Flagi

Charakterystyczną formacją, która zwiastuje kontynuacje obecnie panującego trendu jest Flaga. Okres jej formowania jest dosyć krótki: zazwyczaj 3-4 tygodnie, ale zdarza się, że formacja powstaje w trakcie kilku sesji. Flaga może się uformować podczas trendu wzrostowego oraz spadkowego. Charakterystyczne przy jej tworzeniu jest powstanie 4 punktów zwrotnych które pozwalają na wyrysowanie formacji. Punkty zwrotne powinny tworzyć równoległe linie ograniczające formację, zgodnie z poniższą charakterystyką:

 

1. Flaga w trendzie wzrostowym

 

 

Zgodnie z ogólnymi założeniami opisanymi powyżej - formacja flagi w trendzie wzrostowym poprzedzona jest dynamiczną zwyżką. Następnie w wykreślonej na wykresie formacji oczekiwane jest wybicie powyżej jej górnego ograniczenia. Odbywa się to na zwiększonym obrocie. Wybicie z formacji zwykle ma zasięg równy poprzedzającej jej formowaniu fali wzrostowej. Podczas tworzenia się formacji ważne jest aby zwrócić uwagę na wolumen - najbardziej idealna formacja powstaje w momencie gdy w trakcie jej formowania wolumen obrotów spada.

W praktyce:

 

 

Powyżej przedstawiony przykład formacji flagi dla spółki HPQ. Jesteśmy na wykresie świadkami ruchu wzrostowego, po czym następuje wykreślenie czterech punktów zwrotnych - w okresie około 4 tygodni. Następuje wybicie górą powyżej górnego ograniczenia. W przedstawionym przykładzie zasięg wzrostu zostaje zrealizowany w 100%.

 

2. Flaga w trendzie spadkowym

 

 

Formacja odwrotna do spodka - kształtuje się po uprzednim dynamicznym ruchu wzrostowym. Okres tworzenia formacji to średni/długi termin.

W praktyce:

 

 

Powyżej realizacja formacji flagi w trendzie spadkowym na przykładzie spółki WDC. Blisko 10$ spadek zakończył się korektą wzrostową, na której w okresie 3 tygodni uformowała się formacja flagi. Wyraźnie widać, iż wybicie dołem nastąpiło na zwiększonym wolumenie - zgodnie z książkowym przykładem formacji. Zasięg spadku również w pełni zrealizowany.