Szukaj książki:

Zarządzanie kosztami działań

Zarządzanie kosztami działańKup: Zarządzanie kosztami działań
Autor: John A. Miller, Krzysztof Pniewski, Mariusz Polakowski
Cena: Sprawdź cenę!
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: WIG-PRESS 1999
Ilość stron: 250

Opis: Zarządzanie działaniami i rachunek kosztów działań stanowią najważniejsze osiągnięcie w zakresie systemów zarządzania kosztami na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Rachunek kosztów działań wprowadził nowe zasady zbierania informacji o kosztach dla potrzeb:
- oceny projektów inwestycyjnych;
- kalkulacji kosztów wytworzenia produktów, kosztów sprzedaży oraz ogólnego zarządu;
- szacowania kosztów docelowych;
- szacowania całkowitych kosztów cyklu życia produktu;
- pomiaru efektywności działania przedsiębiorstwa.

Od czasu pierwszych wdrożeń w firmach produkcyjnych, zrealizowanych w latach osiemdziesiątych, rachunek kosztów działań dynamicznie się rozwijał, znajdując zastosowanie w wielu organizacjach - od banków po instytucje rządowe.

Praca Millera w sposób jasny i poparty licznymi przykładami pokazuje studentom ekonomii, menedżerom, księgowym oraz dyrektorom finansowym, jak szybko i efektywnie zastosować rachunek kosztów działań w praktyce. Książka jest przeznaczona dla wszystkich osób w przedsiębiorstwie, które mogą się przyczynić do zrealizowania wymiernych korzyści płynących z zastosowania nowoczesnych metod zarządzania kosztami.

Czytelnik znajdzie w niej również przykłady najbardziej efektywnych wdrożeń, na temat których informacje zebrało Consortium for Advanced Manufacturing oraz American Productivity and Quality Center.

Autor książki jest biegłym rewidentem (CPA), partnerem w firmie Arthur Andersen oraz konsultantem American Productivity and Quality Center. Polski przekład jest przygotowany we współpracy z firmą Arthur Andersen.