Apple H4 25.09.2013

Ponieważ nastąpiło nałożenie się fali  iv na falę i, licznik spadkowy impulsywny został unieważniony i w chwili obecnej czas przyjrzeć się strukturze falowej na wyższych interwałach czasowych i sygnalizowanemu wcześniej licznikowi alternatywnemu.

Na interwale czterogodzinnym można zauważyć obecnie niedokończoną strukturę pięciofalową fali C białej, która jest ostatnią falą korekty fali 2 czerwonej. Spadek od szczytu fali 3 białej można oznaczyć jako korektę prostą nieregularną fali 4 białej. Korekta ta zniosła nieco więcej niż 61%Fibo ostatniej fali wzrostowej. Dynamiczne odbicie od dołka fali 4 białej może sugerować początek ostatniej, piątej  fali wzrostowej 5 białej.

 

Pierwszym poziomem docelowym dla fali 5 białej jest $524.


images

 

 

dte2016konf

daytraderevent2019

szkolatradingum