Kliny

Klin jest formacją występującą podczas kontynuacji trwającego trendu. Czas kształtowania tej formacji to najczęściej 1-3 miesięcy. Cechą charakterystyczną podczas wykreślania formacji na wykresie jest:

  • wyznaczenie czterech punktów zwrotnych
  • wyznaczenie linii ograniczających formację - skierowane są one w tym samym kierunku, ale przeciwnym do poprzedzającego formację trendu

 

1. Klin zwyżkujący

 

 

Klin zwyżkujący występuje podczas trendu spadkowego. Formacja ta zapowiada dalszy spadek kursu. Podczas jej formowania wymagane jest wyznaczenie czterech punktów zwrotnych, dzięki którym możliwe jest wyrysowanie ograniczeń formacji. Zdarza się, że po wybiciu dołem z formacji klina zwyżkującego następuje korekta wzrostowa do dolnego ograniczenia formacji (prostej poprowadzonej przez punkty 1 i 3). W takim wypadku jest to często bardzo dobry poziom do otwarcia pozycji krótkiej, gdyż po takiej korekcie zwykle ma miejsce mocniejszy spadek. Zasięg spadku po wybiciu równa się wysokości fali spadkowej poprzedzającej formację.

W praktyce:

 

 

Powyżej przykład klina zwyżkującego indeksu S&P 500. W trendzie spadkowym dochodzi do korekty wzrostowej, która przybiera formację klina zwyżkującego. Widać że ograniczenia formacji skierowane są w kierunku przeciwnym do uprzedniego trendu - oraz są nachylone pod innym kątem. Po wybiciu dołem z formacji, następuje korekta wzrostowa pod dolne ograniczenie formacji (poziom ten jest dobry dla dobrania pozycji krótkiej) - ruch ten oznaczyłem numerem 1. Po korekcie następuje kontynuacja spadku - zasięg nie zostaje w pełni zrealizowany. Dochodzi do kolejnej korekty wzrostowej. W tym momencie należy być czujnym z ustawieniem wyjścia z ewentualną stratą. Zaznaczona na wykresie został opór - kreską czerwoną. Widać jednak, że kurs powraca do trendu spadkowego - czego efektem jest pełna realizacja zasięgu ruchu wyznaczonej formacji.

 

2. Klin zniżkujący

 

 

Klin zwyżkujący występuje podczas trendu wzrostowego. Formacja ta zapowiada dalszy wzrost kursu. Podczas jej formowania wymagane jest wyznaczenie czterech punktów zwrotnych, dzięki którym możliwe jest wyrysowanie ograniczeń formacji. Zdarza się, że po wybiciu górą z formacji klina zniżkującego następuje korekta spadkowa do górnego ograniczenia formacji (prostej poprowadzonej przez punkty 2 i 4). W takim wypadku jest to często bardzo dobry poziom do otwarcia pozycji długiej, gdyż po takiej korekcie zwykle ma miejsce mocniejszy wzrost. Zasięg wzrostu po wybiciu równa się wysokości fali wzrostowej poprzedzającej formację.

 

Chorągiewki

Kolejna z formacji charakterystycznych dla kontynuacji danego trendu jest chorągiewka. Może ona występować zarówno podczas trendu wzrostowego jak i spadkowego. Okres kształtowania formacji to od kilku sesji do 3-4 tygodni. Podczas formowania się wymagane jest wykreślenie 4 punktów zwrotnych, podobnie jak w przypadku formacji flagi. Chorągiewka pojawia się najczęściej w połowie trendu. Uwaga: formacja chorągiewki jest bardzo podobna do formacji trójkąta równoramiennego.

1. Chorągiewka w trendzie wzrostowym

 

 

Formacja chorągiewki, która kształtuje się w trendzie wzrostowym charakteryzuje się  uformowaniem 4 punktów zwrotnych zgodnie z powyższym wykresem. Pod koniec następuje wybicie górą powyżej ograniczenia. Zasięgu potencjalnego wzrostu równa się wysokości fali poprzedzającej formowanie się chorągiewki. Zmiana wolumenu podczas formowania się chorągiewki: podczas tworzenia punktów zwrotnych wolumen maleje, w trakcie wybicie przybiera mocno na wzroście.

 

2. Chorągiewka w trendzie spadkowym

 

 

Formacja chorągiewki występująca podczas trendu spadkowego. Po uformowaniu się punktów zwrotnych następuje wybicie dołem z formacji - zasięg spadku równa się poprzedzającej utworzenie chorągiewki fali spadkowej. Podczas wybicie obrót się zwiększa.

W praktyce:

 

 

Chorągiewka przedstawiona na powyższym przykładzie spółki SBUX miała miejsce podczas trendu spadkowego. Jak widać podczas formowania się chorągiewki wolumen spadał. Jego wzrost nastąpił podczas wybicie dołem zgodnie z założeniami formacji. Zasięg ruchu po wybiciu w pełni zrealizowany.

 

Flagi

Charakterystyczną formacją, która zwiastuje kontynuacje obecnie panującego trendu jest Flaga. Okres jej formowania jest dosyć krótki: zazwyczaj 3-4 tygodnie, ale zdarza się, że formacja powstaje w trakcie kilku sesji. Flaga może się uformować podczas trendu wzrostowego oraz spadkowego. Charakterystyczne przy jej tworzeniu jest powstanie 4 punktów zwrotnych które pozwalają na wyrysowanie formacji. Punkty zwrotne powinny tworzyć równoległe linie ograniczające formację, zgodnie z poniższą charakterystyką:

Czytaj więcej: Flagi

Spodek / Odwrócony spodek

Poniżej opisałem dwie z formacji mających miejsce podczas odwrócenia dotychczasowego trendu: spodek oraz odwrócony spodek. Na wstępie należy zaznaczyć, iż w/w formacje dają niesamowicie mocny sygnał, jednak sygnał tym mocniejszy im dłużej formacja się kształtuje. Z tego względu najlepiej jeżeli powstaje w średnim lub długim terminie.

Czytaj więcej: Spodek / Odwrócony spodek

Podwójny szczyt / podwójne dno

Poniżej opisałem dwie z formacji mających miejsce podczas odwrócenia dotychczasowego trendu: podwójne dno oraz podwójny szczyt.

W opisie głównym poszczególnych formacji przedstawiony jest poglądowy rysunek, który obrazuję idealny przebieg formacji. Pod nim znajduje się książkowy opis. W dalszej części natomiast przedstawiłem sprawę w praktyce, bo pod tym względem nie zawsze jest już tak idealnie. Formacja czasem realizowana nie jest w pełnym zakresie - ważne aby to w miarę szybko spostrzec, a następnie w dobrym momencie zrealizować zysk. Nie da się tego w prosty sposób wyjaśnić, jak wszystko wymaga to wieeeelu godzin spędzonych nad wykresami podczas sesji. Ale warto zwrócić uwagę na poniższe wskazówki.

Czytaj więcej: Podwójny szczyt / podwójne dno