKup: TEORIA INWESTYCJI FINANSOWYCH
Autor: Luenberger David G.
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Wydawnictwo PWN
Ilość stron: 610

Opis: Niniejszy podręcznik, poświęcony teorii inwestycji finansowych, obejmuje problematykę deterministycznych przepływów pieniężnych, jednookresowych losowych przepływów pieniężnych, instrumentów pochodnych oraz uogólnionych przepływów pieniężnych. Początkowe fragmenty zawierają podstawy teoretyczne i pojęciowe, po czym stopniowo wprowadza się coraz bardziej skomplikowane problemy, przedstawione jednak w przystępny sposób. Zamieszczone w tekście przykłady ukazują zastosowanie teorii do rozwiązywania praktycznych problemów inwestycyjnych.

Czytaj więcej: TEORIA INWESTYCJI FINANSOWYCH - Luenberger David G.

Wstęp do finansów - A. A. Groppelli, E. Nikbakht

Wstęp do finansówKup: Wstęp do finansów
Autor: A. A. Groppelli, E. Nikbakht
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 14dni
Wydawnictwo: WIG-PRESS 1999
Ilość stron: 400

Opis: Problematyka poruszona we "Wstępie do finansów" obejmuje między innymi rachunek pieniądza w czasie, metody budżetowania kapitału i oceny projektów inwestycyjnych oraz elementy teorii przedsiębiorstwa, w tym zagadnienie kosztu kapitału, kształtowania struktury kapitałowej i polityki dywidend. Obszernie omówiono bieżące planowanie i kontrolowanie finansów firmy: monitorowanie należności, zobowiązań i zapasów oraz zarządzanie gotówką. W książce poruszono także inne specyficzne kwestie, które nabierają coraz większego znaczenia dla polskich przedsiębiorstw: fuzje i przejęcia, finansowanie przy użyciu obligacji zamiennych, czy leasing. Książka zawiera wiele przykładów zaczerpniętych z praktyki, a przejrzysta konstrukcja rozdziałów bardzo ułatwia przyswojenie materiału.

Czytaj więcej: Wstęp do finansów - A. A. Groppelli, E. Nikbakht

Leksykon bankowo-giełdowy

Leksykon bankowo-giełdowyKup: Leksykon bankowo-giełdowy
Autor: Zbigniew Krzyżkiewicz, Władysław L. Jaworski, Mieczysław Puławski, Rafał Walkiewicz
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Poltext 2006
Ilość stron: 556

Opis: Leksykon zawiera ok. 2000 haseł, dotyczących systemu bankowego i nadzoru bankowego, operacji bankowych, bankowości elektronicznej, instrumentów finansowych i transakcji giełdowych. Szczególną uwagę poświęcono innowacjom przejętym w ostatnich latach z praktyki zagranicznej. Uwzględniono hasła związane z funkcjonowaniem międzynarodowych organizacji finansowych oraz krajowych podmiotów publicznych i prywatnych. Omówiono najważniejsze terminy z dziedzin towarzyszących problematyce bankowo-giełdowej. Uwzględniono przy tym radykalne zmiany w prawie rynku kapitałowego, wprowadzone na mocy ustaw z 29 lipca 2005 r. Przejrzysty układ haseł artykułowych i odsyłaczowych oraz indeks rzeczowy ułatwiają odnalezienie właściwego terminu. Bibliografia, wykaz aktów prawnych, schematy operacji itp. umożliwiają poszerzenie wiedzy i zrozumienie trudniejszych zagadnień. Leksykon jest przeznaczony dla kadry zarządzającej i pracowników banków, biur maklerskich i instytucji finansowych oraz wykładowców i studentów uczelni ekonomicznych i uniwersytetów.

Czytaj więcej: Leksykon bankowo-giełdowy

Ekonometria. Metody i ich zastosowanie

Ekonometria. Metody i ich zastosowanieKup: Ekonometria. Metody i ich zastosowanie
Autor: A. A. Groppelli, E. Nikbakht
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: PWE 2008
Ilość stron: 416

Opis: Książka jest podręcznikiem prezentującym w przystępny sposób metody ekonometryczne oraz możliwości ich zastosowania. Zawiera opis zarówno tradycyjnych metod estymacji, testów i procedur, jak i najnowszych osiągnięć w dziedzinie modelowania ekonometrycznego. Wykład jest prowadzony nowocześnie i zgodnie z aktualnymi tendencjami światowymi.

Czytaj więcej: Ekonometria. Metody i ich zastosowanie

Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Wydanie II

Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Wydanie IIKup: Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Wydanie II
Autor: Aswath Damodaran
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Onepress 2007
Ilość stron: 1520

Opis: "Finanse korporacji, czyli skąd bierze się wartość firmy." Każda ważna decyzja w firmie ma złożone konsekwencje finansowe. Aswath Damodaran dostrzega je i łączy w spójną całość: w finanse korporacji. Omawia decyzje finansowe i inwestycyjne firmy, wychodząc od podstaw akademickich i kończąc na prawdziwych sytuacjach, z jakimi stykają się inwestorzy i dyrektorzy zarządzający na całym świecie.

Książka jest współczesnym kompendium wiedzy o zarządzaniu finansami firmy. Zawiera mnóstwo przykładów i zadań przydatnych studentom i wykładowcom.

Czytaj więcej: Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Wydanie II

Dylematy inwestowania

Kup: Dylematy inwestowania
Autor: Dorota Podedworna-Tarnowska
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: Poltext 2011
Ilość stron: 252

Opis: Temat umiejętnego inwestowania pieniędzy i pomnażania majątku nabrał w ostatnich latach w Polsce dużego znaczenia. Stało się tak z uwagi na rosnącą zamożność naszego społeczeństwa. Coraz więcej Polaków staje bowiem przed trudną decyzją, komu powierzyć zarządzanie pieniędzmi i w co je zainwestować. Aktualność tematu inwestowania wynika również z ciągłej zmienności uwarunkowań funkcjonowania światowego systemu finansowego i występujących w nim turbulencji.

Czytaj więcej: Dylematy inwestowania

Inwestycje. Analiza i zarządzanie - Jack Clark Francis

Inwestycje. Analiza i zarządzanieKup: Inwestycje. Analiza i zarządzanie
Autor: Jack Clark Francis
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: WIG-PRESS 2000
Ilość stron: 940

Opis: Książka Francisa"Inwestycje. Analiza i zarządzanie" to obszerny podręcznik klasycznej teorii inwestowania, który adresowany jest przede wszystkim do studentów finansów, jak również do praktyków rynku kapitałowego, pragnących pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę. W książce tej poświęcono bardzo wiele zagadnieniom związanym z analizą papierów wartościowych - ich charakterystyką i wyceną. W początkowych rozdziałach przedstawione zostały mechanizmy funkcjonowania rynków papierów wartościowych oraz rola związanych z tym rynkiem instytucji.

Czytaj więcej: Inwestycje. Analiza i zarządzanie - Jack Clark Francis