Sektor Biotechnologii - szczyt 52 tygodni

Wiodącym sektorem na przestrzeni ostatniego roku, jest sektor Biotechnologii. Odpowiednim funduszem obrazującym tą siłę jest fundusz iShares NASDAQ Biotech ETF [IBB]. Jak widać na wykresie zamieszczonym poniżej, długoterminowy trend rosnący dla funduszu trwa od października 2011. W maju oraz czerwcu 2013 fundusz znajdował się przez krótki czas w sygnale sprzedaży, lecz w tym momencie fundusz kontynuuje wzrosty. Ostatni ruch wzrostowy dla funduszu IBB, ma miejsce po wcześniejszym przebywaniu notowań w konsolidacji i uformowaniu formacji trójkąta. Równocześnie nastąpiło wybicie w formacji trójkąta oraz przełamanie podwójnego szczytu, co spowodowało łatwiejsze osiągnięcie szczytu 52 tygodni na poziomie 210$.

Pomimo, iż fundusz znajduje się na poziomie szczytów z ostatnich 52 tygodni, celem dla zysków jest poziom 270$, co oferuje pozytywną relację ryzyka do zysku. Pierwszym sygnałem sprzedaży będzie poziom przełamania podwójnego dna na poziomie 190$. Idealnie byłoby rozpoczęcie inwestowania w czasie korekty, niemniej już teraz można rozważyć częściowy zakup funduszu po aktualnych cenach.


images

Legenda:

Wykres analizy punktowo-symbolicznej

kolumna X - kolumna wzrostowa

kolumna O- kolumna spadkowa

Linia trendu - linie trendu rysuje się zawsze pod kątem 45 stopniu

sygnał kupna - gdy kolumna X, przekracza poprzednią kolumnę X

* Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. W sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor oraz Dif Broker nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy.