25.09.2013 - Facebook

Analizę spółki Facebook warto zacząć od przeglądnięcia witryny Second Market (https://www.secondmarket.com/facebook-on-secondmarket/), która posłużyła mi do uzyskania danych historycznych. Na ich podstawie powstał górny wykres pierwszego slajdu, na którym zaznaczyłem licznik fal Elliotta spółki Facebook przed oficjalnym IPO. Wiać na nim, że akcje tej spółki wkładają się w wyraźny impuls pięciofalowy, który jest jednocześnie szczytem fali 1 czarnej. Następująca po nim korekta o charakterze ZygZaka sięga poziomu 17.50 dolarów i następuje odbicie fali 1 różowej, która jest początkiem kolejnego impulsu pięciofalowego, w wyniku której powstanie fala 1 zielona.

 

Rozległa, w miarę horyzontalna korekta ABC fali 2 zielonej to układ 3-3-5, czyli korekta prosta nieregularna, której fala A czarna to fraktal niższego stopnia również będący korekta prostą nieregularną. Cała korekta kończy się na poziomie 22.65 dolarów i następuje kontynuacja trendu wyższego stopnia, którego głównym cyklem jest impuls 1,2,3,4,5 różowy. Cykl ten nie został jeszcze zakończony, gdyż brakuje jeszcze conajmniej jednej fali niższego rzędu do zakończenia cyklu fali 5 różowej. Proszę zwrócić uwagę  na to, ze fala 5 różowa może zostać wydłużona. Niemniej jednak pierwszym poziomem docelowym jest poziom 51.08, który powinien zostać osiągnięty do końca tygodnia.

 


images


images


images

 

dte2016konf

daytraderevent2019

szkolatradingum