Strategie inwestycyjne - News trading

Założenia dotyczące strategii:

  • Realizacja zysku następuje po osiągnięciu ruchu cenowego w zakresie: minimum 50 centów.
  • Minimalna wielkość otwieranej pozycji wynosi 500 akcji.
  • Stop loss ustawiony odpowiednio do potencjalnego zysku, który inwestor pragnie zrealizować, przykładowo: 10 centów dla ruchu 50 centowego, 20 centów dla ruchu 1 dolarowego

Strategia pozwala na wykorzystanie dłuższych ruchów cenowych. Dlatego też zaraz po otwarciu pozycji wykorzystuje się stop loss kroczący. Po otwarciu pozycji następuje ustawienie stop lossa na poziomie straty rzędu 10-20 centów. Kiedy pozycja zaczyna przynosić zysk należy zmienić zlecenie stop loss na trailing stop z ustawieniem takiego samego poziomu dopuszczalnej straty. Przy tego typu strategii pojawiają się często nagłe korekty, ważne więc, aby poziom, a na którym składanie jest zlecenie był w tym wypadku brany pod uwagę, co zostanie przedstawione w dalszej części na konkretnym przykładzie.

Czytaj więcej: Strategie inwestycyjne - News trading

Twoja strategia tradingowa

imagesPotencjał tradera determinowany jest poprzez współgranie kilku ważnych cech, które wpływają na kształt oraz różnorodność jego transakcji. Cechy osobowościowe (ten temat opisywany będzie przeze mnie bardzo często), a także wykorzystanie zasad podczas inwestowania to swego rodzaju fundament, który w połączeniu z racjonalnym i konsekwentnym wykorzystanie własnej strategii inwestycyjnej jest kluczem do sukcesu na rynkach giełdowych.

Podkreślam tutaj słowo własna strategia inwestycyjna, bowiem opracowanie indywidualnego systemu czy metody inwestycyjnej jest pierwszym krokiem na drodze tradera do osiągnięcia celu jakim jest powodzenia na giełdzie. Należy zdać sobie sprawę, że szukając własnego systemu transakcyjnego nie chodzi o znalezienie „Świętego Graala”. Poszukiwanie magicznego klucza, który umożliwi zdobycie bogactwa, a także tajemnicy leżącej u podstaw wszystkich rynków jest rzeczą niemożliwą i stanowi stratę czasu.

Czytaj więcej: Twoja strategia tradingowa

Electronic Communication Network jako alternatywny rynek dla daytradingu

W 1996 SEC zezwolił, po serii testów, na legalne wprowadzenie na giełdy amerykańskie alternatywnych rynków papierów wartościowych. Ze względu na fakt, iż do tej pory możliwość składania zleceń była ograniczona do specjalisty, pojawienie się elektronicznych systemów łączących zlecenia, (ang. Electronic Communication Network, ECN), stanowiło pierwszy krok w kierunku zwiększenia konkurencyjności, poprawienia jakości świadczonych usług, a także zmniejszenia kosztów transakcyjnych .

Add a comment

Czytaj więcej: Electronic Communication Network jako alternatywny rynek dla daytradingu

Rozkład dnia na giełdzie amerykańskiej

Zasadnicza sesja na giełdach amerykańskich trwa niezwykle krótko, jedynie sześć i pół godziny, czyniąc ją tym samym jedną z najkrótszych sesji na rynkach finansowych.

Wraz z rozwojem giełdy amerykańskiej sesja została poszerzona o dwie dodatkowe fazy: pre - oraz post market, umożliwiające dodatkowy handel przed i po sesji giełdowej. Najważniejsza część sesji przypada na jej główne godziny otwarcia, jednak warto zwrócić uwagę także na pozostałe, gdyż podczas ich trwania istnieje duży potencjał generowania zysku.

Add a comment

Czytaj więcej: Rozkład dnia na giełdzie amerykańskiej

Proprietary Trading Firm

images

Wiele osób pragnie związać swoją karierę zawodową z rynkami finansowymi. Cel jaki temu przyświeca to przede wszystkim znaleźć się jak najbliżej giełdy, jak najbliżej emocjom, które temu towarzyszą. Konsekwencja tego jest zdobywanie coraz to kolejnych certyfikatów: maklera, doradcy inwestycyjnego, CFA...

Tak naprawdę jednak powyższe certyfikaty nie są wymogiem, aby rozpocząć przygodę na realnym parkiecie.

Add a comment

Czytaj więcej: Proprietary Trading Firm