Szukaj książki:

Wojna o pieniądz 2

Kup: Wojna o pieniądz 2
Autor: Song Hongbing
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Wektory 2011
Ilość stron: 352

Opis: Song Hongbing, chiński analityk finansowy, stara się odpowiedzieć na te pytania, spoglądając na świat zachodni z zewnątrz i usiłując dociec, w którym momencie ta dynamicznie rozwijająca się cywilizacja popełniła błąd, który doprowadził do dzisiejszego permanentnego kryzysu i rosnącego zadłużenia. Jego opowieść obejmuje ostatnie trzy wieki historii Europy i Ameryki, poczynając od założenia Banku Anglii w 1694 roku, poprzez dzieje rodziny Rothschildów i ich imperium finansowego, powołanie Rezerwy Federalnej, udział kół finansowych w inspirowaniu dwóch wielkich wojen światowych, rezygnację z parytetu złota, aż po kryzys naftowy lat siedemdziesiątych, klęskę "azjatyckich tygrysów" w latach dziewięćdziesiątych i ostatni kryzys finansowy na rynku nieruchomości USA.

Czytaj więcej: Wojna o pieniądz 2

Giełdowe giganty. Jak przygotowują się, rosną, osiągają szczyt i zarabiają dla ciebie fortunę

Giełdowe giganty. Jak przygotowują się, rosną, osiągają szczyt i zarabiają dla ciebie fortunęKup: Giełdowe giganty. Jak przygotowują się, rosną, osiągają szczyt i zarabiają dla ciebie fortunę
Autor: John Boik
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: Wolters Kluwer 2010
Ilość stron: 212

Opis: Książka "Giełdowe giganty" uczy, jak kupować akcje o imponujących wynikach, kilkakrotnie zwiększające swoją wartość w krótkim czasie. Historyk i badacz giełdy papierów wartościowych John Boik prowadzi czytelników przez cykl życiowy takich akcji: od przygotowania poprzez wspinaczkę aż na sam szczyt. Opierając się na danych giełdowych od roku 1890, określa warunki umożliwiające zaistnienie takich akcji oraz pokazuje, jak rozpoznać duże trendy zwyżkowe sygnalizujące ich nadejście.

Czytaj więcej: Giełdowe giganty. Jak przygotowują się, rosną, osiągają szczyt i zarabiają dla ciebie fortunę

Podstawy analizy finansowej - Wiktor Gabrusewicz

Podstawy analizy finansowejKup: Podstawy analizy finansowej
Autor: Wiktor Gabrusewicz
Cena: 44,40zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Polskie wydawnictwo ekonomiczne 2005
Ilość stron: 280

Opis: Czynnikiem zwiększającym przydatność informacji ekonomicznych w zarządzaniu jest umiejętność ich poprawnej interpretacji, co wymaga znajomości procedur i metod analizy finansowej. Analiza finansowa zajmuje się badaniem i oceną efektywności działalności przedsiębiorstwa oraz jego sytuacji majątkowej i finansowej. Ułatwia ona podejmowanie optymalnych decyzji, umożliwiających lepsze wykorzystanie zasobów, poprawę wyników działalności, sprostanie potrzebom rynku i oczekiwaniom właścicieli.

Czytaj więcej: Podstawy analizy finansowej - Wiktor Gabrusewicz

Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie - Maria Sierpińska, Dariusz Wędzki

Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwieKup: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Autor: Maria Sierpińska, Dariusz Wędzki
Cena: 45,00zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: PWN 1997
Ilość stron: 277

Opis: Utrata płynności finansowej to wstęp do bankructwa mimo, że często nie jest ona bezpośrednio związana z poniesionymi przez firmę stratami. Wszystkim tym, którzy chcą wiedzieć jak:
- elastycznie zarządzać kapitałem obrotowym netto, zapasami, należnościami, gotówką,
- z jakich źródeł finansowania skorzystać, aby nie obniżać zwrotu z kapitału polecamy tę książkę.

Czytaj więcej: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie - Maria Sierpińska, Dariusz Wędzki

Analiza sprawozdań finansowych - Edward Nowak

Analiza sprawozdań finansowychKup: Analiza sprawozdań finansowych
Autor: Edward Nowak
Cena: 54,90zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: Polskie wydawnictwo ekonomiczne 2008
Ilość stron: 268

Opis: Sprawozdania finansowe zawierają informacje o stanie i zmianach, jakie zaszły w sytuacji majątkowej i finansowej oraz w wynikach działalności jednostki gospodarczej, dlatego są one podstawowym źródłem informacji o rezultatach jej działalności. Obiektywność ocen sytuacji finansowej oraz trafność podejmowanych decyzji zależą w dużym stopniu od umiejętności analizy danych prezentowanych w sprawozdaniach i zastosowania odpowiednich metod badawczych.

Czytaj więcej: Analiza sprawozdań finansowych - Edward Nowak

Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Tom. 1. Sprawozdanie finansowe.

Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Tom. 1. Sprawozdanie finansowe.Kup: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Tom. 1. Sprawozdanie finansowe.
Autor: Dariusz Wędzki
Cena: 57,90zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - Oficyna 2006
Ilość stron: 528

Opis: Książka jest poświęcona analizie wskaźnikowej sprawozdania finansowego jako najważniejszej i najczęściej stosowanej analizie finansowej przedsiębiorstwa. Omówiono w niej sposób obliczania i interpretacji wskaźników finansowych, koncentrując się na najbardziej przydatnych i wiarygodnych spośród nich. Zaprezentowano systemy powiązanych ze sobą wskaźników ułatwiających analizę przyczynowo-skutkową problemów występujących w przedsiębiorstwie i wprowadzenie nowych rozwiązań. Wiele uwagi poświęcono metodom tworzenia jednoznacznej i wiarygodnej oceny sytuacji finansowej na podstawie wskaźników, przeciwstawiając się powszechnej, choć błędnej opinii, że "wskaźniki można różnie interpretować". Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane licznymi przykładami z praktyki polskich przedsiębiorstw. Ze względu na obszerność tematyki książkę podzielono na dwa tomy.

Czytaj więcej: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Tom. 1. Sprawozdanie finansowe.

Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw - pod.red. Andrzej Szablewski

Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstwKup: Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw
Autor: pod.red. Andrzej Szablewski
Cena: 69,90zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: MT Biznes 2010
Ilość stron: 424

Opis: Książka przedstawia problem zmienności rynków kapitałowych, surowcowych i pieniężnych w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku oraz ich wpływ na determinanty wyceny i wartość przedsiębiorstw. Szczególnie wnikliwie Autorzy rozpatrują takie zagadnienia, jak: zmienność rynków jako nowa „normalność” w gospodarce, miejsce Chin w przyszłym ładzie finansowym świata, bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie i w Polsce, weryfikacja teorii dotyczących cen ropy naftowej, narastanie długu publicznego na świecie i w Polsce oraz sposoby jego finansowania.

Czytaj więcej: Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw - pod.red. Andrzej Szablewski

Wstęp do analizy papierów wartościowych - Peter J. Klein

Wstęp do analizy papierów wartościowychKup: Wstęp do analizy papierów wartościowych
Autor: Peter J. Klein
Cena: 62,90zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: K.E. Liber sc
Ilość stron: 283

Opis: Książka ta w przystępny sposób przedstawia zagadnienia związane z analizą papierów wartościowych. Koncentruje się na praktycznych zasadach rządzących analizą fundamentalną akcji, metodami wyceny przedsiębiorstw, teorią portfelową i analizą papierów dłużnych. Obok licznych przykładów zawiera specjalne zestawy zadań, które pozwalają sprawdzić świeżo zdobytą wiedzę.

Czytaj więcej: Wstęp do analizy papierów wartościowych - Peter J. Klein

Kiedy rynki się zderzają - Mohamed El-Erian

Kiedy rynki się zderzająKup: Kiedy rynki się zderzają
Autor: Mohamed El-Erian
Cena: 57,90zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: Mtbiznes 2010
Ilość stron: 278

Opis: Rynki finansowe zmieniają się nieodwracalnie, a znane teorie gospodarcze zawodzą. Ameryka nie jest już centrum świata finansów. Państwa, które wcześniej były dłużnikami, akumulują dziś zaskakujące bogactwo i decydują o przyszłości świata w stopniu, jaki wcześniej był nie do pomyślenia.. Płynność wewnętrzna rynków finansowych sprawia, że banki centralne mają coraz mniejszy wpływ na podaż pieniądza. Świat wkracza w erę stagflacji, a nierówności dochodów w państwach uprzemysłowionych nasilają się.

Czytaj więcej: Kiedy rynki się zderzają - Mohamed El-Erian

Wskaźniki ekonomiczne. Przewodnik dla inwestora - Richard Yamarone

Wskaźniki ekonomiczne. Przewodnik dla inwestoraKup: Wskaźniki ekonomiczne. Przewodnik dla inwestora
Autor: Richard Yamarone
Cena: 56,90zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: Onepress 2006
Ilość stron: 288

Opis: Śledzisz rynki finansowe i sytuację gospodarczą. Obserwujesz, jak indeksy reagują na najświeższe dane makroekonomiczne. Schemat jest prosty: jeśli dane są lepsze niż prognoza, rynek rośnie, a jeśli gorsze - spada. Ale nie wiesz, jak powstają te prognozy: które z nich są wyssane z palca, a które głęboko uzasadnione. A gdybyś nauczył się zbierać odpowiednie dane, by samemu opracowywać takie prognozy? Uniezależniłbyś się od opinii ekspertów i miałbyś swoje zdanie. Własnym prognozom ufałbyś bardziej niż cudzym i mógłbyś podejmować lepsze decyzje inwestycyjne.

Czytaj więcej: Wskaźniki ekonomiczne. Przewodnik dla inwestora - Richard Yamarone