Podwójny szczyt / podwójne dno

Poniżej opisałem dwie z formacji mających miejsce podczas odwrócenia dotychczasowego trendu: podwójne dno oraz podwójny szczyt.

W opisie głównym poszczególnych formacji przedstawiony jest poglądowy rysunek, który obrazuję idealny przebieg formacji. Pod nim znajduje się książkowy opis. W dalszej części natomiast przedstawiłem sprawę w praktyce, bo pod tym względem nie zawsze jest już tak idealnie. Formacja czasem realizowana nie jest w pełnym zakresie - ważne aby to w miarę szybko spostrzec, a następnie w dobrym momencie zrealizować zysk. Nie da się tego w prosty sposób wyjaśnić, jak wszystko wymaga to wieeeelu godzin spędzonych nad wykresami podczas sesji. Ale warto zwrócić uwagę na poniższe wskazówki.

 

1. Podwójne dno

 

 

Formacja kształtująca się podczas końcówki trendu spadkowego. Charakteryzuje ją powstanie litery W. Formacja ta wyznaczona jest poprzez dwa lokalne minima, pomiędzy którymi ma miejsce odreagowanie w postaci zwyżki kursu. Kurs do którego dojdzie cena instrumentu po wyznaczeniu pierwszego dołka stanowi zarazem poziom wybicia z formacji. Podczas kształtowania się formacji warto zwrócić uwagę na wolumen obrotów: podczas powstania pierwszego dołka oraz następującej po nim zwyżki, wolumen obrotów rośnie. Formowanie drugiego dołka charakteryzuje niska płynność. Dopiero w momencie wybicia z formacji wolumen obrotów zaczyna znacząco rosnąć. Zasięg możliwego wzrostu wyznaczony jest poprzez odległość od linii łączącej dwa minima do najwyższego punktu formacji. Na obrazku zasięg wzrostu oznaczony jest 1. Realizacja wybicia z formacji oznaczona numerem 2.

W praktyce:

 

 

Powyżej zaprezentowałem uformowanie się podwójnego dna na spółce LVS. Jak widać drugie dno nie miało swojego minimum idealnie z pierwszym dołkiem. Wybicie powyżej górnego ograniczenia daje sygnał wejścia w pozycję. Niebieską pionową kreską zaznaczyłem poziom docelowy po wybiciu z formacji. Jak widać został on ładnie zrealizowany: założenie po wybiciu był ruch z 22$ na 25$. Jednak w trakcie realizacji kurs dotarł do 24.50$ skąd zniżkował aż do 23$. Pytanie co w takim wypadku: widać, że kurs konsolidował pomiędzy 23$ a 23.50$. W takim wypadku proponuje stosować zasadę realizacji zysku w przypadku wybicia dołem z konsolidacji poniżej 23$. W powyższym przypadku tak się nie stało. Wsparcie w rejonach 23$ wytrzymało po czym kurs zrealizował idealnie zakładany ruch formacji, zwyżkując powyżej 25$.

 

2. Podwójny szczyt

 

 

Formacja kształtująca się podczas końcówki trendu wzrostowego. Charakteryzuje ją powstanie litery M. Formacja ta wyznaczona jest poprzez dwa lokalne maksima, pomiędzy którymi występuje minimum (zniżka kursu) będące poziomem wybicia z formacji. Podczas kształtowania się formacji warto zwrócić uwagę na wolumen obrotów: podczas formowania dwóch maksimów wolumen obrotów wzrasta (przy drugiej górce jest nieco mniejszy). Okres kształtowania się lokalnego minimum również charakteryzuję zdecydowany spadek płynności. Zasięg możliwego ruchu wyznaczony jest poprzez odległość od linii łączącej dwa maksima do najniższego punktu formacji. Na obrazku zasięg spadku oznaczony jest 1. Realizacja wybicia z formacji oznaczona numerem 2.

W praktyce:

 

 

Powyżej realizacja formacji podwójnego szczytu na przykładzie spółki PHK. Jak widać drugie maksimum wypadło nieco niżej niż pierwsze. Sytuacja taka często ma miejsce, trudno o idealne równe maksima. Zasięg formacji to blisko 80 centów ruchu (13.60-12.80). Otwarcie pozycji krótkiej następuje w momencie przebicia 12.80. Zakres ruchu wyznaczony przez wysokość podwójnego szczytu powinien doprowadzić do zniżki kursu w rejony 12$. Zgodnie z założeniami formacji, tak też się dzieje. Kurs spada do poziomu nieco poniżej 12$ gdzie następuje zrealizowanie posiadanej pozycji krótkiej.