Trójkąty

Trójkąty należą do formacji, które w zależności od sytuacji można traktować jako formacja zwiastujące kontynuację lub odwrócenie trendu. Dlatego też znalazły się one w dziale "Formacje zmienne", gdyż tak naprawdę od analizy, obserwacji i doświadczenia inwestora zależy odpowiednie zinterpretowanie pojawiającej się formacji.

Wśród trójkątów wyróżniamy cztery podstawowe typy tej formacji:

  • trójkąt równoramienny (symetryczny)
  • trójkąt prostokątny
  • trójkąt rozszerzający się
  • trójkąt prostokątny rozszerzający się

Poniżej opis poszczególnych formacji:

1. Trójkąt równoramienny (symetryczny)

O kierunku wybicia z formacji trójkąta równoramiennego decyduje poprzedzający formowanie się trójkąta ruch. Powstaje na skutek wyznaczenia czterech punktów zwrotnych (1-4), których połączone linie (po szczytach i dołkach) nachylone są do siebie pod podobnym kątem. Wolumen obrotów w trakcie tworzenia się formacji stabilnie ulega zmniejszeniu. Wybicie z formacji następuje na zwiększonym wolumenie. Cechą charakterystyczną jest fakt, że wybicie następuje zwykle w odległości od 50% do 25% przed końcem trójkąta (licząc od momentu powstania trójkąta - pierwszego punktu zwrotnego), który wyznaczony jest przez przecięcie się ramion formacji. Zasięg ruchu po wybiciu równy jest wysokości trójkąta (zgodnie z oznaczeniem poniżej).

2. Trójkąt prostokątny

O kierunku wybicia z formacji trójkąta prostokątnego decyduje poprzedzający formowanie się trójkąta ruch. Podczas formowania się trójkąta prostokątnego jedno z jego ograniczeń przybiera horyzontalny przebieg (poniższy rysunek prezentuje poglądowe spojrzenie na formacje, której horyzontalny przebieg może być zarówno górnym jak i dolnym ograniczeniem). W trakcie tworzenia się formacji wolumen obrotów spada, wzrasta w momencie wybicia. Wybicie powinno nastąpić maksymalnie w odległości od 50% do 25% przed końcem trójkąta (licząc od momentu powstania trójkąta - pierwszego punktu zwrotnego), który wyznaczony jest przez przecięcie się ramion formacji. Zasięg ruchu po wybiciu równy jest wysokości trójkąta (zgodnie z oznaczeniem poniżej).

3. Trójkąt rozszerzający się

O kierunku wybicia z formacji trójkąta prostokątnego decyduje poprzedzający formowanie się trójkąta ruch. Linie trójkąta rozszerzającego się wyznaczane są przez punkty zwrotne: coraz wyższe lokalne maksima, oraz coraz niższe lokalne minima. Wolumen w trakcie tworzenia się trójkąta zwykle spada, jego wzrost następuje w momencie wybicia z formacji. Zasięg ruchu po wybiciu równy jest wysokości trójkąta (zgodnie z oznaczeniem poniżej).

4. Trójkąt prostokątnny rozszerzający się

O kierunku wybicia z formacji trójkąta prostokątnego decyduje poprzedzający formowanie się trójkąta ruch. Linie trójkąta  prostokątnego rozszerzającego się wyznaczane są przez punkty zwrotne: coraz wyższe lokalne maksima, oraz coraz niższe lokalne minima jako jedna z linii; druga przybiera przebieg horyzontaly. Wolumen w trakcie tworzenia się trójkąta zwykle spada, jego wzrost następuje w momencie wybicia z formacji. Zasięg ruchu po wybiciu równy jest wysokości trójkąta (zgodnie z oznaczeniem poniżej).