13.11.13 - Facebook H1 i H4

Pięć fal wzrostowych cyklu zielonego zostało zakończonych i utworzyła się tym samym fala pierwsza cyklu dużego.

Możliwy jest co prawda jeszcze scenariusz wzrostowy w przypadku wydłużonej fali piątej zielonej ( wtedy obecna fala 1 czarna była by jej pierwsza falą), ale jeżeli poziom 45.25 zostanie wybity dołem ZANIM pojawi się nowy szczyt szczytów, to scenariusz ten jest unieważniony. Niemniej jednak, gwoli ścisłości został on przedstawiony na wykresie H1, na którym widać także pierwszą falę spadkową w postaci ZygZaka. Brakuje jeszcze ostatniego wybicia dołem w fali (v) cyklu, by korekta mogła być uznana za zakończoną:

fb h1

Na wykresie H4 widać natomiast zakrzywienie kanału modelu Nieliniowej Regresji w dół, co jest dodatkowym potwierdzeniem zakładanego scenariusza spadkowego w cyklu korkacyjnym:

 

fb h4

 

dte2016konf

daytraderevent2019

szkolatradingum