Szukaj książki:

Ekonomia matematyczna. Modele mikroekonomiczne

Ekonomia matematyczna. Modele mikroekonomiczneKup: Ekonomia matematyczna. Modele mikroekonomiczne
Autor: Tomasz Tokarski
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: PWE 2011
Ilość stron: 392

Opis: Ekonomia matematyczna zajmuje się modelowaniem procesów zachodzących w gospodarce za pomocą modeli matematycznych, które można podzielić na mikroekonomiczne i makroekonomiczne. Modele mikroekonomiczne opisują działania określonego podmiotu (konsumenta, przedsiębiorstwa) lub funkcjonowanie rynku pewnego dobra albo usługi. Zostały tu więc przedstawione: modele wyboru i międzyokresowego wyboru konsumenta; modele wyboru między pracą a czasem wolnym; wstęp do teorii przedsiębiorstwa; przedsiębiorstwo działające w warunkach konkurencji doskonałej, monopolu, duopolu i oligopolu; popyt przedsiębiorstwa na czynniki produkcji. Podręcznik uzupełniają podsumowania, testy i zadania ułatwiające opanowanie i usystematyzowanie wiedzy.

Czytaj więcej: Ekonomia matematyczna. Modele mikroekonomiczne

Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było - Robert H. Frank

Mikroekonomia jakiej jeszcze nie byłoKup: Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było
Autor: Robert H. Frank
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: Gdańskie wydawnictwo psychologiczne 2007
Ilość stron: 720

Opis: Jeden z nielicznych na naszym rynku podręczników podstawowego kursu mikroekonomii. Autor, chcąc ukazać potęgę i uniwersalność ekonomicznego sposobu myślenia, osadził je wśród różnorodnych przykładów i zastosowań, z których wiele dotyczy sytuacji dobrze znanych studentom z ich własnych doświadczeń. Wiele rozdziałów rozpoczyna się anegdotą, zawierającą prezentację problemu lub pytania, a zakończonych jest zbiorami zadań o różnym stopniu trudności.

Czytaj więcej: Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było - Robert H. Frank

Makroekonomia - David Begg

Makroekonomia - David BeggKup: Makroekonomia - David Begg
Autor: David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: PWE 2007
Ilość stron: 568

Opis: „Makroekonomia” jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni.
W nowym, zaktualizowanym wydaniu:
- przedstawiono w przystępny sposób podstawową wiedzę z dziedziny makroekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych związków zachodzących w gospodarce jako całości;
- opisano m.in. produkcję i popyt globalny; politykę fiskalną i handel zagraniczny; pieniądz i system bankowy; ceny i proces dostosowań; inflację; bezrobocie, kurs walutowy i bilans płatniczy; wzrost gospodarczy; gospodarkę światową;
- zaprezentowano najnowszą wiedzę dotyczącą zmian zachodzących we współczesnej gospodarce (m.in. globalizację, rolę Internetu).

Czytaj więcej: Makroekonomia - David Begg

Mikroekonomia - David Begg

Mikroekonomia - David BeggKup: Mikroekonomia - David Begg
Autor: David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: PWE 2007
Ilość stron: 624

Opis: Podręcznik ten, wykorzystywany przez większość renomowanych uczelni zachodnich, zawiera wykład podstawowych problemów współczesnej ekonomii, łącząc sposoby podejścia do nich charakterystyczne dla wszystkich reprezentatywnych nurtów.

Podręcznik obejmuje:
- wprowadzenie,
- mikroekonomię,
- ekonomię dobrobytu.

Czytaj więcej: Mikroekonomia - David Begg

Zarządzanie finansami - Andrzej Rutkowski

Zarządzanie finansamiKup: Zarządzanie finansami
Autor: Andrzej Rutkowski
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: PWE 2007
Ilość stron: 528

Opis: Jest to trzecie, zmienione wydanie podręcznika obejmującego podstawową wiedzę o finansach przedsiębiorstw z punktu widzenia finansowych skutków podejmowanych decyzji. Poszczególne problemy zostały zaprezentowane na przykładach w kontekście konkretnych sytuacji decyzyjnych i w taki sposób, aby wiedza ta mogła służyć w praktyce. W obecnym wydaniu autor uwzględnił zmiany w zasadach regulujących funkcjonowanie przedsiębiorstw, m.in. międzynarodowe standardy rachunkowości (europejskie i światowe) oraz rozszerzył omówienia zagadnień, których znaczenie rośnie (np. polityka dywidend).

Czytaj więcej: Zarządzanie finansami - Andrzej Rutkowski

Fundamenty sprzedaży. Jak skutecznie oferować produkty inwestycyjne

Fundamenty sprzedaży. Jak skutecznie oferować produkty inwestycyjneKup: Fundamenty sprzedaży. Jak skutecznie oferować produkty inwestycyjne
Autor: Maciej Rogala
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: edinem
Ilość stron: 260

Opis: To podręcznik dla każdego utalentowanego doradcy finansowego oferującego produkty inwestycyjne. Dlaczego miałbyś go kupić i przeczytać? Po pierwsze, dlatego że autor jest taki jak Ty - ma talent do sprzedaży. Po drugie, dlatego że zdobył duże doświadczenie w sprzedaży produktów inwestycyjnych i odniósł spory sukces. Otrzymasz bardzo skuteczne narzędzie sprzedaży: metodę 5-ciu funkcjonalnych pytań. Dowiesz się jak sprzedawać produkty inwestycyjne w każdych warunkach rynkowych, także w okresie głębokich spadków na giełdzie. Będziesz wiedział jak nawiązać długotrwałą współpracę z najcenniejszymi klientami. W dążeniu, by nadać książce walor praktyczny, autor książki posunął się bardzo daleko. Czasami nawet aż tak bardzo, że nie uniknął kontrowersyjnych tez. Nie musisz się z nimi zgadzać. Ale powinieneś je poznać. Wszystko, co w książce zabrzmi kontrowersyjnie, będzie o tym, co zadziałało w praktyce i to nadzwyczaj dobrze. Skoro zadziałało u innych dobrych sprzedawców, to powinno pomóc także Tobie.

Czytaj więcej: Fundamenty sprzedaży. Jak skutecznie oferować produkty inwestycyjne

Inwestor - Włodzimierz Flak

InwestorKup: Inwestor
Autor: Włodzimierz Flak
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: C.H. Beck 2007
Ilość stron: ?

Opis: W publikacji omówione zostały zagadnienia, dotyczące prowadzenia działalności inwestycyjnej. Szczegółowo przedstawiono prawno-organizacyjne i ekonomiczno-finansowe zasady, regulujące cały proces inwestycyjny, w tym:
- aktualne informacje o prognozowaniu, planowaniu, realizacji i finansowaniu inwestycji,
- praktyczne sposoby rozwiązywania problemów, występujących w działalności inwestycyjnej,
- badanie efektywności inwestycji, ewidencji inwestycji, sprawozdawczości, rachunkowości,

Czytaj więcej: Inwestor - Włodzimierz Flak

Ekonometria Finansowa - Małgorzata Łuniewska

Ekonometria FinansowaKup: Ekonometria Finansowa
Autor: Małgorzata Łuniewska
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: PWN 2008
Ilość stron: 132

Opis: Podręcznik akademicki, w którym ekonometria finansowa jest rozpatrywana z punktu widzenia jej użyteczności w zakresie analiz giełdowych, w tym metod inwestowania. Rozdział pierwszy omawia metodologię badań ilościowych na rynku finansowym, drugi poświęcony jest opisowi mechanizmów oraz dostępności danych przedstawiających w sposób ilościowy te mechanizmy, trzeci dotyczy metod analizy technicznej, fundamentalnej i portfelowej. Wszystkie metody zostały zilustrowane przykładami z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Czytaj więcej: Ekonometria Finansowa - Małgorzata Łuniewska

Spółka akcyjna. Tom III Biblioteki Prawa Spółek

Spółka akcyjna. Tom III Biblioteki Prawa SpółekKup: Spółka akcyjna. Tom III Biblioteki Prawa Spółek
Autor: Marek Michalski, Andrzej Kidyba (red.)
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Wolters Kluwer 2010
Ilość stron: 622

Opis: Stan prawny na 1.01.2010 r.

Książka stanowi pełne omówienie zagadnień związanych z typem normatywnym spółki akcyjnej, ujętych w sześć grup problemowych, takich jak: ogólna konstrukcja jurydyczna spółki akcyjnej, problematyka prawna akcji rozumianych jako tytuł uczestnictwa w spółce, istota kapitału zakładowego wraz z opisaniem operacji, jakie na nim są dokonywane, z uwzględnieniem trybu oferty publicznej akcji, zasady rozporządzania akcjami, w tym ustanowienie obciążeń na nich, z rozróżnieniem na akacje występujące w formie dokumentów i akcje zdematerializowane, ustrój korporacyjno-organizacyjny spółki oraz procesy transformacyjne, upadłość i likwidacja spółki.

Czytaj więcej: Spółka akcyjna. Tom III Biblioteki Prawa Spółek

Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi

Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymiKup: Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi
Autor: Andrzej Michór
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Wolters Kluwer 2009
Ilość stron: 316

Opis: "Wybór tematu pracy uważam za bardzo trafny. Dotyczy on problemu nakładania kar pieniężnych, niejednokrotnie bardzo znacznej wysokości, przez organy administracyjne tak na przedsiębiorców, jak i na osoby fizyczne. W ostatnich latach zakres uprawnień organów administracji do nakładania kar uległ zdecydowanemu rozszerzeniu. Lawinowy rozwój tych kar pociąga za sobą zapotrzebowanie praktyki na rozstrzygnięcie wielu problemów przez doktrynę. Niewątpliwie praca odpowiada na to wielkie zapotrzebowanie. Praca stanowi pierwszą w literaturze głęboką analizę sankcji, jakie mogą być nakładane przez organy administracji na rynku instrumentów finansowych. Oparta jest o nowy stan prawny, stworzony przez bardzo źle przygotowane, z punktu widzenia legislacyjnego, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. Duża część rozważań Autora będzie w pełni adekwatna do problematyki nakładania kar w innych dziedzinach szeroko rozumianego prawa administracyjnego, jak prawo ochrony konkurencji, prawo telekomunikacyjne, energetyczne, ochrony środowiska, ubezpieczeniowe itd. Jest to poważną zaletą książki".

Czytaj więcej: Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi