Diament

Formacja diamentu występuje zarówno jako formacja kontynuacji jak i odwrócenia obecnego trendu. Punkty zwrotne charakterystyczne dla formacji formują się w kształcie rombu. Obroty w trakcie tworzenia się formacji maleją (z charakterystycznym wzrostem obrotu podczas lokalnych szczytów). Zauważalny wzrost wolumenu następuje w momencie wybicia z formacji. Zasięg ruchu po wybiciu z formacji powinien równać się wysokości diamentu (zgodnie z poniższym poglądowym obrazkiem).