Tape reading - jako skuteczna strategia tradingowa

images„Tape Reading”, czyli czytanie z taśmy, jest jedną ze strategii daytradingowych, której pogłębienie może pomóc w maksymalizacji Twoich zysków oraz ograniczeniu strat. Jest to strategia tradingowa, która dobrze spisuje się przede wszystkim w inwestycjach jednosesyjnych na rynkach akcji.

Warto zaznaczyć, że czytanie z taśmy pozwala na wychwytywanie konkretnych setupów (układów, które można porównać do formacji z analizy technicznej) pod zagrania, zarówno na pozycje długie, jak i krótkie. Analiza taśmy jest również przydatna w momencie podejmowania decyzji o wcześniejszym (niż np. wynikałoby to z analizy technicznej) zamknięciu pozycji.

Na jakich rynkach można stosować Tape Reading?

Zastosowanie Tape readingu, możliwe jest na rynkach, które udostępniają głębie rynku (tzw. market depth). Głębia rynku pokazuje jakie zlecenia znajdują się na walorze, po jakich cenach oraz w jakich ilościach.

Najlepszym przykładem gdzie możliwe jest wykorzystanie czytania z taśmy to giełdy akcji. Prym wiedzie największe giełdy na świecie, a więc amerykański NASDAQ oraz NYSE. Coraz bardziej upodabniające się do nich, są giełdy europejskie: NYSE Euronext, LSE czy niemiecka XETRA.

Jakie narzędzia wykorzystywane są w Tape Readingu?

Aby wykorzystanie Tape Readingu było możliwe, platforma tradingowa musi udostępniać narzędzia wykorzystywane w tej strategi: okno kwotowań (tzw. Level II) oraz okno transakcyjne (tzw. Time and Sales).

Time and Sales – okno transakcyjne

Okno transakcyjne, czyli tzw. Time and Sales Window, nazywane przez graczy taśmą lub karnetem („tape”) to podstawowe źródło informacji o zawieranych na rynku transakcjach.
Wśród informacji dotyczących poszczególnych transakcji wyczytamy:

 • godzinę transakcji
 • cenę
 • wielkość zleceniach
 • na jakim ECN'ie doszło do zawarcia transakcji


Poniżej przykładowy wygląda okna transakcyjnego:

Level II – głębia rynku

Głębia rynku, czyli tzw. Level II, informuje nas o przewadze popytu lub podaży na danym instrumencie. Analiza pojawiających się zleceń pozwala na wsparcie decyzji inwestorskiej. Badanie jak prezentują się złożone zlecenia na oknie Level II pozwala wyszukać powtarzających się setupów. Można to porównać do znajdowania formacji analizy technicznej na wykresie; w ten sam sposób poszukujemy powtarzających się zagrań na oknie Level II, które w określonym okresie miały odpowiednią skuteczność realizacji zysków.

Poniżej przykładowy wygląd głębi rynku:

 

Jakie informacje możemy wyczytać z rynku?

Biorąc pod uwagę dane jakie można wyczytać z w/w narzędzi, fundament podejmowania decyzji opiera się na cenie oraz wolumenie transakcji. Te dwa czynniki, w połączeniu z określaniem poziomu prawdopodobieństwa powtórzenia się określonego setupu, pozwalają skutecznie zwiększyć liczbę udanych transakcji. A efektywność transakcji stanowi o Twoim powodzeniu na rynku.

Trader skupia się na analizie w/w narzędzi pod kątem oceny:

 1. Wielkości zleceń
 2. Ceny po jakich zostały złożone zlecenia
 3. Spreadu, a co za tym idzie wiążącego się ryzyka z wejściem w pozycje
 4. Wolumenu
 5. Szybkości realizacji zleceń
 6. Wielkości realizowanych zleceń
 7. Czasu, kiedy zlecenia zostały złożone


Analiza wyżej wymienionych czynników, pozwala na odpowiedni dobór spółek pod kątem otwarcia pozycji. Celem jest ograniczenie ryzyka jedynie do tych spółek, gdzie określona strategia wykorzystująca tape reading ma największe prawdopodobieństwo wystąpienia, przy ograniczonym ryzyku związanym z samym otwarciem pozycji.

Podsumowanie

Jak we wszystkich strategiach tradingowych, również w tape readingu liczą się podstawowe cechy tradera: cierpliwość oraz konsekwencja. Wyczekiwanie na konkretne zagranie na rynku nieraz bywa zajmujące, co może stanowić problem dla aktywnych traderów, którzy nie cierpią sytuacji gdy nie posiadają otwartej pozycji na rynku. Powoduje to doprowadzenie do sytuacji, kiedy trader stara się uprzedzić dopiero budujący się setup, przez co wchodzi w rynek w złym momencie lub wejście okazuje się zupełnie nietrafione (z powodu ostatecznego zanegowania setupu). W każdej strategii należy działać bardzo dokładnie i skrupulatnie. Nie inaczej jest w Tape Readingu.

Czytanie z taśmy w dośc mocnym stopniu współgra z wykorzystaniem podstawowych formacji analizy technicznej, czyli wsparć oraz oporów w powiązaniu ze wskaźnikiem wolumenu. Większość informacji które wynikają z analizy taśmy można odnieść do analizy wsparć oraz oporów na wykresie, jednak pozwalają one z uprzedzeniem odnaleźć te poziomy, zanim stanie się to na wykresie. Szczególnie dotyczy to niższych interwałów: 1, 3 czy 5 minutowych świeczek.

Szybkość analizowania taśmy w początkowym okresie stosowania tej metody może być dość frustrująca. Transakcje na giełdach amerykańskich, gdzie tape reading jest najbardziej skuteczny (ze względu na poziom płynności oraz liczbę spółek notowanych na giełdach amerykańskich) przeprowadzane są bardzo szybko. W porównaniu z giełdą polską nieraz można mieć wrażenie, że te transakcje przeprowadzane są jak na kasetach video w trybie przyspieszonym. Fakt ten, może w pierwszym okresie analizy zachowań, zniechęcać. Jednak należy pamiętać, że jak w każdym zawodzie, potrzeba czasu oraz praktyki aby w odpowiedni sposób wyciągać wnioski oraz podejmować szybkie decyzje na podstawie tego co widzi się oraz wyczytuje z taśmy.

W kolejnej części artykuły, przedstawione zostaną sposoby wykorzystania Level II oraz TAS, podczas tradingu na giełdach akcji. Przybliżone zostaną również sposoby odczytywania informacji jakie płyną rynku.