Szukaj książki:

Rynek walutowy i pieniężny - wprowadzenie - Zespół Reutera

Rynek walutowy i pieniężny - wprowadzenieKup: Rynek walutowy i pieniężny - wprowadzenie
Autor: Zespół Reutera
Cena: 65,90zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - Oficyna 2001
Ilość stron: 338

Opis: Publikacja jest doskonałym wprowadzeniem do zagadnień rynku walutowego i pieniężnego. Omówiono w niej ich genezę i zasady funkcjonowania, z uwzględnieniem panujących na nich zwyczajów i specjalistycznego żargonu. Opisano instrumenty finansowe wykorzystywane na obu rynkach, wraz z podstawowymi technikami ich wyceny. Szczegółowo wyjaśniono również znaczenie stóp procentowych, czynniki wpływające na kursy walutowe oraz powiązania między rynkiem walutowym i pieniężnym. Książka jest rekomendowana przez Instytut ACI - jednostkę edukacyjną Międzynarodowego Stowarzyszenia Dealerów Rynku Walutowego.

POWIĄZANIA Z POLSKIMI REALIAMI
Rynek walutowy i pieniężny to obecnie najważniejsze i najszybciej rozwijające się rynki finansowe. Również w Polsce od kilku lat można zauważyć wzrost ich znaczenia. Omówione w publikacji instrumenty rynku walutowego i pieniężnego, podstawowe zasady obrotu nimi i metody ich wyceny przystają do polskich warunków. Polskie organy ustawodawcze oraz instytucje finansowe bazują bowiem na doświadczeniach rynków zachodnich.

KSIĄŻKĘ WYRÓŻNIA:

- Nowatorskie podejście do prezentacji podstawowych zagadnień z zakresu finansów, pozwalające utrwalić oraz poszerzyć zdobytą wiedzę.
- Przejrzysty układ, graficzne podsumowania materiału, przeglądy najważniejszych zagadnień.
- Przykłady, ćwiczenia i proste zadania, które decydują o wysokiej użyteczności książki i jej praktycznym charakterze.
- Podany na początku każdego rozdziału czas potrzebny na dokładne przyswojenie informacji, co znacznie ułatwia zaplanowanie nauki.
- Liczne elementy graficzne: wykresy, obrazy ekranów z serwisu Reutera oraz ikony wskazujące, jaką czynność należy w danym miejscu wykonać.
- Pytania sprawdzające wraz z odpowiedziami, pozwalające powtórzyć i utrwalić przeczytany materiał.
- Zestaw publikacji, artykułów i zasobów internetowych, pozwalający poszerzyć zdobytą wiedzę.
- Lista światowych giełd kontraktów futures i opcji wraz z ich adresami i stronami internetowymi.