Szukaj książki:

Sieci neuronowe - Ed Gately

Sieci neuronoweKup: Sieci neuronowe
Autor: Ed Gately
Cena: 98,90zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: WIG-PRESS 1999
Ilość stron: 184

Opis: Sieci neuronowe to systemy, które funkcjonują podobnie, jak układy neuronowe mózgu ludzkiego, ucząc się metodą prób i błędów. Stosowane w dziedzinie inwestycji i finansów, stają się zautomatyzowanymi systemami transakcyjnymi opartymi na danych wejściowych uwzględniających różne parametry rynku. Praca Gately'ego to pierwsza książka poświęcona znaczeniu sieci neuronowych w prognozowaniu cen. Autor, twórca wielu skutecznych systemów transakcyjnych opartych na sieciach neuronowych, bardzo przystępnie przedstawia zasady działania sieci, ich możliwości, a także sposoby ich wykorzystywania pozwalające osiągać maksymalne zyski.

Na wstępie autor omawia strukturę typowej sieci neuronowej, wskazując zarazem na możliwości i ograniczenia tego narzędzia. Następnie krok po kroku wyjaśnia, w jaki sposób należy zaprojektować, zbudować i uczynić sieć neuronową najbardziej odpowiadającą określonym potrzebom prognostycznym i inwestycyjnym. Gately udziela również wskazówek dotyczących doboru i wstępnego testowania danych oraz modyfikowania na bieżąco pracy sieci neuronowej, pozwalającego uzyskiwać przy pomocy tego narzędzia optymalne rezultaty. Ta wszechstronna prezentacja sieci neuronowych opatrzona została licznymi wykresami i tabelami, stanowiącymi ilustracje najważniejszych kwestii oraz słowniczkiem pojęć związanych z sieciami neuronowymi.