Szukaj książki:

Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych

Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowychKup: Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych
Autor: Gurgul Henryk
Cena: 49,90zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - Oficyna 2006
Ilość stron: 244

Opis: Rynki kapitałowe na całym świecie codziennie są bombardowane setkami informacji. Część z nich dotyczy emitenta, inne jego bliższego i dalszego otoczenia. Wszystkie te informacje wpływają na wartość firmy emitenta, co znajduje odzwierciedlenie w cenach jej akcji, obligacji i innych papierów wartościowych. Dlatego tak ważnym zagadnieniem jest pomiar wpływu zdarzeń na rynkach akcji na wartość firmy.

W książce opisano między innymi:

- klasyczny model analizy zdarzeń,
- wpływ ogłoszenia prognoz zysków i ostrzeżeń o niezrealizowaniu prognozy na rynek akcji,
- wpływ ogłoszenia rekomendacji analityków, ujawnienia okoliczności zawarcia transakcji przez insiderów oraz rezygnacji członka zarządu z zajmowanego stanowiska na rynek akcji,
- wpływ zapowiedzi wysokości wypłacanej dywidendy na ceny akcji i wielkość obrotów,
- zmiany cen i wielkości obrotów akcji dodawanych do portfela indeksu WIG20 i usuwanych z niego,
- oddziaływanie zmiany wysokości podstawowych stóp procentowych w gospodarce na sytuację na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Recenzja:

Książka dr. Gurgula w sposób kompleksowy opisuje wpływ informacji na ceny papierów wartościowych – przede wszystkim akcji i obligacji, co autor potwierdza własnymi badaniami statystycznymi. Wszystkie rodzaje zdarzeń są szczegółowo i z podaniem przykładów omawiane, a następnie dzięki metodom stricte statystyczno-ekonometrycznym, mierzony jest ich wpływ na wartość firm notowanych na rynkach akcji. Wykorzystywana jest tu teoria analizy zdarzeń (ang. event study analysis) pozwalająca określić, które z setek informacji trafiających codzienne na rynek są najważniejsze. W książce znaleźć można między innymi wpływ ogłaszania prognoz zysków i ostrzeżeń ich niewypełnienia oraz rekomendacji analityków, wpływ ujawnienia okoliczności zawarcia transakcji przez insiderów oraz rezygnacji członka zarządu z zajmowanego stanowiska na rynek akcji, wpływ zapowiedzi wysokości wypłacanej dywidendy wyceny akcji i wielkość obrotów, zmiany cen i wielkości obrotów akcji dodawanych do portfela indeksu WIG20 i usuwanych z niego, oddziaływanie zmiany wysokości podstawowych stóp procentowych w gospodarce na sytuację na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Łukasz Porębski, www.sii.org.pl