Szukaj książki:

Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa - Zdzisław Leszczyński, Anna Skowronek-Mielczarek

Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwaKup: Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa
Autor: Zdzisław Leszczyński, Anna Skowronek-Mielczarek
Cena: 57,90zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Polskie wydawnictwo ekonomiczne 2008
Ilość stron: 324

Opis: Zmieniające się warunki otoczenia, niepewność działania, rosnące wymagania klientów, zaostrzająca się konkurencja wymuszają na przedsiębiorstwach podejmowanie działań zwiększających efektywność funkcjonowania i doskonalenie procesów zarządzania. Menedżerowie i właściciele firmy wymagają stałego dostępu do informacji na temat jej sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej, informacji użytecznej, eliminującej niepewność, ułatwiającej podejmowanie decyzji. Jednym z ważniejszych narzędzi w tym zakresie jest analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, opierająca się na analizie ekonomiczno-finansowej, a więc na jej różnego typu technikach i narzędziach.

Czytaj więcej: Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa - Zdzisław Leszczyński, Anna Skowronek-Mielczarek

Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania

 Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadaniaKup: Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania
Autor: Mieczysław Sobczyk
Cena: 38,90zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: Placet 2008
Ilość stron: 360

Opis: Ta książka pozwoli wszystkim bez stresów poznać metody liczenia podstawowych wielkości jakimi operuje świat kapitału. Autor w sposób przystępny, na podstawie konkretnych przykładów, prowadzi nas przez skomplikowany świat finansów. Aby zrozumieć ten świat wystarczy znajomość matematyki elementarnej-resztę uczyni ta książka.

 

Jak czytać sprawozdanie finansowe. Przewodnik menedżera. Wydanie 3

Jak czytać sprawozdanie finansowe. Przewodnik menedżera. Wydanie 3Kup: Jak czytać sprawozdanie finansowe. Przewodnik menedżera. Wydanie 3
Autor: Gertruda Krystyna Świderska
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Difin 2010
Ilość stron: 143

Opis: Autorka podjęła trud przybliżenia wiedzy zawartej w sprawozdaniu finansowym, pisząc poradnik, a raczej przewodnik po tym, co z tego sprawozdania można wyczytać, jakie wnioski na jego podstawie wysnuć, co pozostaje niewiadomym, a czego w ogóle ze sprawozdania finansowego dowiedzieć się nie można. Publikacja, ze względu na temat, sposób podania treści, formę, logiczny wywód oraz niezwykle jasny i zrozumiały język, a także niewielką objętość (mimo ogromu materiału), nie tylko wychodzi naprzeciw oczekiwaniom czytelników, ale ma szanse stać się perełką na rynku wydawniczym. Na szczególne podkreślenie zasługuje koncepcja i forma opracowania.

Czytaj więcej: Jak czytać sprawozdanie finansowe. Przewodnik menedżera. Wydanie 3

Nowy paradygmat rynków finansowych - George Soros

Nowy paradygmat rynków finansowychKup: Nowy paradygmat rynków finansowych
Autor: George Soros
Cena: 40,90zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: MT Biznes 2008
Ilość stron: 208

Opis: W samym środku najgroźniejszego krachu finansowego od kilkudziesięciu lat legendarny finansista George Soros bada przyczyny kryzysu i jego implikacje dla przyszłości. Soros widzi obecne zawirowania na rynkach finansowych w kontekście kilkudziesięciu lat badań nad tym, jak ludzie i instytucje zachowują się w obliczu samowzmacniających i samowygaszających się fal, które zdominowały globalną aktywność gospodarczą. Przeważający dziś paradygmat finansowy — mówiący, że rynki dążą do równowagi, a odchylenia od tego stanu są losowe — jest fałszywy i mylący, jak twierdzi Soros. Katastrofy i ruiny gospodarczej możemy uniknąć w tylko jeden sposób: przyjmując nową koncepcję tego, jak naprawdę funkcjonują rynki.

Czytaj więcej: Nowy paradygmat rynków finansowych - George Soros

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa - Nikodem Grzenkowicz

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwaKup: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Autor: Nikodem Grzenkowicz
Cena: 56,90zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski. Wydział Zarządzania 2007
Ilość stron: 359

Opis: Autorzy "Analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa" szczególną uwagę zwracają na użyteczność analizy w decyzjach menedżerskich. Sposoby prezentacji i analizy poszczególnych zagadnień mają służyć podejmowaniu lepszych, efektywniejszych decyzji w przedsiębiorstwie. W intencji autorów, praca ta ma również ułatwić samodzielne studiowanie i przyswajanie poszczególnych kwestii prezentowanych w książce. Z tego względu jest ona szczególnie przydatna dla słuchaczy studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych wydziałów ekonomicznych i zarządzania wyższych uczelni akademickich i zawodowych.

Czytaj więcej: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa - Nikodem Grzenkowicz

Skąd się biorą kryzysy - Bartłomiej Podolski

Skąd się biorą kryzysyKup: Skąd się biorą kryzysy
Autor: Bartłomiej Podolski
Cena: 29,40zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Fijorr Publishing 2010
Ilość stron: ?

Opis: „Skąd się biorą kryzysy” to książka napisana w sposób prosty i mądry. Jej zasadniczym motywem jest kryzys zapoczątkowany w 2008 roku i zgodnie z tezą autora, trwający nadal. Autor rozprawia się z mitem keynesizmu, proponując w jego miejsce nowy, stworzony przez Ludwiga von Misesa, paradygmat ludzkiego działania, stanowiący fundament szkoły austriackiej.

Czytaj więcej: Skąd się biorą kryzysy - Bartłomiej Podolski

Mikroekonomia - N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor

MikroekonomiaKup: Mikroekonomia
Autor: N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor
Cena: 53,90zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: PWE 2009
Ilość stron: 648

Opis: „Mikroekonomia” jest podręcznikiem, który w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej stał się bestsellerem. Książka ta obejmuje materiał wprowadzający do studiowania ekonomii (m.in. dziesięć zasad ekonomii, krótki kurs myślenia jak ekonomista) oraz pełny wykład mikroekonomii, w którym uwzględniono również kontekst europejski, w tym problematykę funkcjonowania instytucji europejskich, politykę UE, unię walutową.

Czytaj więcej: Mikroekonomia - N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor

Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych

Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowychKup: Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych
Autor: Gurgul Henryk
Cena: 49,90zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - Oficyna 2006
Ilość stron: 244

Opis: Rynki kapitałowe na całym świecie codziennie są bombardowane setkami informacji. Część z nich dotyczy emitenta, inne jego bliższego i dalszego otoczenia. Wszystkie te informacje wpływają na wartość firmy emitenta, co znajduje odzwierciedlenie w cenach jej akcji, obligacji i innych papierów wartościowych. Dlatego tak ważnym zagadnieniem jest pomiar wpływu zdarzeń na rynkach akcji na wartość firmy.

Czytaj więcej: Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych

Finanse dla niefinansistów - Rybicki Piotr

Finanse dla niefinansistówKup: Finanse dla niefinansistów
Autor: Rybicki Piotr
Cena: 38,90zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Onepress 2007
Ilość stron: 216

Opis: Kiedy menedżerowie i przedsiębiorcy orientują się, jak bardzo potrzebują wiedzy o finansach? Najczęściej dopiero wtedy, gdy popełniają kosztowny błąd i tracą pieniądze. Gdy bank zaskakuje ich odmową udzielenia kredytu. Gdy tracą na giełdzie, ponieważ kupili akcje spółki o beznadziejnej kondycji finansowej. Gdy zaciągają pożyczkę w walucie obcej, nieświadomi ryzyka kursowego. Gdy pozornie atrakcyjna inwestycja okazuje się studnią bez dna. Gdy po dwóch latach narzekania na wysoki podatek orientują się, że mogli płacić mniej. Albo gdy rozwój firmy pochłania całą gotówkę i wygasa przedwcześnie.

Czytaj więcej: Finanse dla niefinansistów - Rybicki Piotr

Czytanie bilansu przedsiębiorstwa (dla menedżerów) - Witold Bień

Czytanie bilansu przedsiębiorstwa (dla menedżerów)Kup: Czytanie bilansu przedsiębiorstwa (dla menedżerów)
Autor: Witold Bień
Cena: 34,90zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: Difin 2010
Ilość stron: 124

Opis: Opracowanie zawiera wiadomości niezbędne do samodzielnego korzystania przez menedżerów z danych bilansu oraz rachunku wyników przedsiębiorstwa, tj. z najważniejszych sprawozdań finansowych obrazujących stan majątkowy firmy, jej zdolność do regulowania zobowiązań (wypłacalność) oraz osiągany wynik (zysk lub stratę). W opracowaniu przedstawiono także zasady wykorzystywania informacji, jakie wynikają ze sprawozdania z przepływów pieniężnych, które sporządzane jest obligatoryjnie przez spółki akcyjne oraz inne przedsiębiorstwa prowadzące działalność na większą skalę.

Czytaj więcej: Czytanie bilansu przedsiębiorstwa (dla menedżerów) - Witold Bień