Szukaj książki:

Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw - pod.red. Andrzej Szablewski

Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstwKup: Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw
Autor: pod.red. Andrzej Szablewski
Cena: 69,90zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: MT Biznes 2010
Ilość stron: 424

Opis: Książka przedstawia problem zmienności rynków kapitałowych, surowcowych i pieniężnych w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku oraz ich wpływ na determinanty wyceny i wartość przedsiębiorstw. Szczególnie wnikliwie Autorzy rozpatrują takie zagadnienia, jak: zmienność rynków jako nowa „normalność” w gospodarce, miejsce Chin w przyszłym ładzie finansowym świata, bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie i w Polsce, weryfikacja teorii dotyczących cen ropy naftowej, narastanie długu publicznego na świecie i w Polsce oraz sposoby jego finansowania.

Budowa kapitału zaufania poprzez komunikację i zarządzanie oczekiwaniami inwestorów stanowi odpowiedź na utratę zaufania przez wiele spółek publicznych, także w naszym kraju. W publikacji zaakcentowano potrzebę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, znaczenie niematerialnych aktywów firmy, wykorzystywanie obligacji jako coraz istotniejszego źródła finansowania przedsiębiorstw oraz wzmacnianie kontroli wewnętrznej, która wpływa dodatnio na proces kreowania ich wartości. Przedstawiono także całkowite stopy zwrotu spółek kapitałowych na GPW w Warszawie w latach 2001-2009 oraz zakres zmian u notyfikowanych akcjonariuszy spółek giełdowych w ostatnich latach w Polsce.

„Książka jest ważnym głosem w dyskusji o skutkach kryzysu globalnego dla przedsiębiorstw, o wpływie zmienności przepływów na rynkach– kapitałowym, surowcowo-towarowym i pieniężnym – na migracje wartości przedsiębiorstw, na destrukcję i kreowanie ich wartości.”
Prof. dr hab. Irena Lichniak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

”Przejście od G-7 do G-20 zmienia kierunek strumieni kapitału finansowego i kapitału społecznego. Recenzowana książka jest dobrym przewodnikiem po megatrendach XXI wieku.”
Prof. dr hab. Jan K. Solarz, Akademia Finansów w Warszawie