Szukaj książki:

Inwestycje. Analiza i zarządzanie - Jack Clark Francis

Inwestycje. Analiza i zarządzanieKup: Inwestycje. Analiza i zarządzanie
Autor: Jack Clark Francis
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: WIG-PRESS 2000
Ilość stron: 940

Opis: Książka Francisa"Inwestycje. Analiza i zarządzanie" to obszerny podręcznik klasycznej teorii inwestowania, który adresowany jest przede wszystkim do studentów finansów, jak również do praktyków rynku kapitałowego, pragnących pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę. W książce tej poświęcono bardzo wiele zagadnieniom związanym z analizą papierów wartościowych - ich charakterystyką i wyceną. W początkowych rozdziałach przedstawione zostały mechanizmy funkcjonowania rynków papierów wartościowych oraz rola związanych z tym rynkiem instytucji.

W dalszej części książki czytelnicy znajdą prezentacje podstawowych strategii inwestycyjnych, stosowanych w zarządzaniu portfelem akcji lub obligacji, w tym przystępny opis klasycznej teorii portfelowej i stworzonych na jej gruncie modeli równowagi rynku kapitałowego: CAPM oraz modelu arbitrażu cenowego APT. Sporo uwagi autor poświęcił relatywnie nowym instrumentom finansowym, takim jak finansowe kontrakty futures czy opcje. Wśród poruszonych w książce specyficznych zagadnień związanych z opcjami warto choćby wymienić wycenę przy użyciu drzew dwumianowych, opcje egzotyczne wbudowane w instrumenty finansowe, technikę ubezpieczenia portfela, czy też wycenę akcji przez potraktowanie ich jako opcji kupna przedsiębiorstwa korzystającego z dźwigni finansowej. Niektórych czytelników być może zainteresują również nawiązania do istotnych dla rynku kapitałowego wydarzeń - na przykład krachu z października 1987 roku. Ten klasyczny przykład niedywersyfikowalnego ryzyka rynkowego omówiony został w kilku rozdziałach, miedzy innymi dotyczących uregulowań prawnych, wyceny akcji, analizy technicznej, funkcjonowania rynków opcji i kontraktów futures oraz rynków międzynarodowych.