Metody inwestycyjne - News trading

Metoda inwestycyjna, która wymaga stałego śledzenia informacji pojawiających się w komunikatach giełdowych spółek w trakcie sesji, przed jej otwarciem bądź po zamknięciu. Informacje zmieniają diametralnie sytuacje i ruchy zachodzące na danej spółce. Oczywiście informacja ta może być również neutralna, niemająca tak naprawdę wpływu na notowania. Jednak w przypadku ważnych informacji, np.: wyników finansowych, zmian w zarządzie, nieplanowanych wydarzeń losowych, informacji na temat możliwej fuzji czy przejęcia, następuje nagły wzrost płynności na danej spółce oraz bardzo mocny ruch (w zależności od danych, bądź spadkowy bądź wzrostowy).

Czytaj więcej: Metody inwestycyjne - News trading

Metody inwestycyjne - Wave trading

Bardzo zbliżony stylowo do momentum trading. Wykorzystuje ruchy cenowe, występujące między nimi korekty, szukając analogii i stale powiększając pozycję. W ten sposób daytrader stara się otworzyć pozycję z początku mniejszą ilością akcji i stale w czasie, przy okazji korekty między kolejną falą wzrostową/spadkową (w zależności czy to pozycja długa czy krótka) stale ją powiększać. Zamknięcie następuje w momencie, gdy zmienia się trend bądź występują czynniki sugerujące koniec możliwości pojawienia się kolejnej fali mogącej powiększyć posiadany w danej chwili zysk. Założenia, co do stop lossa pozostają takie same jak w przypadku dwóch poprzednich metod – 15-20 centów ruchu. Natomiast możliwy do zrealizowania zysk zależny jest od ciągłości następujących po sobie fal, ale również mieści się w przedziale od 50 centów do kilku/kilkunastu dolarów.

Czytaj więcej: Metody inwestycyjne - Wave trading

Ci źli spekulanci...a czasem coś doradzą!

Day trading kojarzy się dużej części inwestorów z haniebnymi czynami spekulantów, którzy dążąc do codziennej realizacji mniejszych zysków, "przeszkadzają" kursowi danej spółki w dotarciu do wymarzonych przez nich poziomów cenowych. Totalne nieporozumienie. Każdy bowiem posiada własną strategię inwestycyjną: dla jednego ważna jest codzienna mierzalność zysków i ograniczania strat, dla innego przewidywania (a tym samym i spekulacja) w dłuższym terminie.

Kilka zasadnicznych różnic sprawia, że warto zastanowić się dokładniej dlaczego niektórzy wybrali drogę daytradingu jako pracy dającej poza przyzwoitymi zyskami wielką satysfkację, ale i większy spokój poza godzinami sesji.

Add a comment

Czytaj więcej: Ci źli spekulanci...a czasem coś doradzą!

Emocje, a daytrading

Emocje odgrywają wielką rolę w codziennym życiu tradera. Szybkie ruchy cen, nagle pojawiające się dane makroekonomiczne lub informacje płynące ze spółek - to wszystko nieraz sprawia, że traderzy tracą kontrolę nad własnymi emocjami.

Psychologia rynku, w szczególności tzw. psychologia tłumu, jest tematem, z którym każdy szanujący się trader jest bardzo dobrze zaprzyjaźniony. Jeśli nie potrafisz się wkomponować w tłum, zrozumieć jego znaczenie, bardzo szybko poniesiesz duże porażki. W ten sposób profesjonaliści odróżniają się od amatorów.

Bycie realistą na rynku ma wielkie znaczenie. Odpowiednie rozpoznawanie trendu, punktów zwrotnych przychodzi z czasem, to oczywiste.

Add a comment

Czytaj więcej: Emocje, a daytrading

Strategie inwestycyjne - Scalping

Założenia dotyczące strategii:

- Realizacja zysku następuje po osiągnięciu ruchu cenowego w zakresie 5-25 centów.
- Minimalna wielkość otwieranej pozycji wynosi 1000 akcji.
- Stop loss ustawiony odpowiednio do potencjalnego zysku, który inwestor pragnie zrealizować: 2 centy dla ruchu 5-10 centowego, 4/5 centów dla ruchu 10-25 centowego

W momencie, kiedy trader posiada niezrealizowany jeszcze zysk, którego nie chciałby stracić, może ustawić zlecenie trailing stop . W takim przypadku warto ustawić zlecenie trailing stop w momencie, kiedy zysk przekracza już 10-15 centowy zakres ruchu. W takim wypadku rozwiązaniem jest ustawienie 4-5 centowego trailing stopa, który zostanie aktywowany w sytuacji, kiedy kurs spadnie np. 10 centowego zysku na 6 centów. Zlecenie to daje możliwość kontynuacji ruchu przynoszącego zysk przy jednoczesnej ochronie wypracowanego już profitu.

Czytaj więcej: Strategie inwestycyjne - Scalping