Spodek / Odwrócony spodek

Poniżej opisałem dwie z formacji mających miejsce podczas odwrócenia dotychczasowego trendu: spodek oraz odwrócony spodek. Na wstępie należy zaznaczyć, iż w/w formacje dają niesamowicie mocny sygnał, jednak sygnał tym mocniejszy im dłużej formacja się kształtuje. Z tego względu najlepiej jeżeli powstaje w średnim lub długim terminie.

 

1. Spodek

 

 

Formacja ta kształtuje się w średnim bądź długim terminie. Technicznie można powiedzieć, że małe znaczenie dla inwestorów jednosesyjnych. Zgodnie z powyższym wykresem widać, iż formacja ta uprzedzona jest spadkiem, po czym następuje długa konsolidacja w nieco "zaokrąglonej" formie, tworzącej właśnie spodek. Znaczenie w przypadku powyższej formacji ma również zmiana wolumenu. Obrót w miarę zniżki kursu również spada. Mniej więcej w tym samym okresie zaczyna rosnąć podobnie do zmiany kursu. Moment wybicia charakteryzuje się zdecydowanym wzrostem obrotu i zarazem początkiem dynamicznej zwyżki. W tym wypadku mamy 2 możliwości: wybicie bez korekty oraz wybicie z korektą do linii która stała się teraz wsparciem (do punktu 1).

W praktyce:

 

Powyżej realizacja formacji spodka na przykładzie spółki PWER. Wyraźnie widać długi okres kształtowania się formacji -> od kwietnia/maja 2008 do lutego 2010, kiedy to nastąpiło wybicie, korekta i dalszy dynamiczny ruch w górę potwierdzony zdecydowanym wzrostem obrotu.

 

2. Odwrócony spodek

 

 

Formacja odwrotna do spodka - kształtuje się po uprzednim dynamicznym ruchu wzrostowym. Okres tworzenia formacji to średni/długi termin. Zgodnie z powyższą prezentacja formowania się odwróconego spodka - widać, iż w miarę czasu, siła wzrostu powoli maleje, przez co ruch staje się lekko zaokrąglony i przechodzi w swego rodzaju konsolidację. Identycznie zachowuje się zmiana wolumenu. W połowie formacji widzimy maksimum wzrostu po czym rozpoczyna się odwrócenie trendu. W momencie wybicia z formacji obrót znacznie wzrasta. Tak samo jak w przypadku spodka mamy teraz 2 możliwości: wybicie bez korekty lub wybicie z korektą (do poziomu zaznaczonego 1).