Wolumen - dlaczego taki ważny?

Jedna z moich główny strategii opiera się na wykorzystaniu breakout: czyli otwarciu pozycji w momencie przebicia ostatnich ważnych low/high na wzmożonym wolumenie. Najważniejsze jednak to zwrócić uwagę na zmiany wolumenu. Jest to bowiem dodatkowe potwierdzenie tego jak mocne wybicie może mieć miejsce.

Przedstawię kilka przykładów, na których zwrócę uwagę jakie wybicia mają większe prawdopodobieństwa dobrego ruchu.

1. JCP - na poniższym wykresie zaznaczyłem zmianę wolumenu. W piątek można juz na otwarciu sesji zauważyć znaczny wzrostu wolumenu na otwarciu. Kurs w ciągu dnia dotarł do poziomów 16.75-80. I te właśnie rejony stanowią punkt do obserwacji, pod kątem wejście w pozycję długą.

Poniżej wykres o interwale 1 minutowym. Wyraźnie widać wyrysowanie się oporu w rejonach 16.75-80. Oczekiwany long z rejonów 16.80 przy założeniu znacznego wzrostu wolumenu. Na wykresie widać, że obrotu nagle się zwiększyły. Kurs zarazem wybił powyżej poziomu oporu. Tutaj warto zarócić uwagę na często powtarzający się motyw: wybicie, cofka, kolejny już udany atak (bez większych korekt). Taki też ruch można zaobserwować na wykresie: wybicie do 16.90 -> korekta do 16.60 -> drugi atak z ruchem na 17.10 -> korekta całego ruchu z wybicia w zasadzie idealnie do linii oporu (obecnie już wsparcia), po którym to dopiero dochodzi do konkretnego wybicia:

2. BYD - mocny wzrost wolumenu w minionym tygodniu. I w zasadzi 2 potencjalne wejścia wyrysowane dzień po dniu. 24.04 wyrysował się high po 9,83 w pierwszych 15 minutach sesji -> następne korekta -> i ponowny test tych rejonów. Przy zwiększonym wolumenie wybicie potwierdzone, po którym doszło do blisko 1$ ruchu. Identyczna sytuacja następnego dnia - 25.04. Wybicie powyżej szczytów z dnia poprzedniego 11.20 - zakończone 50 centowym ruchem na wzmożonym wolumenie:

3. SPWR - analogiczna sytuacja miała miejsce na spółce SPWR. Wyrysowanie się dwóch szczytów na 11.87. Trzecie udane podejście, na widocznie wzmożonym wolumenie doprowadziło do 33 centowego ruchu. Następnie praktycznie korekta całego ruchu i ruch wzrostowy. Jednak jak zaznaczyłem na wykresie rejony 11.30 okazały się zbyt mocnym oporem.

Bardzo skuteczny sygnał może rysować się przy wielu testach. Spójrzmy na poniższe przykłady. Póki co nie dzieje się na nich nic niezwykłego, ale wielokrotnie już testowały ważne rejony. Szanse, że kolejny test spowoduje dynamiczne wybicie, wzrasta więc znacznie.

HIMX - z dużym prawdopobieństwem możemy zakładać, że kolejne wybicie powyżej 6,67-70 będzie udane. Warto obserwować:

ACAD - opory w rejonach 13.70-90 są również warte obserwacji. Wybicie powyżej na wzmożonym wolumenie może dać bardzo mocny sygnał do ruchu wzrostowego.

Polecam analizować wykresy w celu odpowiedniego przygotowania się do sesji. Wiele ze spółek, na których może dochodzi do mocnych wybić, może pominać jeżeli nie spędzicie 1-2 godzin przed sesja na dobrym przygotowaniu się i przeanalizowaniu momentów wejścia.