Analiza spółki Apple H1 Elliott Wave

Ostatni szczyt na poziomie 513.50 wygląda na koniec korekty nieregularnej ABC i stanowi tymczasowy szczyt fali 2. Następnie widoczna jest pierwsza impulsywna sekwencja spadkowa w postaci fal (i) i (ii), które stanowią podstawą licznika impulsywnego. Następne fale pierwszymi możliwymi sub-falami fali (iii). Ograniczeniem fali ii jest linia kanału głównego ( złota) oraz linia trendu spadkowego (biała). Jeżeli linie te zostaną wybite, wtedy licznik spadkowy zostanie wstępnie zakwestionowany i należy przyjrzeć się licznikowi alternatywnemu, w którym szczyt fali 2 jest ewentualnie szczytem fali 3 białej a nie 5 białej i nie kończy on sekwencji wzrostowej. W tym wypadku fale oznaczone jako (i) i (ii) będą częścią ZygZaka - ten zaś najprawdopodobniej będzie częścią Trójkąta fali alt.4 białej.

 

Bardzo wysoki volumen wzrostowy oznaczony jako Yao Ming oznacza, że w tle rynku jest słabość i preferowane są pozycje krótkie.

apple h1

 

dte2016konf

daytraderevent2019

szkolatradingum