Szukaj książki:

Rynki kapitałowe. Tom I - Waldemar Tarczyński

Rynki kapitałowe. Tom IKup: Rynki kapitałowe. Tom I
Autor: Waldemar Tarczyński
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: Placet 2000
Ilość stron: 344

Opis: W miarę wzrostu liczby spółek reprezentowanych na giełdzie, szerszej reprezentacji branżowej, dostępności innych instrumentów finansowych, trzeba stosować inne narzędzia, umożliwiające zapanowanie nad mnogością wyboru i pomagające zminimalizować ryzyko inwestycji. W tej skomplikowanej rzeczywistości pomocna okazuje się teoria portfelowa. Ta książka przedstawia aktualny stan wiedzy o analizie portfelowej. Pokazuje praktyczne możliwości wykorzystania jej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz proponuje kilka oryginalnych koncepcji podejścia do tych analiz. Odrębnym, a bardzo ważnym dla każdego przedsiębiorcy i inwestora zagadnieniem jest ocena sektora bankowego.

Czytaj więcej: Rynki kapitałowe. Tom I - Waldemar Tarczyński

Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było - Robert H. Frank

Mikroekonomia jakiej jeszcze nie byłoKup: Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było
Autor: Robert H. Frank
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: Gdańskie wydawnictwo psychologiczne 2007
Ilość stron: 720

Opis: Jeden z nielicznych na naszym rynku podręczników podstawowego kursu mikroekonomii. Autor, chcąc ukazać potęgę i uniwersalność ekonomicznego sposobu myślenia, osadził je wśród różnorodnych przykładów i zastosowań, z których wiele dotyczy sytuacji dobrze znanych studentom z ich własnych doświadczeń. Wiele rozdziałów rozpoczyna się anegdotą, zawierającą prezentację problemu lub pytania, a zakończonych jest zbiorami zadań o różnym stopniu trudności.

Czytaj więcej: Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było - Robert H. Frank

Makroekonomia - David Begg

Makroekonomia - David BeggKup: Makroekonomia - David Begg
Autor: David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: PWE 2007
Ilość stron: 568

Opis: „Makroekonomia” jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni.
W nowym, zaktualizowanym wydaniu:
- przedstawiono w przystępny sposób podstawową wiedzę z dziedziny makroekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych związków zachodzących w gospodarce jako całości;
- opisano m.in. produkcję i popyt globalny; politykę fiskalną i handel zagraniczny; pieniądz i system bankowy; ceny i proces dostosowań; inflację; bezrobocie, kurs walutowy i bilans płatniczy; wzrost gospodarczy; gospodarkę światową;
- zaprezentowano najnowszą wiedzę dotyczącą zmian zachodzących we współczesnej gospodarce (m.in. globalizację, rolę Internetu).

Czytaj więcej: Makroekonomia - David Begg

Mikroekonomia - David Begg

Mikroekonomia - David BeggKup: Mikroekonomia - David Begg
Autor: David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: PWE 2007
Ilość stron: 624

Opis: Podręcznik ten, wykorzystywany przez większość renomowanych uczelni zachodnich, zawiera wykład podstawowych problemów współczesnej ekonomii, łącząc sposoby podejścia do nich charakterystyczne dla wszystkich reprezentatywnych nurtów.

Podręcznik obejmuje:
- wprowadzenie,
- mikroekonomię,
- ekonomię dobrobytu.

Czytaj więcej: Mikroekonomia - David Begg

Fundamenty sprzedaży. Jak skutecznie oferować produkty inwestycyjne

Fundamenty sprzedaży. Jak skutecznie oferować produkty inwestycyjneKup: Fundamenty sprzedaży. Jak skutecznie oferować produkty inwestycyjne
Autor: Maciej Rogala
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: edinem
Ilość stron: 260

Opis: To podręcznik dla każdego utalentowanego doradcy finansowego oferującego produkty inwestycyjne. Dlaczego miałbyś go kupić i przeczytać? Po pierwsze, dlatego że autor jest taki jak Ty - ma talent do sprzedaży. Po drugie, dlatego że zdobył duże doświadczenie w sprzedaży produktów inwestycyjnych i odniósł spory sukces. Otrzymasz bardzo skuteczne narzędzie sprzedaży: metodę 5-ciu funkcjonalnych pytań. Dowiesz się jak sprzedawać produkty inwestycyjne w każdych warunkach rynkowych, także w okresie głębokich spadków na giełdzie. Będziesz wiedział jak nawiązać długotrwałą współpracę z najcenniejszymi klientami. W dążeniu, by nadać książce walor praktyczny, autor książki posunął się bardzo daleko. Czasami nawet aż tak bardzo, że nie uniknął kontrowersyjnych tez. Nie musisz się z nimi zgadzać. Ale powinieneś je poznać. Wszystko, co w książce zabrzmi kontrowersyjnie, będzie o tym, co zadziałało w praktyce i to nadzwyczaj dobrze. Skoro zadziałało u innych dobrych sprzedawców, to powinno pomóc także Tobie.

Czytaj więcej: Fundamenty sprzedaży. Jak skutecznie oferować produkty inwestycyjne

Zarządzanie finansami - Andrzej Rutkowski

Zarządzanie finansamiKup: Zarządzanie finansami
Autor: Andrzej Rutkowski
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: PWE 2007
Ilość stron: 528

Opis: Jest to trzecie, zmienione wydanie podręcznika obejmującego podstawową wiedzę o finansach przedsiębiorstw z punktu widzenia finansowych skutków podejmowanych decyzji. Poszczególne problemy zostały zaprezentowane na przykładach w kontekście konkretnych sytuacji decyzyjnych i w taki sposób, aby wiedza ta mogła służyć w praktyce. W obecnym wydaniu autor uwzględnił zmiany w zasadach regulujących funkcjonowanie przedsiębiorstw, m.in. międzynarodowe standardy rachunkowości (europejskie i światowe) oraz rozszerzył omówienia zagadnień, których znaczenie rośnie (np. polityka dywidend).

Czytaj więcej: Zarządzanie finansami - Andrzej Rutkowski

Inwestor - Włodzimierz Flak

InwestorKup: Inwestor
Autor: Włodzimierz Flak
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: C.H. Beck 2007
Ilość stron: ?

Opis: W publikacji omówione zostały zagadnienia, dotyczące prowadzenia działalności inwestycyjnej. Szczegółowo przedstawiono prawno-organizacyjne i ekonomiczno-finansowe zasady, regulujące cały proces inwestycyjny, w tym:
- aktualne informacje o prognozowaniu, planowaniu, realizacji i finansowaniu inwestycji,
- praktyczne sposoby rozwiązywania problemów, występujących w działalności inwestycyjnej,
- badanie efektywności inwestycji, ewidencji inwestycji, sprawozdawczości, rachunkowości,

Czytaj więcej: Inwestor - Włodzimierz Flak

Prawo rynku kapitałowego - Marcin Dyl, Aleksander Chłopecki

Prawo rynku kapitałowegoKup: Prawo rynku kapitałowego
Autor: Marcin Dyl, Aleksander Chłopecki
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: C.H. Beck 2002
Ilość stron: 311

Opis: W podręczniku omówiono zagadnienia związane z rynkiem kapitałowym. Wyjaśniono podstawowe pojęcia i zasady prawa rynku kapitałowego, nadzór nad rynkiem kapitałowym, zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej, instrumenty tego rynku, a także strukturę i funkcjonowanie oraz szczególne mechanizmy ochronne na rynku regulowanym. Zakres opisywanych norm nie ogranicza się do prawa o publicznym obrocie papierami, szeroko omówiono również ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz o obligacjach. Podręcznik wzbogacony jest o tabele, rysunki oraz wykaz literatury przedmiotowej. Adresowany jest do studentów prawa i ekonomii, ale przedstawione w nim zagadnienia mogą być przydatne również praktykom obrotu giełdowego.

Czytaj więcej: Prawo rynku kapitałowego - Marcin Dyl, Aleksander Chłopecki

Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego

Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowegoKup: Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego
Autor: Leszek Dziawgo
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: PWE 2010
Ilość stron: 192

Opis: Na współczesnym rynku finansowym zachodzą zmiany prowadzące do uwzględniania wymogów ekologicznych. Prof. Leszek Dziawgo przedstawił:
- funkcjonowanie instytucji finansowych a wymogi ochrony środowiska,
- ofertę rynku finansowego,
- inicjatywy międzynarodowe dotyczące uwzględniania ochrony środowiska przez rynki finansowe,
- rynek kapitałowy wobec ochrony środowiska,
- ofertę "ekologiczna" polskich instytucji finansowych,
- nadzieje i zagrożenia związane z ekologicznymi wymaganiami wobec rynków finansowych.

Czytaj więcej: Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego

Instytucje finansowe a własność kapitału akcyjnego

Instytucje finansowe a własność kapitału akcyjnegoKup: Instytucje finansowe a własność kapitału akcyjnego
Autor: Jacek Tittenbrun
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Nakom 1991
Ilość stron: 216

Opis: Książka stanowi interpretację w kategoriach ekonomiczno-socjologicznych teorii własności funduszy emerytalnych jako rezerwuarów kapitału akcyjnego korporacji.
Prof. dr hab. Jacek Tittenbrun (ur. 1952) – socjolog. Kierownik Katedry Socjologii Przedsiębiorczości i Pracy oraz Zespołu Badań Socjoekonomicznych w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, profesor zwyczajny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jego główne zainteresowania naukowe obejmują socjologię gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki własności oraz zagadnienia zróżnicowania społecznego; zajmował się badaniem m.in. małych i średnich przedsiębiorstw, społeczno-ekonomicznych mechanizmów upadku socjalizmu realnego oraz prywatyzacji. Autor teorii stanów społecznych i teorii własności siły roboczej. Prowadzi badania na pograniczu socjologii i ekonomii, niejednokrotnie wkraczając także w obszary zainteresowań filozofii, politologii i innych nauk społecznych.

Czytaj więcej: Instytucje finansowe a własność kapitału akcyjnego