Bulls vs. Bears

images

Według Eldera najważniejszym celem zarządzania ryzykiem oraz kapitałem na giełdzie jest przetrwanie. Zaraz po tym plasuje się unikanie nadmiernego, niewspółmiernego do zysków ryzyka. Kolejnymi nadrzędnymi celami dla daytradera jest wypracowanie stałej stopy zwrotu (postępującej) oraz wysokie zyski.
Daytrader powinien narzucić sobie odpowiednią dyscyplinę. Kwestią do ustalenia pozostaję więc maksymalny kapitał , który inwestor decyduje się zainwestować w jedną pozycję.

Add a comment

Czytaj więcej: Bulls vs. Bears

Proprietary Trading Firm

images

Wiele osób pragnie związać swoją karierę zawodową z rynkami finansowymi. Cel jaki temu przyświeca to przede wszystkim znaleźć się jak najbliżej giełdy, jak najbliżej emocjom, które temu towarzyszą. Konsekwencja tego jest zdobywanie coraz to kolejnych certyfikatów: maklera, doradcy inwestycyjnego, CFA...

Tak naprawdę jednak powyższe certyfikaty nie są wymogiem, aby rozpocząć przygodę na realnym parkiecie.

Add a comment

Czytaj więcej: Proprietary Trading Firm