Szukaj książki:

Wstęp do analizy papierów wartościowych - Peter J. Klein

Wstęp do analizy papierów wartościowychKup: Wstęp do analizy papierów wartościowych
Autor: Peter J. Klein
Cena: 62,90zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: K.E. Liber sc
Ilość stron: 283

Opis: Książka ta w przystępny sposób przedstawia zagadnienia związane z analizą papierów wartościowych. Koncentruje się na praktycznych zasadach rządzących analizą fundamentalną akcji, metodami wyceny przedsiębiorstw, teorią portfelową i analizą papierów dłużnych. Obok licznych przykładów zawiera specjalne zestawy zadań, które pozwalają sprawdzić świeżo zdobytą wiedzę.

Poruszane tematy obejmują:

- "Rachunkowość" - ocena sprawozdań finansowych,
- "Ekonomia" - cykl gospodarczy a wybór terminu inwestycji, rynek walutowy, podstawy makroekonomii,
- "Zarządzanie portfelem" - plan polityki inwestycyjnej, alokacja aktywów, budowanie portfela,
- "Analiza ilościowa" - wartość pieniądza w czasie, wewnętrzna stopa zwrotu, odchylenie standardowe, wariacja, korelacja,
- "Analiza zdolności kredytowej" - wskaźniki efektywności, ratingi wiarygodności kredytowej, papiery o stałym dochodzie.