Czas na strategię HEDGE: Pair Trading

Dzisiaj chcielibyśmy umówić strategię zabezpieczającą typu hedge, typu: ``Pairs Trade``. Strategię tą prezentowaliśmy już kilkakrotnie, lecz biorąc pod uwagę aktualną kondycję rynku, jest warta przypomnienia ponownie. Aktualnie długoterminowy indeks hossy giełdy NYSE, (Bullish Percent NYSE), znajduje się w kolumnie spadkowej O, na poziomie 66%. Oznacza to iż w tym momencie maleje liczba akcji generujących sygnał kupna i aktualnie liczba ta wynosi 66%. W takiej sytuacji przejmujemy strategię ochrony kapitału. Aktualnie zmniejszyła się liczba okazji inwestycyjnych na rynku, lecz w dalszym ciągu takie okazje występują. Strategia Pair Trade, pozwala nam na dwie rzeczy jednocześnie. Zajęcie długiej pozycji w silnych aktywach oraz krótkiej pozycji w słabych aktywach.

 

Na czym dokładnie polega Pairs Trading?


Strategia ta polega na kupowaniu akcji / funduszu ETF w danych sektorze lub grupie aktywów i jednocześnie zajęcie krótkiej pozycji w akcjach /funduszu ETF z tej samej grupy aktywów. Celem jest zarobienie na obu tych transakcjach, długiej pozycji w aktywach przebierających na wartości i krótkiej pozycji w aktywach, tracących na wartości. W odróżnieniu do pojedynczych transakcji, zysk tutaj może być także osiągnięty, gdy zysk z jednej pozycji przewyższy stratę z drugiej pozycji. Także zysk może być także osiągnięty, gdy dwa aktywa będę wzrastać, lub dwa aktywa będą tracić na wartości. Sekret tej strategii leży w sile relatywnej, jako iż nasza przewaga leży we właściwych ocenieniu siły aktywów w danej grupie/sektorze.

Głównym celem strategi jest dostarczenie możliwości inwestycyjnej, z zabezpieczeniem. Strategia ma na celu uzyskanie zysku z dwóch pozycji, technicznie silnych akcji oraz technicznie słabych akcji.

W tabeli poniżej przedstawiamy kryteria jakie powinny spełniać akcje zastosowane w strategii Pair Trading. Idealnie szukamy także do długich pozycji akcji, w czasie korekty w okolicach linii trendu oraz akcji znajdujących się pod oporem dla krótkich pozycji. Pozwala to na podwyższenie relacji ryzyka do zysku, dla każdej w transakcji. Zawsze stosujemy zlecenie obronne stop loss dla każdej z pozycji.

* Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. W sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor oraz Dif Broker nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy.