Tom Dorsey zarządzający funduszami ETF

W dniu wczorajszym, emitent funduszy ETF PowerShares, opublikował informację na temat zmiany nazwy czterech funduszy ETF. Są to jedyne na rynku fundusze ETF, które są zarządzane analizą techniczną. Zarządzającym funduszami jest Dorsey Wrights. Fundusze zmienią nazwę z dniem 4 października. Fundusze są dostępne do kupna / sprzedaży w domu maklerskim DIF Broker na platformie inwestycyjnej DIF Freedom. Inwestycja w fundusze odbywa się analogicznie jak w przypadku inwestycji w akcje.

Istnieją cztery fundusze Technical Leaders, które są zbudowane w oparciu o cztery indeksy stworzone przez Dorsey Wrights. Pierwszy fundusz (PDP) powstał w marcu 2007, natomiast ostatni fundusz powstał w lipcu 2012 (DWAS). W sumie cztery fundusze mają w swoich aktywach przeszło 2 miliardy $. Jak widać w tabeli poniżej wyniki funduszy są imponujące w porównaniu do funduszy, ktre inwestują w analogiczne grupy aktywów.

 

Wyniki funduszy Technical Leaders w porównaniu do popularnych funduszy

PowerShares zdecydował na zmianę nazwy z „DWA Technical Leaders” na nową „DWA Momentum”.

“Wierzymy, iż zmiana nazwy na Momentum, pozwoli inwestorom na lepsze rozpoznanie charakteru funduszy, jako fundusze, które dostosowują się do zmieniających okoliczności. I powoli inwestorem na lepsze zastosowanie ich w swoim portfelu inwestycyjnym.” – Lorraine Wang, Invesco PowerShares .

Zmiana nazwy funduszy na DWA Momentum