Metody inwestycyjne - Momentum trading

Metoda inwestycyjna, którą można polecić osobom posiadającym wiedzę na temat analizy technicznej, ale także traderom, którzy stosując odpowiednie filtry wyszukują okazji inwestycyjnych wynikających z formowania się odpowiednich formacji na wykresie. Metoda ta wymaga odpowiedniego skupienia oraz cierpliwości. Inwestor korzystający z powyższej metody wyczekuje z wejściem w pozycję do momentu, gdy następuje ruch powodujący m.in.: wyłamanie z konsolidacji, (co zwykle zapowiada dynamiczny ruch, potwierdzony obrotami); przebicie przez kurs ważnych linii trendu, oporu bądź wsparcia; wybicie z wyrysowanej na wykresie formacji, mogącej diametralnie wpłynąć na notowania. Analizują oni sytuacje na indeksie rynku, decydując się tym samym na wejście w pozycje na spółkach znajdujących się blisko kluczowych poziomów cenowych. Taktyka ta biorąc pod uwagę zakresy ruchów wynikających z formacji, jest nieco zbliżona do metody news trading (o które już wkrótce). Zakres ruchu po wybiciu z formacji może sięgać kilkudziesięciu centów, bądź kilku dolarów. Dlatego też stop loss pozostaje osadzony podobnie jak w news trading na poziomie 15-20 centów, z możliwym zyskiem w postaci ruchu minimum 50 centowego.

Ciekawostką jest, że traderzy wykorzystujący tę strategię wykonują dziennie najmniejszą liczbę transakcji ze wszystkich opisanych tutaj metod. Dlatego też choć potencjalne zyski są odpowiednio duże, wymagają przestrzegania przez inwestora zasad daytradingu. Wiele osób, które obierają taką metodę handlu, początkowo często nudzi się podczas sesji. Brak im cierpliwości w oczekiwaniu na moment otwarcia pozycji, zaczynają w tym czasie robić nieprzemyślane ruchy, wcześniej wchodzić w pozycję, w wyniku, czego ponoszą straty i zniechęcają się. Metoda ta natomiast wymaga samodyscypliny i zdecydowania.

Inwestorzy analizują w tym przypadku wykresy od 5 minutowych do godzinnych czy jednodniowych. Tak duży interwał związany jest z faktem, że szukają oni wybić z ważnych poziomów, konsolidacji, a siła tego wybicia bywa zdecydowanie większa, gdy przełamany zostaje opór/wparcie z dłuższego terminu.

Założenia dotyczące strategii:

  • Realizacja zysku następuje po osiągnięciu ruchu cenowego w zakresie: minimum 30 centów.
  • Minimalna wielkość otwieranej pozycji wynosi 1000 akcji.
  • Stop loss ustawiony odpowiednio do potencjalnego zysku, który inwestor pragnie zrealizować 15 centów dla ruchu 50 centowego, 20 centów dla ruchu 1 dolarowego