Apple H1 17.09.2013

Poziomy docelowe fali iii sugerowane w poprzedniej analizie zostały osiągnięte a nawet wybite. W chwili obecnej spółka znajduje się w fazie korekty fali iv fali (iii). Korekta ta jest najczęściej dość długa w czasie i w cenie, więc pierwszy możliwy scenariusz to Trójkąt, który w swoim zasięgu nie powinien wybić poziomu $454 - $457. Drugim scenariuszem korekty jest bardziej dynamiczny ( a tym samym krótkotrwały) ruch cenowy w postaci ZygZaka, który swoim zasięgiem może nawet dotrzeć do poziomu $465.

 

Pierwszym poziomem docelowym dla fali (iii) zielonej jest 61%Fibo @ $436, które jednocześnie stanowi 261%FiboExt fali i białej. Gdy korekta fali iv się zakończy będzie można wyznaczyć dokładniejsze poziomy docelowe.

Na wykresie zaznaczony jest także kolorem pomarańczowym kanał przyśpieszenia wraz z linią środkową. Korekta fali iv nie powinna wyskoczyć powyżej tej linii.

Proszę również zauważyć wzrost wolumenu na świecach spadkowych , tzw: wolumen niedźwiedzi.


images

 

dte2016konf

daytraderevent2019

szkolatradingum