Szukaj książki:

Statystyka w zarządzaniu - Admir D. Aczel

Statystyka w zarządzaniuKup: Statystyka w zarządzaniu
Autor: Admir D. Aczel
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: PWN 2007
Ilość stron: 1000

Opis: Jeden z najlepszych podręczników do nauczania statystyki na wydziałach zarządzania i ekonomii. Wykład jest kompletny i posiada ogromne walory dydaktyczne. Punktem wyjścia są zawsze zjawiska znane z codziennego życia lub łatwe do wyobrażenia. Dopiero po przekazaniu studentom istoty zjawiska podaje się formalny wzór i obudowę teoretyczną. Podręcznik opisuje metody wykorzystania informatyki w statystyce.

Czytaj więcej: Statystyka w zarządzaniu - Admir D. Aczel

Rynek finansowy i jego mechanizmy (wydanie 2010) - Wiesław Dębski

Rynek finansowy i jego mechanizmy (wydanie 2010)Kup: Rynek finansowy i jego mechanizmy (wydanie 2010)
Autor: Wiesław Dębski
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: PWN 2010
Ilość stron: 640

Opis: Kompleksowe kompendium wiedzy z zakresu nowoczesnych finansów. Uwzględnia najnowsze osiągnięcia zarówno w dziedzinie teorii, jak i praktyki. Prezentuje wszystkie najważniejsze kwestie związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe rynku pieniężnego i kapitałowego, w tym: wycenę akcji, obligacji, instrumentów pochodnych oraz analizę portfelową. Opisuje sposób funkcjonowania giełdy, ustalania kursów giełdowych, organizowania emisji oraz możliwości jej plasowania. Liczne przykłady liczbowe i ilustracje ułatwiają zrozumienie teorii i pozwalają zastosować ją do rozwiązywania problemów praktycznych.

Czytaj więcej: Rynek finansowy i jego mechanizmy (wydanie 2010) - Wiesław Dębski

Makroekonomia - N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor

MakroekonomiaKup: Makroekonomia
Autor: N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: PWE 2009
Ilość stron: 492

Opis: Jest to popularny w USA i Europie Zachodniej podręcznik przeznaczony do studiowania makroekonomii na pierwszych latach studiów. Obejmuje takie zagadnienia, jak rachunek dochodu narodowego, pomiar kosztów życia, produkcja i wzrost; oszczędności, inwestycje i system finansowy, podstawowe kategorie finansowe, bezrobocie, system walutowy, pieniądz i inflacja, makroekonomia gospodarki otwartej, zagregowane popyt i podaż, europejska unia walutowa. Podręcznik cechują komunikatywny język i liczne przykłady. Autorzy książki są wybitnymi współczesnymi ekonomistami.

Czytaj więcej: Makroekonomia - N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor

Teoria nowoczesnego inwestowania - Robert A. Haugen

Teoria nowoczesnego inwestowaniaKup: Teoria nowoczesnego inwestowania
Autor: Robert A. Haugen
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: WIG-PRESS 1996
Ilość stron: 860

Opis: "Teoria nowoczesnego inwestowania" jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym tak obszerną pozycją z zakresu analizy i zarządzania portfelem papierów wartościowych. Znajdziemy tu między innymi omówienie teorii portfelowej, ocenę efektywności zarządzania portfelem, przedstawienie modeli CAPM i APT, zasady wyceny akcji, obligacji i opcji przy pomocy stosowanych na świecie modeli matematycznych. Osobna część pracy poświęcona została też wpływowi podatków na strategie inwestycyjne, wycenie akcji zwykłych, szacowaniu przyszłych dochodów i dywidend oraz teorii rynków efektywnych. Książka ta jest podstawowym podręcznikiem, towarzyszącym wykładom z zakresu teorii inwestowania na wielu uniwersytetach europejskich i amerykańskich.

Czytaj więcej: Teoria nowoczesnego inwestowania - Robert A. Haugen

Słownik finansowo-giełdowy: angielsko-polski, polsko-angielski

Słownik finansowo-giełdowy: angielsko-polski, polsko-angielskiKup: Słownik finansowo-giełdowy: angielsko-polski, polsko-angielski
Autor: Joanna Archutowska, Joanna Wróblewska
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Poltext 2010
Ilość stron: 340

Opis: Słownik zawiera około 30 000 terminów i wyrażeń z takich dziedzin, jak m.in.:
- podstawy finansów
- wskaźniki finansowe
- finanse publiczne, w tym podatki
- bankowość komercyjna
- bankowość inwestycyjna, w tym fuzje i przejęcia
- oraz papiery wartościowe
- giełda i transakcje giełdowe
- instytucje finansowe
- skróty ważnych terminów i organizacji
- idiomy ze świata finansów i giełdy

Czytaj więcej: Słownik finansowo-giełdowy: angielsko-polski, polsko-angielski

Ekonomia matematyczna. Modele mikroekonomiczne

Ekonomia matematyczna. Modele mikroekonomiczneKup: Ekonomia matematyczna. Modele mikroekonomiczne
Autor: Tomasz Tokarski
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: PWE 2011
Ilość stron: 392

Opis: Ekonomia matematyczna zajmuje się modelowaniem procesów zachodzących w gospodarce za pomocą modeli matematycznych, które można podzielić na mikroekonomiczne i makroekonomiczne. Modele mikroekonomiczne opisują działania określonego podmiotu (konsumenta, przedsiębiorstwa) lub funkcjonowanie rynku pewnego dobra albo usługi. Zostały tu więc przedstawione: modele wyboru i międzyokresowego wyboru konsumenta; modele wyboru między pracą a czasem wolnym; wstęp do teorii przedsiębiorstwa; przedsiębiorstwo działające w warunkach konkurencji doskonałej, monopolu, duopolu i oligopolu; popyt przedsiębiorstwa na czynniki produkcji. Podręcznik uzupełniają podsumowania, testy i zadania ułatwiające opanowanie i usystematyzowanie wiedzy.

Czytaj więcej: Ekonomia matematyczna. Modele mikroekonomiczne

Rynki kapitałowe. Tom I - Waldemar Tarczyński

Rynki kapitałowe. Tom IKup: Rynki kapitałowe. Tom I
Autor: Waldemar Tarczyński
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: Placet 2000
Ilość stron: 344

Opis: W miarę wzrostu liczby spółek reprezentowanych na giełdzie, szerszej reprezentacji branżowej, dostępności innych instrumentów finansowych, trzeba stosować inne narzędzia, umożliwiające zapanowanie nad mnogością wyboru i pomagające zminimalizować ryzyko inwestycji. W tej skomplikowanej rzeczywistości pomocna okazuje się teoria portfelowa. Ta książka przedstawia aktualny stan wiedzy o analizie portfelowej. Pokazuje praktyczne możliwości wykorzystania jej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz proponuje kilka oryginalnych koncepcji podejścia do tych analiz. Odrębnym, a bardzo ważnym dla każdego przedsiębiorcy i inwestora zagadnieniem jest ocena sektora bankowego.

Czytaj więcej: Rynki kapitałowe. Tom I - Waldemar Tarczyński

Makroekonomia - David Begg

Makroekonomia - David BeggKup: Makroekonomia - David Begg
Autor: David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: PWE 2007
Ilość stron: 568

Opis: „Makroekonomia” jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni.
W nowym, zaktualizowanym wydaniu:
- przedstawiono w przystępny sposób podstawową wiedzę z dziedziny makroekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych związków zachodzących w gospodarce jako całości;
- opisano m.in. produkcję i popyt globalny; politykę fiskalną i handel zagraniczny; pieniądz i system bankowy; ceny i proces dostosowań; inflację; bezrobocie, kurs walutowy i bilans płatniczy; wzrost gospodarczy; gospodarkę światową;
- zaprezentowano najnowszą wiedzę dotyczącą zmian zachodzących we współczesnej gospodarce (m.in. globalizację, rolę Internetu).

Czytaj więcej: Makroekonomia - David Begg

Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było - Robert H. Frank

Mikroekonomia jakiej jeszcze nie byłoKup: Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było
Autor: Robert H. Frank
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: Gdańskie wydawnictwo psychologiczne 2007
Ilość stron: 720

Opis: Jeden z nielicznych na naszym rynku podręczników podstawowego kursu mikroekonomii. Autor, chcąc ukazać potęgę i uniwersalność ekonomicznego sposobu myślenia, osadził je wśród różnorodnych przykładów i zastosowań, z których wiele dotyczy sytuacji dobrze znanych studentom z ich własnych doświadczeń. Wiele rozdziałów rozpoczyna się anegdotą, zawierającą prezentację problemu lub pytania, a zakończonych jest zbiorami zadań o różnym stopniu trudności.

Czytaj więcej: Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było - Robert H. Frank

Mikroekonomia - David Begg

Mikroekonomia - David BeggKup: Mikroekonomia - David Begg
Autor: David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: PWE 2007
Ilość stron: 624

Opis: Podręcznik ten, wykorzystywany przez większość renomowanych uczelni zachodnich, zawiera wykład podstawowych problemów współczesnej ekonomii, łącząc sposoby podejścia do nich charakterystyczne dla wszystkich reprezentatywnych nurtów.

Podręcznik obejmuje:
- wprowadzenie,
- mikroekonomię,
- ekonomię dobrobytu.

Czytaj więcej: Mikroekonomia - David Begg