Czas na stal i żelazo

Stal i żelazo są metalami, które w ostatnim czasie zostały dodane do sektorów faworyzowanych. Przez sektory faworyzowane, rozumiemy sektory, które w danym momencie generują wysoką siłę relatywną. Pomimo, iż sektor generuje siłę, duża cześć spośród akcji w dalszym ciągu znajduje się w trendzie spadkowym.

 

Worthington Industries (WOR) stanowi tutaj lidera sektoru, którego notowania znajdują się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Notowania akcji znajdują się obecnie w na atrakcyjnym poziomie do rozpoczęcia nowych inwestycji, w przedziale 32-35$. Poziom zalecanego zlecenia stop loss to poziom 29$.

wykres Worthington Industries, (WOR)

Legenda:

Wykres analizy Point & Figure

X - kolumna wzrostowa

O - kolumna spadkowa

lata - widoczne na dole wykresu

miesiące - liczby naniesione na

linie trendu - zawsze pod kątem 45 stopni

 

* Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. W sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy.

dte2016konf

daytraderevent2019

szkolatradingum