Szukaj książki:

Zarządzanie finansami - Andrzej Rutkowski

Zarządzanie finansamiKup: Zarządzanie finansami
Autor: Andrzej Rutkowski
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: PWE 2007
Ilość stron: 528

Opis: Jest to trzecie, zmienione wydanie podręcznika obejmującego podstawową wiedzę o finansach przedsiębiorstw z punktu widzenia finansowych skutków podejmowanych decyzji. Poszczególne problemy zostały zaprezentowane na przykładach w kontekście konkretnych sytuacji decyzyjnych i w taki sposób, aby wiedza ta mogła służyć w praktyce. W obecnym wydaniu autor uwzględnił zmiany w zasadach regulujących funkcjonowanie przedsiębiorstw, m.in. międzynarodowe standardy rachunkowości (europejskie i światowe) oraz rozszerzył omówienia zagadnień, których znaczenie rośnie (np. polityka dywidend).

Czytaj więcej: Zarządzanie finansami - Andrzej Rutkowski

Fundamenty sprzedaży. Jak skutecznie oferować produkty inwestycyjne

Fundamenty sprzedaży. Jak skutecznie oferować produkty inwestycyjneKup: Fundamenty sprzedaży. Jak skutecznie oferować produkty inwestycyjne
Autor: Maciej Rogala
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: edinem
Ilość stron: 260

Opis: To podręcznik dla każdego utalentowanego doradcy finansowego oferującego produkty inwestycyjne. Dlaczego miałbyś go kupić i przeczytać? Po pierwsze, dlatego że autor jest taki jak Ty - ma talent do sprzedaży. Po drugie, dlatego że zdobył duże doświadczenie w sprzedaży produktów inwestycyjnych i odniósł spory sukces. Otrzymasz bardzo skuteczne narzędzie sprzedaży: metodę 5-ciu funkcjonalnych pytań. Dowiesz się jak sprzedawać produkty inwestycyjne w każdych warunkach rynkowych, także w okresie głębokich spadków na giełdzie. Będziesz wiedział jak nawiązać długotrwałą współpracę z najcenniejszymi klientami. W dążeniu, by nadać książce walor praktyczny, autor książki posunął się bardzo daleko. Czasami nawet aż tak bardzo, że nie uniknął kontrowersyjnych tez. Nie musisz się z nimi zgadzać. Ale powinieneś je poznać. Wszystko, co w książce zabrzmi kontrowersyjnie, będzie o tym, co zadziałało w praktyce i to nadzwyczaj dobrze. Skoro zadziałało u innych dobrych sprzedawców, to powinno pomóc także Tobie.

Czytaj więcej: Fundamenty sprzedaży. Jak skutecznie oferować produkty inwestycyjne

Inwestor - Włodzimierz Flak

InwestorKup: Inwestor
Autor: Włodzimierz Flak
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: C.H. Beck 2007
Ilość stron: ?

Opis: W publikacji omówione zostały zagadnienia, dotyczące prowadzenia działalności inwestycyjnej. Szczegółowo przedstawiono prawno-organizacyjne i ekonomiczno-finansowe zasady, regulujące cały proces inwestycyjny, w tym:
- aktualne informacje o prognozowaniu, planowaniu, realizacji i finansowaniu inwestycji,
- praktyczne sposoby rozwiązywania problemów, występujących w działalności inwestycyjnej,
- badanie efektywności inwestycji, ewidencji inwestycji, sprawozdawczości, rachunkowości,

Czytaj więcej: Inwestor - Włodzimierz Flak

Ekonometria Finansowa - Małgorzata Łuniewska

Ekonometria FinansowaKup: Ekonometria Finansowa
Autor: Małgorzata Łuniewska
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: PWN 2008
Ilość stron: 132

Opis: Podręcznik akademicki, w którym ekonometria finansowa jest rozpatrywana z punktu widzenia jej użyteczności w zakresie analiz giełdowych, w tym metod inwestowania. Rozdział pierwszy omawia metodologię badań ilościowych na rynku finansowym, drugi poświęcony jest opisowi mechanizmów oraz dostępności danych przedstawiających w sposób ilościowy te mechanizmy, trzeci dotyczy metod analizy technicznej, fundamentalnej i portfelowej. Wszystkie metody zostały zilustrowane przykładami z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Czytaj więcej: Ekonometria Finansowa - Małgorzata Łuniewska

Spółka akcyjna. Tom III Biblioteki Prawa Spółek

Spółka akcyjna. Tom III Biblioteki Prawa SpółekKup: Spółka akcyjna. Tom III Biblioteki Prawa Spółek
Autor: Marek Michalski, Andrzej Kidyba (red.)
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Wolters Kluwer 2010
Ilość stron: 622

Opis: Stan prawny na 1.01.2010 r.

Książka stanowi pełne omówienie zagadnień związanych z typem normatywnym spółki akcyjnej, ujętych w sześć grup problemowych, takich jak: ogólna konstrukcja jurydyczna spółki akcyjnej, problematyka prawna akcji rozumianych jako tytuł uczestnictwa w spółce, istota kapitału zakładowego wraz z opisaniem operacji, jakie na nim są dokonywane, z uwzględnieniem trybu oferty publicznej akcji, zasady rozporządzania akcjami, w tym ustanowienie obciążeń na nich, z rozróżnieniem na akacje występujące w formie dokumentów i akcje zdematerializowane, ustrój korporacyjno-organizacyjny spółki oraz procesy transformacyjne, upadłość i likwidacja spółki.

Czytaj więcej: Spółka akcyjna. Tom III Biblioteki Prawa Spółek

Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi

Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymiKup: Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi
Autor: Andrzej Michór
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Wolters Kluwer 2009
Ilość stron: 316

Opis: "Wybór tematu pracy uważam za bardzo trafny. Dotyczy on problemu nakładania kar pieniężnych, niejednokrotnie bardzo znacznej wysokości, przez organy administracyjne tak na przedsiębiorców, jak i na osoby fizyczne. W ostatnich latach zakres uprawnień organów administracji do nakładania kar uległ zdecydowanemu rozszerzeniu. Lawinowy rozwój tych kar pociąga za sobą zapotrzebowanie praktyki na rozstrzygnięcie wielu problemów przez doktrynę. Niewątpliwie praca odpowiada na to wielkie zapotrzebowanie. Praca stanowi pierwszą w literaturze głęboką analizę sankcji, jakie mogą być nakładane przez organy administracji na rynku instrumentów finansowych. Oparta jest o nowy stan prawny, stworzony przez bardzo źle przygotowane, z punktu widzenia legislacyjnego, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. Duża część rozważań Autora będzie w pełni adekwatna do problematyki nakładania kar w innych dziedzinach szeroko rozumianego prawa administracyjnego, jak prawo ochrony konkurencji, prawo telekomunikacyjne, energetyczne, ochrony środowiska, ubezpieczeniowe itd. Jest to poważną zaletą książki".

Czytaj więcej: Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi

Instytucje finansowe a własność kapitału akcyjnego

Instytucje finansowe a własność kapitału akcyjnegoKup: Instytucje finansowe a własność kapitału akcyjnego
Autor: Jacek Tittenbrun
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Nakom 1991
Ilość stron: 216

Opis: Książka stanowi interpretację w kategoriach ekonomiczno-socjologicznych teorii własności funduszy emerytalnych jako rezerwuarów kapitału akcyjnego korporacji.
Prof. dr hab. Jacek Tittenbrun (ur. 1952) – socjolog. Kierownik Katedry Socjologii Przedsiębiorczości i Pracy oraz Zespołu Badań Socjoekonomicznych w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, profesor zwyczajny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jego główne zainteresowania naukowe obejmują socjologię gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki własności oraz zagadnienia zróżnicowania społecznego; zajmował się badaniem m.in. małych i średnich przedsiębiorstw, społeczno-ekonomicznych mechanizmów upadku socjalizmu realnego oraz prywatyzacji. Autor teorii stanów społecznych i teorii własności siły roboczej. Prowadzi badania na pograniczu socjologii i ekonomii, niejednokrotnie wkraczając także w obszary zainteresowań filozofii, politologii i innych nauk społecznych.

Czytaj więcej: Instytucje finansowe a własność kapitału akcyjnego

Prawo rynku kapitałowego - Marcin Dyl, Aleksander Chłopecki

Prawo rynku kapitałowegoKup: Prawo rynku kapitałowego
Autor: Marcin Dyl, Aleksander Chłopecki
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: C.H. Beck 2002
Ilość stron: 311

Opis: W podręczniku omówiono zagadnienia związane z rynkiem kapitałowym. Wyjaśniono podstawowe pojęcia i zasady prawa rynku kapitałowego, nadzór nad rynkiem kapitałowym, zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej, instrumenty tego rynku, a także strukturę i funkcjonowanie oraz szczególne mechanizmy ochronne na rynku regulowanym. Zakres opisywanych norm nie ogranicza się do prawa o publicznym obrocie papierami, szeroko omówiono również ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz o obligacjach. Podręcznik wzbogacony jest o tabele, rysunki oraz wykaz literatury przedmiotowej. Adresowany jest do studentów prawa i ekonomii, ale przedstawione w nim zagadnienia mogą być przydatne również praktykom obrotu giełdowego.

Czytaj więcej: Prawo rynku kapitałowego - Marcin Dyl, Aleksander Chłopecki

Matematyka finansowa - Maria Podgórska, Joanna Klimkowska

Matematyka finansowaKup: Matematyka finansowa
Autor: Maria Podgórska, Joanna Klimkowska
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: PWN 2007
Ilość stron: 338

Opis: Podręcznik akademicki obejmujący pełny wykład tradycyjnej matematyki finansowej i nowe kierunki rozwoju tej dziedziny. Spójny układ treści, komunikatywny przekaz i poglądowe rysunki ułatwiają studiowanie tego trudnego przedmiotu. Starannie dobrane przykłady, wyjaśniające sposób rozwiązania i interpretację wyników, bezpośredni związek z praktyką obliczeń finansowych to kolejne atuty tego podręcznika. Każdy rozdział zawiera zestaw zadań do samodzielnego rozwiązania, a odpowiedzi do nich znajdują się na końcu książki.

Czytaj więcej: Matematyka finansowa - Maria Podgórska, Joanna Klimkowska

Akcjonariusz - Ryszard Czerniawski

AkcjonariuszKup: Akcjonariusz
Autor: Ryszard Czerniawski
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Wolters Kluwer 2010
Ilość stron: 548

Opis: "Kiedy kilkanaście lat temu reaktywowano w naszym kraju działalność giełdy papierów wartościowych, do słów powszechnie używanych powróciły takie nazwy, jak akcje, dywidenda czy prawo poboru. Termin akcjonariusz natomiast został wyparty przez określenie inwestor. (...) że dotychczas w Polsce inwestor jest akcjonariuszem zazwyczaj tylko z nazwy, bowiem motywem jego działania jest nabycie akcji w celu ich sprzedaży, oczywiście z zyskiem. Inwestorzy nie znają lub nie wykonują uprawnień, jakie im przysługują (...). Być może jedną z przyczyn takiej sytuacji jest brak wiedzy w tym zakresie. Stąd też niniejsza publikacja powinna być traktowana jako kompendium podstawowej wiedzy, wiedzy niezbędnej, aby inwestor mógł być też akcjonariuszem par excellence."

Czytaj więcej: Akcjonariusz - Ryszard Czerniawski