Szukaj książki:

Analiza fundamentalna - John C. Ritchie

Analiza fundamentalnaKup: Analiza fundamentalna
Autor: John C. Ritchie
Cena: 75,90zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: WIG-PRESS 1997
Ilość stron: 360

Opis: Jak pisze autor we wstępie książki, jest ona przeznaczona dla inwestorów indywidualnych, profesjonalnych analityków oraz specjalistów zarządzających portfelami, którzy pragną dobierać akcje w przemyślany sposób. Została tu zaprezentowana formalna metoda doboru akcji i zarządzania portfelem oparta na analizie papierów wartościowych. Jest to metoda zalecana inwestorom o długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, którym zależy na ponadprzeciętnym wzroście wartości kapitału.

Czytaj więcej: Analiza fundamentalna - John C. Ritchie

Ekonomia dla inwestorów giełdowych - Tim Lee

Ekonomia dla inwestorów giełdowychKup: Ekonomia dla inwestorów giełdowych
Autor: Tim Lee
Cena: 74,90zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: WIG-PRESS 2000
Ilość stron: 240

Opis: W obliczu szybkiego rozwoju polskiego rynku kapitałowego i rosnącego zasobu wiedzy inwestorów przewidywanie zdarzeń gospodarczych i ich wpływu na koniunkturę giełdową nabiera coraz większego znaczenia. "Ekonomia dla inwestorów giełdowych" wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na pozycję, która w systematyczny sposób wyjaśniałaby zależności pomiędzy procesami gospodarczymi i cenami aktywów finansowych.

Czytaj więcej: Ekonomia dla inwestorów giełdowych - Tim Lee

EKONOMIA po polsku

Kup: EKONOMIA po polsku
Autor: Dariusz Filar, Andrzej Rzońca, Grzegorz Wójtowicz, - red
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: CeDeWu 2007
Ilość stron: 270

Opis: Podręcznik "Ekonomia po polsku" to publikacja tłumacząca podstawy ekonomii, to przewodnik dla tych, którzy chcą zrozumieć zjawiska ekonomiczne.

"Powiedz mi to po polsku" - często tak mówimy, gdy nie rozumiemy, co mówi do nas rozmówca używający skomplikowanego, fachowego języka.

Czytaj więcej: EKONOMIA po polsku

Analiza wartości przedsiębiorstwa - Grzegorz Gołębiowski, Piotr Szczepankowski

Analiza wartości przedsiębiorstwaKup: Analiza wartości przedsiębiorstwa
Autor: Grzegorz Gołębiowski, Piotr Szczepankowski
Cena: 37,90zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Difin 2007
Ilość stron: 168

Opis: Głównym celem opracowania jest przedstawienie, rozwinięcie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu nowoczesnych metod i technik analizy wartości przedsiębiorstwa oraz wskazanie, które z tych metod wydają się najkorzystniejsze we współczesnych warunkach gospodarczych. Książka została podzielona na pięć rozdziałów. W rozdziale pierwszym opisana jest koncepcja zarządzania wartością oraz zaprezentowane są podstawowe rodzaje mierników analizy wartości. Wskazane jest również powiązanie analizy wartości z układem podstawowych części sprawozdania finansowego i ich specyficzną wersją, nazywaną bilansem analitycznym. Rozważania zawarte w tym rozdziale prowadzą do uporządkowania struktury wskaźników oceny efektywności zarządzania wartością przedsiębiorstwa i wyróżnienia podstawowych czynników kształtujących wartość.

Czytaj więcej: Analiza wartości przedsiębiorstwa - Grzegorz Gołębiowski, Piotr Szczepankowski

Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta

Metody wyceny spółki. Perspektywa klientaKup: Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta
Autor: pod redakcją Marka Panfila i Andrzeja Szablewskiego
Cena: 82,90zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: Poltext 2005
Ilość stron: 682

Opis: Książka w sposób kompleksowy zapoznaje Czytelników z bogatą tematyką metod wyceny spółek kapitałowych. Autorzy przedstawiają ten problem z trzech różnych punktów widzenia: klientów, inwestorów oraz rynku kapitałowego. W część I przedmiotem rozważań jest perspektywa klientów: kapitału klienta, jego wartości, wpływ relacji z klientem na wycenę przedsiębiorstwa oraz rentowność klienta; ponadto kwestie kapitału intelektualnego i informacyjnego, wyceny wartości niematerialnych i prawnych, metod informacji oraz wyceny marki.

Czytaj więcej: Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta

Reguły gry na giełdzie. 50 najpopularniejszych zasad inwestowania - fakty i fikcje

Reguły gry na giełdzie. 50 najpopularniejszych zasad inwestowania - fakty i fikcjeKup: Reguły gry na giełdzie. 50 najpopularniejszych zasad inwestowania - fakty i fikcje
Autor: Michael D. Sheimo
Cena: 81,90zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: WIG-PRESS 1998
Ilość stron: 200

Opis: Niemal każdy z inwestorów zetknął się z maksymami wygłaszanymi na temat giełdy i zachowań rynku. "Kupuj, kiedy na ulicach płynie krew", "Dobre firmy skupują własne akcje", "Kupuj wysoko, sprzedawaj jeszcze wyżej", "Kupuj w poniedziałek, sprzedawaj w piątek", "Ograniczaj straty, a zyskom pozwól rosnąc", "Wystrzegaj się groszowych akcji", "Nie kupuj akcji tylko dlatego, że są tanie", "Lepiej uśredniać cenę zakupu w górę niż w dół", "Inwestuj w to, co znasz najlepiej" - oto nieliczne spośród wielu zasad giełdowych.

Czytaj więcej: Reguły gry na giełdzie. 50 najpopularniejszych zasad inwestowania - fakty i fikcje

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwieKup: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie
Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Magdaleny Jerzemowskiej
Cena: 55,90zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Polskie wydawnictwo ekonomiczne 2006
Ilość stron: 383

Opis: W warunkach nieustannie zmieniającego się otoczenia, szczególnie prawnego, przedsiębiorstwa poszukują narzędzi i sposobów uzyskania wyższej efektywności ekonomicznej posiadanych zasobów majątkowych oraz kapitałów finansowych i ludzkich. Jak wynika z doświadczeń jednostek gospodarczych z powodzeniem zwiększających swą wartość rynkową i charakteryzujących się dynamicznym rozwojem, w osiągnięciu sukcesów ekonomicznych pomogły im instrumenty skutecznego zarządzania. Wśród tych instrumentów bardzo ważna jest analiza ekonomiczna. Odgrywa ona ważną rolę zarówno w planowaniu i kontroli, jak i w budowaniu określonego wizerunku przedsiębiorstwa, a więc wpływa na postrzeganie przedsiębiorstwa przez otoczenie.

Czytaj więcej: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Wojna o pieniądz 2

Kup: Wojna o pieniądz 2
Autor: Song Hongbing
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Wektory 2011
Ilość stron: 352

Opis: Song Hongbing, chiński analityk finansowy, stara się odpowiedzieć na te pytania, spoglądając na świat zachodni z zewnątrz i usiłując dociec, w którym momencie ta dynamicznie rozwijająca się cywilizacja popełniła błąd, który doprowadził do dzisiejszego permanentnego kryzysu i rosnącego zadłużenia. Jego opowieść obejmuje ostatnie trzy wieki historii Europy i Ameryki, poczynając od założenia Banku Anglii w 1694 roku, poprzez dzieje rodziny Rothschildów i ich imperium finansowego, powołanie Rezerwy Federalnej, udział kół finansowych w inspirowaniu dwóch wielkich wojen światowych, rezygnację z parytetu złota, aż po kryzys naftowy lat siedemdziesiątych, klęskę "azjatyckich tygrysów" w latach dziewięćdziesiątych i ostatni kryzys finansowy na rynku nieruchomości USA.

Czytaj więcej: Wojna o pieniądz 2

Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Tom 2. Wkaźniki finansowe

Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Tom 2. Wkaźniki finansoweKup: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Tom 2. Wkaźniki finansowe
Autor: Dariusz Wędzki
Cena: 67,90zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: Wolters Kluwer 2009
Ilość stron: 484

Opis: Książka jest poświęcona analizie wskaźnikowej sprawozdania finansowego jako najważniejszej i najczęściej stosowanej analizie finansowej przedsiębiorstwa. Omówiono w niej sposób obliczania i interpretacji wskaźników finansowych, koncentrując się na najbardziej przydatnych i wiarygodnych spośród nich. Zaprezentowano systemy powiązanych ze sobą wskaźników ułatwiających analizę przyczynowo-skutkową problemów występujących w przedsiębiorstwie i wprowadzenie nowych rozwiązań. Wiele uwagi poświęcono metodom tworzenia jednoznacznej i wiarygodnej oceny sytuacji finansowej na podstawie wskaźników, przeciwstawiając się powszechnej, choć błędnej opinii, że "wskaźniki można różnie interpretować". Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane licznymi przykładami z praktyki polskich przedsiębiorstw.

Czytaj więcej: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Tom 2. Wkaźniki finansowe

Podstawy analizy finansowej - Wiktor Gabrusewicz

Podstawy analizy finansowejKup: Podstawy analizy finansowej
Autor: Wiktor Gabrusewicz
Cena: 44,40zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Polskie wydawnictwo ekonomiczne 2005
Ilość stron: 280

Opis: Czynnikiem zwiększającym przydatność informacji ekonomicznych w zarządzaniu jest umiejętność ich poprawnej interpretacji, co wymaga znajomości procedur i metod analizy finansowej. Analiza finansowa zajmuje się badaniem i oceną efektywności działalności przedsiębiorstwa oraz jego sytuacji majątkowej i finansowej. Ułatwia ona podejmowanie optymalnych decyzji, umożliwiających lepsze wykorzystanie zasobów, poprawę wyników działalności, sprostanie potrzebom rynku i oczekiwaniom właścicieli.

Czytaj więcej: Podstawy analizy finansowej - Wiktor Gabrusewicz