Studencki Fundusz Inwestycji

imagesSFI, czyli Studencki Fundusz Inwestycji to ogólnopolski projekt umożliwiający inwestowanie na giełdzie realnym kapitałem. Zamiast przeprowadzania kolejnej symulacji giełdowej postanowiliśmy udostępnić 10 000 zł na inwestycje na GPW (ufundowane przez Fundacja 2065 im. Lesława Pagi), a także 10 000$ na giełdę towarów (kapitał na rynek towarów w pełni pochodzi od Partnera Głównego Projektu firmy Regium Group SA). SFI przeznaczone jest dla osób powyżej 18 roku życia. Dziesiątka SFI wybrana podczas czteroetapowej rekrutacji, zdobędzie możliwość podejmowania decyzji inwestycyjnych, mając do dyspozycji pomoc maklera.

 

 

 

 

Dla najlepszych przygotowane zostały nagrody rzeczowe w postaci:

 • laptopów
 • telefonów komórkowych
 • iPody
 • egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego (ufundowany przez SKN SFI)
 • płatnych praktyk
 • bezpłatnych praktyk
 • książki


Inspiracją do organizacji projektu SFI jest niezwykły sukces Student Investment Fund w USA, który trwa nieprze-rwanie od ponad 10 lat. Projekt ten cieszy się uznaniem w środowisku ekonomicznym oraz popularnością wśród studentów.

Uczestnicy otrzymają także wirtualny kapitał równoznaczny z realnym do prowadzenia rankingu Grupy SFI.

Grupa SFI nie ponosi żadnych kosztów związanych z utratą realnego kapitału.

Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Fundusz.

Organizator Projektu

SKN SFI to Koło Naukowe założone przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego, którzy musieli wymyślić jakikol-wiek pretekst, żeby wysyłać do siebie maile kilka razy dziennie i minimum raz na dwa dni się spotykać. Próbując przez 6 miesięcy żyć w pewnym oddaleniu, uznali że najlepiej jest zwyczajnie ze sobą pracować.

SKN SFI wykształciło się z SKN Progress, jako naturalna kontynuacja projektu Studenckiego Funduszu Inwesty-cji, którego pomysłodawcą był były Prezes SKN Progress Jacek Sikorski.

Naszą misją jest integracja ludzi nieprzeciętnie drażniących, z własnym zdaniem, wzbudzających niejednokrotnie niechęć, wprowadzających zamieszanie, z głową pełną pomysłów, z siłą do ich realizacji, z wiarą w rzeczy niemożliwe, uwielbiających dyskutować, ceniących konstruktywną krytykę i szczerość "pomimo wszystko".

Największą nagrodą jest brak granic i wiara w innych. Masz zwariowany pomysł, wszyscy uważają, że nie da się go zrealizować, z naszą pomocą będzie jeszcze bardziej nierealny i .... sprawdzimy.

Zrealizowałeś - gratulację!
Nie udało się - przynajmniej miałeś odwagę spróbować!


SKN SFI posiada obecnie kilka kluczowych projektów:

 1. Pierwszy w Polsce Studencki Fundusz Inwestycji www.sfi.com.pl
 2. WallSFI Journal www.wsj.com.pl
 3. Impreza Roku SFI
 4. Liga ParcFerme - SFI www.parcferme.pl
 5. SFI Bridges - Mosty Ekonomiczne
 6. Konferencja "Innowacyjność w świecie biznesu"