Rozkład dnia na giełdzie amerykańskiej

Zasadnicza sesja na giełdach amerykańskich trwa niezwykle krótko, jedynie sześć i pół godziny, czyniąc ją tym samym jedną z najkrótszych sesji na rynkach finansowych.

Wraz z rozwojem giełdy amerykańskiej sesja została poszerzona o dwie dodatkowe fazy: pre - oraz post market, umożliwiające dodatkowy handel przed i po sesji giełdowej. Najważniejsza część sesji przypada na jej główne godziny otwarcia, jednak warto zwrócić uwagę także na pozostałe, gdyż podczas ich trwania istnieje duży potencjał generowania zysku.

[h4]Pre-Market (3.30 am – 9.30 am; 9.30-15.30 czasu polskiego)[/h4]

Pierwsza faza handlu, obejmująca czas przed otwarciem giełdy. Charakteryzuje ją niska płynność. Większość transakcji dotyczy spółek, dla których pojawiły się w tym czasie nowe informacje: wyniki finansowe, newsy dotyczące podpisanych kontraktów itp. W tym interwale zdarzają się również pomyłkowe transakcje wykonane na systemach ECN.

  • Faza 1. Zaczyna się o 3.30 am czasu amerykańskiego (9:30 czasu polskiego), a kończy o 9.30 am (15:30 czasu polskiego). Od tego momentu istnieje możliwość złożenia zlecenia z limitem, które następnie bierze udział w aukcji o 4.00 am (10:00 czasu polskiego).
  • Faza 2. Pomiędzy 4 am, a 9.30 am (10:00 a 15:30 czasu polskiego) rozpoczyna się właściwa część pre-marketu. Jednak tak naprawdę dopiero od 8.00 am rozpoczyna się istotna część handlu, gdyż o tej godzinie włączane są serwery większości systemów ECN, przez które można składać zlecenia. Pomiędzy 8.00 a 9.30 am swoje zlecenia na giełdzie Nasdaq składają market makerzy.
  • Faza 3. Od 9.28 am Nasdaq co 5 sekund wysyła dane na temat nierównowagi na otwarciu . Do 9.28 am można również składać zlecenia do specjalisty, które mogą brać udział w aukcji. Od 9.29 am nie ma już możliwości skasowania zleceń złożonych na ECN Archipelago, gdyż będą one brały udział w aukcji. Specjaliście otwierają swoje książki dopiero na otwarcie sesji o 9.30 am (15.30 czasu polskiego).

[h4]Market-open (9.30 am – 4.00 pm; 15.30-22.00 czasu polskiego)[/h4]

Zasadnicza część sesji giełdowej w Stanach. To właśnie w tym czasie dochodzi do zawarcia największe liczby transakcji. Dla przypomnienia: w Stanach liczba obrotu nie jest liczona jak w Polsce w obrocie liczonym w zł, tylko podawana jest w obrocie w liczbie akcji.

  • Faza 1. O godzinie 9.30 am (15.30 czasu polskiego) przeprowadzane są aukcje na otwarcie na Nasdaq, NYSE oraz Archipelago. Aukcje te mogą nieraz zdecydowanie odbiegać od ceny rynkowej danej spółki , co stanowi swego rodzaju możliwość dodatkowego zysku dla daytradera. O tej godzinie ustalane są również ceny otwarcia poszczególnych spółek. Pierwsza godzina handlu zwykle wiąże się z większą płynnością. Zwykle w tym czasie następuje seria publikacji danych makroekonomicznych, co dodatkowo wpływa na większą zmienność oraz duży obrót.
  • Faza 2. Od godziny 11.00 am (17:00 czasu polskiego) do 1.30 pm (19:30 czasu polskiego) ruchy na giełdzie nieco zamierają, maleje obrót. Powszechnie się mówi, że jest to okres lunch time, w którym market makerzy, specjaliści i duża część traderów udaje się na przerwę.
  • Faza 3. Między 1.30 pm (19.30 czasu polskiego), a 2.30 pm (20.30 czasu polskiego) obrót stopniowo zaczyna się zwiększać, widać powolny zwiększanie się liczby transakcji i coraz większe ruchy.
  • Faza 4. Od godziny 2.30 pm (20.30 czasu polskiego) do końca sesji 4.00 pm (22:00 czasu polskiego) rozpoczyna się zdecydowane zwiększenie płynności, co szczególnie widać na większych spółkach. Jest to zarazem okresem realizacji zysków przez graczy, jak i możliwych mocniejszych ruchów na indeksach. Ostatnia godzina wiąże się ze wzrostem transakcji zawieranych przez daytraderów celem zamknięcia przed końcem sesji pozycji tak, aby zgodnie z założeniem daytradingu nie przetrzymywać żadnej pozycji do dnia następnego. W ostatniej godzinie handlu płynność jest porównywalna do pierwszej godziny sesji. Ostatnie 10 minut sesji potrafi sprawić niespodzianki w postaci nagłych, dużych wahań kursów przy zwiększonej płynności, co sprawni daytraderzy potrafią efektywnie wykorzystać.

[h4]Post-Market (4.00 pm – 8.00 pm; 22.00-02.00 czasu polskiego)[/h4]

Płynność praktycznie zanika. Z kwotowań znikają zlecenia market makerów, specjalistów oraz innych instytucji finansowych. W post-markecie ciężko jest wypełnić jakiekolwiek zlecenia po cenie zbliżonej do ceny zamknięcia. Istnieje wyjątek w postaci spółek, które w tym czasie miały różnego rodzaju publikacje i informacje te mogły wpłynąć na kurs.