10 powodów dla których trader traci dyscyplinę!

Utrata dyscypliny w tradingu nie wynika z problemów wyłącznie związanych z grą giełdową. Jest to rezultat problemów pośrednio związanych z tradingiem. Poniżej lista 10 najczęściej powtarzających się problemów, które zaobserwowałem podczas pracy z traderami:

10. Brak skupienia wynikający z nudy, problemów środowiskowych.

9. Utrata koncerntracji spowodowana zmęczeniem oraz przeciążeniem psychicznym - często wynikające z zbyt długiego przesiadywania przed monitorem. Problem taki pojawia się często równiez u kierowców, pilotów czy programistów.

8. Po szeregu udanych transakcji czy sesji zakończonych bardzo pozytywnymi wynikami - następuje zbytni wzrost pewności siebie oraz podejmowanych decyzji, co w wielu przypadkach prowadzi do pogorszenia wyników. Zbyt duża pewności siebie powoduje otwieranie coraz większych pozycji niezgodnych z trading planem.

7. Niechęc do akceptacji strat. W efekcie czego trader nie trzyma się zasad zawartych w trading planie. Przejawia się to szczególnie w chwilach, gdy przetrzymuje zbyt długo stratne pozycje.

6. Utrafa pewności co do posiadanego Trading Planu oraz Strategii tradingowej.

5. Problemy z emocjami: szczególnie w gorszych okresach pojawia się huśtawka emocjonalna. Badania psychologiczne wykazały, że niektóre grupy są bardziej impulsywne od innych, a co za tym idzie w mniejszym stopniu trzymają się przyjętych zasad.

4. Presja wynikająca ze zdarzeń losowych, np. większych wydatków, powoduje zmianę sposoby gry tradera (który na pierwszym miejscu zaczyna stawiać jak największy zysk dzienny), często doprowadzając do gorszych wyników.

3. Otwieranie znacznych pozycji w stosunku do wielkości rachunku, powodujące duże wahania zysków/strat, a co się z tym wiążę wpływają na reakcje emocjonalne.

2. Brak jasno zdefiniowanego i przygotowanego Trading Planu.

1. Trading w okresie, w którym nie działa Twoja strategia tradingowa bądź zachowania na rynku nie odpowiadają Twoim umiejętnością, awersji do ryzyka czy cechom osobowościowym.

Autor: Breet Steenbarger.

Warto również przeczytać poniższe teksty (wersja angielska + dodatek):

  1. Top ten Reasons Trader Lose Their Discipline
  2. Why Trader lose Their Discipline