Sezonowość na giełdzie, listopad początkiem silnego sezonu

Rozpoczął się listopad, więc tradycyjnie przypominamy o sezonowości giełd. Choć może na to nie wygląda, lecz z dniem 31 października zakończył się okres „słabego rynku„. Powiedzenie: „Sell in May and go away”, czyli ``Sprzedawaj w maju i zapomnij o giełdzie``, nie za bardzo sprawdziło się w tym roku, jako, iż w okresie maj-październik, indeks S&P 500 [SPX] zyskał na wartości 4.76%, natomiast Dow Jones [DJIA] wzrósł 5,25%. Niezależnie od wyników, właśnie zakończył się okres 6 miesięcy słabego rynku i aktualnie rozpoczyna się 6 miesięcy historycznie silnego rynku.

 

Poniżej przedstawiamy zestawienie, opracowane przez Yale Hirsch na łamach Stock Trader’s Almanac. W zestawienie widzimy wyraźnie, iż jak do tej pory, giełda osiąga dużo lepsze rezultaty w okresie od listopada do kwietnia, aniżeli od maja do października. Jeśli zainwestowałbyś 10 000 $ w indeks Dow Jones 1 maja i sprzedawał 31 października i czynił tak każdego roku od 1950 roku, poniósłbyś stratę przez te całe 64 lata! Jednakże jeśli inwestowałbyś tylko w okresie silnej giełdy, zauważyłbyś iż cały wzrost indeksu przypadł właśnie na silne miesiące giełdy.

Poniżej w zestawieniu widoczne wyniki procentowe oraz zmieniająca się wartość inwestycji 10 000$. Obliczenia są dla dwóch wariantów. Jeden: ``Seasonally Weak`` odzwierciedla wyniki inwestowania od 1950 roku tylko w czasie słabego okresu giełdy. Drugi: ``Seasonally Strong`` odzwierciedla wyniki inwestowania tylko w okresie 6 silnych miesięcy giełdy. Wyniki są wręcz szokujące, inwestowanie tylko w słabym sezonie przyniosło stratę w wysokości 681$ z średnio rocznym wynikiem 0,34%, natomiast inwestowanie tylko w silnym sezonie, przyniosło wynik 765,055 $, z średnio rocznym wzrostem w wysokości 7,63%.

 

Rezultaty inwestowanie tylko w silnym okresie oraz tylko w słabym okresie

sezonowosc na gieldzie

 

Nie ma wątpliwości, iż sezon od listopada do kwietnia przynosi znaczne lepsze wyniki aniżeli inwestowanie od maja do października.

Fakty na temat sezonowości:

•Od 31 października 2000, indeks Do Jones, zyskał na wartości 42%. Podczas sezonowo słabych okresów, indeks stracił łącznie 24%, natomiast podczas sezonowo silnych okresów indeks zyskał łącznie 82%!

•W okresie od maja do października, miały miejsce 26 razy na 64 lata, kiedy to indeks zanotował stratę. W silnym okresie strata miała miejsce tylko 14 razy na 64 lata oraz 4 razy na 30 lat.

•Miały miejsce tylko 3 lata kiedy w silnym okresie, indeks stracił więcej niż 10% (1969, 1973 and 2008). W okresie słabych 6 miesięcy, w 11 latach strata była większa niż 10%. źródło: partner i zarządzający portfelami w DIF Broker: Dorsey Wright

* Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. W sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor oraz Dif Broker nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy.