Szukaj książki:

Rynek finansowy w erze zawirowań - red. Piotr Karpuś, red. Jerzy Węcławski

Rynek finansowy w erze zawirowańKup: Rynek finansowy w erze zawirowań
Autor: red. Piotr Karpuś, red. Jerzy Węcławski
Cena: 76,90zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: UMCS 2009
Ilość stron: 799

Opis: Książka zawiera opracowania poświęcone przyczynom kryzysu finansowego, zjawiskom z nim związanym, konsekwencjom dla różnych sfer gospodarki i podmiotów, działaniom podejmowanym przez instytucje publiczne i prywatnych uczestników rynku, a także propozycjom i rozwiązaniom wyłaniającym się w wyniku przewartościowań wywołanych przez kryzys. Ta obszerna problematyka została ujęta w czterech częściach poświęconych różnym grupom problemów i segmentów rynku.

Z analiz przeprowadzonych przez autorów wynika, że skala i charakter zmian wywołanych przez kryzys spowoduje niewątpliwie, iż rynek finansowy nie będzie już taki sam jak przed jego wybuchem. Przewartościowania i zmiany obejmą wszystkie jego elementy: struktury instytucjonalne, instrumenty oraz strategie prowadzenia działalności, a priorytetem będzie większe bezpieczeństwo jego uczestników i stabilność.