Szukaj książki:

Fundamenty sprzedaży. Jak skutecznie oferować produkty inwestycyjne

Fundamenty sprzedaży. Jak skutecznie oferować produkty inwestycyjneKup: Fundamenty sprzedaży. Jak skutecznie oferować produkty inwestycyjne
Autor: Maciej Rogala
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: edinem
Ilość stron: 260

Opis: To podręcznik dla każdego utalentowanego doradcy finansowego oferującego produkty inwestycyjne. Dlaczego miałbyś go kupić i przeczytać? Po pierwsze, dlatego że autor jest taki jak Ty - ma talent do sprzedaży. Po drugie, dlatego że zdobył duże doświadczenie w sprzedaży produktów inwestycyjnych i odniósł spory sukces. Otrzymasz bardzo skuteczne narzędzie sprzedaży: metodę 5-ciu funkcjonalnych pytań. Dowiesz się jak sprzedawać produkty inwestycyjne w każdych warunkach rynkowych, także w okresie głębokich spadków na giełdzie. Będziesz wiedział jak nawiązać długotrwałą współpracę z najcenniejszymi klientami. W dążeniu, by nadać książce walor praktyczny, autor książki posunął się bardzo daleko. Czasami nawet aż tak bardzo, że nie uniknął kontrowersyjnych tez. Nie musisz się z nimi zgadzać. Ale powinieneś je poznać. Wszystko, co w książce zabrzmi kontrowersyjnie, będzie o tym, co zadziałało w praktyce i to nadzwyczaj dobrze. Skoro zadziałało u innych dobrych sprzedawców, to powinno pomóc także Tobie.

Czytaj więcej: Fundamenty sprzedaży. Jak skutecznie oferować produkty inwestycyjne

Zarządzanie finansami - Andrzej Rutkowski

Zarządzanie finansamiKup: Zarządzanie finansami
Autor: Andrzej Rutkowski
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: PWE 2007
Ilość stron: 528

Opis: Jest to trzecie, zmienione wydanie podręcznika obejmującego podstawową wiedzę o finansach przedsiębiorstw z punktu widzenia finansowych skutków podejmowanych decyzji. Poszczególne problemy zostały zaprezentowane na przykładach w kontekście konkretnych sytuacji decyzyjnych i w taki sposób, aby wiedza ta mogła służyć w praktyce. W obecnym wydaniu autor uwzględnił zmiany w zasadach regulujących funkcjonowanie przedsiębiorstw, m.in. międzynarodowe standardy rachunkowości (europejskie i światowe) oraz rozszerzył omówienia zagadnień, których znaczenie rośnie (np. polityka dywidend).

Czytaj więcej: Zarządzanie finansami - Andrzej Rutkowski

Inwestor - Włodzimierz Flak

InwestorKup: Inwestor
Autor: Włodzimierz Flak
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: C.H. Beck 2007
Ilość stron: ?

Opis: W publikacji omówione zostały zagadnienia, dotyczące prowadzenia działalności inwestycyjnej. Szczegółowo przedstawiono prawno-organizacyjne i ekonomiczno-finansowe zasady, regulujące cały proces inwestycyjny, w tym:
- aktualne informacje o prognozowaniu, planowaniu, realizacji i finansowaniu inwestycji,
- praktyczne sposoby rozwiązywania problemów, występujących w działalności inwestycyjnej,
- badanie efektywności inwestycji, ewidencji inwestycji, sprawozdawczości, rachunkowości,

Czytaj więcej: Inwestor - Włodzimierz Flak

Prawo rynku kapitałowego - Marcin Dyl, Aleksander Chłopecki

Prawo rynku kapitałowegoKup: Prawo rynku kapitałowego
Autor: Marcin Dyl, Aleksander Chłopecki
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: C.H. Beck 2002
Ilość stron: 311

Opis: W podręczniku omówiono zagadnienia związane z rynkiem kapitałowym. Wyjaśniono podstawowe pojęcia i zasady prawa rynku kapitałowego, nadzór nad rynkiem kapitałowym, zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej, instrumenty tego rynku, a także strukturę i funkcjonowanie oraz szczególne mechanizmy ochronne na rynku regulowanym. Zakres opisywanych norm nie ogranicza się do prawa o publicznym obrocie papierami, szeroko omówiono również ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz o obligacjach. Podręcznik wzbogacony jest o tabele, rysunki oraz wykaz literatury przedmiotowej. Adresowany jest do studentów prawa i ekonomii, ale przedstawione w nim zagadnienia mogą być przydatne również praktykom obrotu giełdowego.

Czytaj więcej: Prawo rynku kapitałowego - Marcin Dyl, Aleksander Chłopecki

Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego

Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowegoKup: Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego
Autor: Leszek Dziawgo
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: PWE 2010
Ilość stron: 192

Opis: Na współczesnym rynku finansowym zachodzą zmiany prowadzące do uwzględniania wymogów ekologicznych. Prof. Leszek Dziawgo przedstawił:
- funkcjonowanie instytucji finansowych a wymogi ochrony środowiska,
- ofertę rynku finansowego,
- inicjatywy międzynarodowe dotyczące uwzględniania ochrony środowiska przez rynki finansowe,
- rynek kapitałowy wobec ochrony środowiska,
- ofertę "ekologiczna" polskich instytucji finansowych,
- nadzieje i zagrożenia związane z ekologicznymi wymaganiami wobec rynków finansowych.

Czytaj więcej: Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego

Instytucje finansowe a własność kapitału akcyjnego

Instytucje finansowe a własność kapitału akcyjnegoKup: Instytucje finansowe a własność kapitału akcyjnego
Autor: Jacek Tittenbrun
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Nakom 1991
Ilość stron: 216

Opis: Książka stanowi interpretację w kategoriach ekonomiczno-socjologicznych teorii własności funduszy emerytalnych jako rezerwuarów kapitału akcyjnego korporacji.
Prof. dr hab. Jacek Tittenbrun (ur. 1952) – socjolog. Kierownik Katedry Socjologii Przedsiębiorczości i Pracy oraz Zespołu Badań Socjoekonomicznych w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, profesor zwyczajny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jego główne zainteresowania naukowe obejmują socjologię gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki własności oraz zagadnienia zróżnicowania społecznego; zajmował się badaniem m.in. małych i średnich przedsiębiorstw, społeczno-ekonomicznych mechanizmów upadku socjalizmu realnego oraz prywatyzacji. Autor teorii stanów społecznych i teorii własności siły roboczej. Prowadzi badania na pograniczu socjologii i ekonomii, niejednokrotnie wkraczając także w obszary zainteresowań filozofii, politologii i innych nauk społecznych.

Czytaj więcej: Instytucje finansowe a własność kapitału akcyjnego

Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawnopodatkowe

Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawnopodatkoweKup: Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawnopodatkowe
Autor: Tomasz Nieborak
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Difin 2004
Ilość stron: 389

Opis: "Pochodne instrumenty finansowe" należą obecnie do jednych z najbardziej zaawansowanych, zarówno pod względem budowy, jak i wielkości obrotu nimi. Po raz pierwszy w polskiej nauce prawno-finansowej w sposób kompleksowy ujęta została problematyka instrumentów pochodnych, rozpatrywanych przez pryzmat zagadnień prawno-ekonomicznych. Niniejsza publikacja opiera się na wszechstronnej analizie literatury przedmiotu, zarówno polsko-, jak i anglo-, oraz niemieckojęzycznej, która stanowi niezmiernie ważne źródło wiedzy.

Czytaj więcej: Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawnopodatkowe

Matematyka finansowa - Maria Podgórska, Joanna Klimkowska

Matematyka finansowaKup: Matematyka finansowa
Autor: Maria Podgórska, Joanna Klimkowska
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: PWN 2007
Ilość stron: 338

Opis: Podręcznik akademicki obejmujący pełny wykład tradycyjnej matematyki finansowej i nowe kierunki rozwoju tej dziedziny. Spójny układ treści, komunikatywny przekaz i poglądowe rysunki ułatwiają studiowanie tego trudnego przedmiotu. Starannie dobrane przykłady, wyjaśniające sposób rozwiązania i interpretację wyników, bezpośredni związek z praktyką obliczeń finansowych to kolejne atuty tego podręcznika. Każdy rozdział zawiera zestaw zadań do samodzielnego rozwiązania, a odpowiedzi do nich znajdują się na końcu książki.

Czytaj więcej: Matematyka finansowa - Maria Podgórska, Joanna Klimkowska

Spółka akcyjna. Tom III Biblioteki Prawa Spółek

Spółka akcyjna. Tom III Biblioteki Prawa SpółekKup: Spółka akcyjna. Tom III Biblioteki Prawa Spółek
Autor: Marek Michalski, Andrzej Kidyba (red.)
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Wolters Kluwer 2010
Ilość stron: 622

Opis: Stan prawny na 1.01.2010 r.

Książka stanowi pełne omówienie zagadnień związanych z typem normatywnym spółki akcyjnej, ujętych w sześć grup problemowych, takich jak: ogólna konstrukcja jurydyczna spółki akcyjnej, problematyka prawna akcji rozumianych jako tytuł uczestnictwa w spółce, istota kapitału zakładowego wraz z opisaniem operacji, jakie na nim są dokonywane, z uwzględnieniem trybu oferty publicznej akcji, zasady rozporządzania akcjami, w tym ustanowienie obciążeń na nich, z rozróżnieniem na akacje występujące w formie dokumentów i akcje zdematerializowane, ustrój korporacyjno-organizacyjny spółki oraz procesy transformacyjne, upadłość i likwidacja spółki.

Czytaj więcej: Spółka akcyjna. Tom III Biblioteki Prawa Spółek

Ekonometria Finansowa - Małgorzata Łuniewska

Ekonometria FinansowaKup: Ekonometria Finansowa
Autor: Małgorzata Łuniewska
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: PWN 2008
Ilość stron: 132

Opis: Podręcznik akademicki, w którym ekonometria finansowa jest rozpatrywana z punktu widzenia jej użyteczności w zakresie analiz giełdowych, w tym metod inwestowania. Rozdział pierwszy omawia metodologię badań ilościowych na rynku finansowym, drugi poświęcony jest opisowi mechanizmów oraz dostępności danych przedstawiających w sposób ilościowy te mechanizmy, trzeci dotyczy metod analizy technicznej, fundamentalnej i portfelowej. Wszystkie metody zostały zilustrowane przykładami z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Czytaj więcej: Ekonometria Finansowa - Małgorzata Łuniewska