USA, blokada wydatków rządowych

Pierwszy raz od 17 lat ma miejsce blokada wydatków rządu w USA. Wielu inwestorów zastanawia się jaki to może mieć wpływ na giełdę. Poniżej prezentujemy dwie ilustracje. Pierwsza z nich ukazuje jaka była reakcja indeksu S&P 500, podczas ostatniego takiego wydarzenia, które trwało przez okres 21 dni, od 16 grudnia 1995 do 5 stycznia 1996. Dzień 16 grudnia przypadł w sobotę, poniżej prezentujemy wyniki od zamknięcia giełdy w dniu 15 grudnia, do zamknięcia w dniu 5 stycznia. Jak widzimy przez okres 21 dni, giełda nie wykazała żadnej szczególnej aktywności, pozostając praktycznie bez zmian.

 

Zachowanie indeksu S&P 500, w czasie ostatniej blokady wydaktów rządowych

 

Na drugiej ilustracji zamieszczone są wyniki, giełd z czasie poprzednich okresów blokad wydatków rządowych. W tabeli zaprezentowane są informacje o tym jak długo takie zdarzenie miało miejsce, jakie były wyniki giełdy przez, w czasie oraz po wydarzenia. Jak widzimy, blokada wydatków rządowych w USA, nie wywiera większego wpływu na notowania giełdowe.

Informacje na temat historycznych okresów blokady wydatków rządowych

 

 

* Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. W sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor oraz Dif Broker nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy.