Metody inwestycyjne - Momentum trading

Metoda inwestycyjna, którą można polecić osobom posiadającym wiedzę na temat analizy technicznej, ale także traderom, którzy stosując odpowiednie filtry wyszukują okazji inwestycyjnych wynikających z formowania się odpowiednich formacji na wykresie. Metoda ta wymaga odpowiedniego skupienia oraz cierpliwości. Inwestor korzystający z powyższej metody wyczekuje z wejściem w pozycję do momentu, gdy następuje ruch powodujący m.in.: wyłamanie z konsolidacji, (co zwykle zapowiada dynamiczny ruch, potwierdzony obrotami); przebicie przez kurs ważnych linii trendu, oporu bądź wsparcia; wybicie z wyrysowanej na wykresie formacji, mogącej diametralnie wpłynąć na notowania. Analizują oni sytuacje na indeksie rynku, decydując się tym samym na wejście w pozycje na spółkach znajdujących się blisko kluczowych poziomów cenowych. Taktyka ta biorąc pod uwagę zakresy ruchów wynikających z formacji, jest nieco zbliżona do metody news trading (o które już wkrótce). Zakres ruchu po wybiciu z formacji może sięgać kilkudziesięciu centów, bądź kilku dolarów. Dlatego też stop loss pozostaje osadzony podobnie jak w news trading na poziomie 15-20 centów, z możliwym zyskiem w postaci ruchu minimum 50 centowego.

Czytaj więcej: Metody inwestycyjne - Momentum trading

Metody inwestycyjne - Trend following

Metoda związana z określeniem panującego obecnie trendu na rynku i podążania z nim. Bardzo ważne w tej metodzie jest, aby dobrze określić moment wejścia w pozycję. Podczas danego trendu zwykle występują korekty, które dla daytradera mogą być wyniszczające finansowo. Dlatego też powinien analizować moment wejścia w pozycję poprzez wyszukanie odpowiedniego poziomu na wykresie spółki bądź indeksu. W wypadku nagłych korekt, zmieniających obraz sytuacji, ważne jest, aby jak najszybciej ucinać straty. Ważne jest szybkie określenie kierunku właśnie rozpoczynającego się trendu: krótko, średnio lub długoterminowego.

Czytaj więcej: Metody inwestycyjne - Trend following

Metody inwestycyjne - News trading

Metoda inwestycyjna, która wymaga stałego śledzenia informacji pojawiających się w komunikatach giełdowych spółek w trakcie sesji, przed jej otwarciem bądź po zamknięciu. Informacje zmieniają diametralnie sytuacje i ruchy zachodzące na danej spółce. Oczywiście informacja ta może być również neutralna, niemająca tak naprawdę wpływu na notowania. Jednak w przypadku ważnych informacji, np.: wyników finansowych, zmian w zarządzie, nieplanowanych wydarzeń losowych, informacji na temat możliwej fuzji czy przejęcia, następuje nagły wzrost płynności na danej spółce oraz bardzo mocny ruch (w zależności od danych, bądź spadkowy bądź wzrostowy).

Czytaj więcej: Metody inwestycyjne - News trading

Metody inwestycyjne - Wave trading

Bardzo zbliżony stylowo do momentum trading. Wykorzystuje ruchy cenowe, występujące między nimi korekty, szukając analogii i stale powiększając pozycję. W ten sposób daytrader stara się otworzyć pozycję z początku mniejszą ilością akcji i stale w czasie, przy okazji korekty między kolejną falą wzrostową/spadkową (w zależności czy to pozycja długa czy krótka) stale ją powiększać. Zamknięcie następuje w momencie, gdy zmienia się trend bądź występują czynniki sugerujące koniec możliwości pojawienia się kolejnej fali mogącej powiększyć posiadany w danej chwili zysk. Założenia, co do stop lossa pozostają takie same jak w przypadku dwóch poprzednich metod – 15-20 centów ruchu. Natomiast możliwy do zrealizowania zysk zależny jest od ciągłości następujących po sobie fal, ale również mieści się w przedziale od 50 centów do kilku/kilkunastu dolarów.

Czytaj więcej: Metody inwestycyjne - Wave trading

Ci źli spekulanci...a czasem coś doradzą!

Day trading kojarzy się dużej części inwestorów z haniebnymi czynami spekulantów, którzy dążąc do codziennej realizacji mniejszych zysków, "przeszkadzają" kursowi danej spółki w dotarciu do wymarzonych przez nich poziomów cenowych. Totalne nieporozumienie. Każdy bowiem posiada własną strategię inwestycyjną: dla jednego ważna jest codzienna mierzalność zysków i ograniczania strat, dla innego przewidywania (a tym samym i spekulacja) w dłuższym terminie.

Kilka zasadnicznych różnic sprawia, że warto zastanowić się dokładniej dlaczego niektórzy wybrali drogę daytradingu jako pracy dającej poza przyzwoitymi zyskami wielką satysfkację, ale i większy spokój poza godzinami sesji.

Add a comment

Czytaj więcej: Ci źli spekulanci...a czasem coś doradzą!