DDM+ na rynku akcji i zlecenia „czas start!” w DM BOŚ

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. wzbogaca ofertę o kolejne narzędzia pomagające zautomatyzować proces inwestowania. Klienci Biura, jako jedyni na rynku, otrzymali możliwość realizacji zleceń z parametrem „czas start!” – uaktywnianych dokładnie o wcześniej zdefiniowanej porze. Dodatkowo, od listopada wszystkie oferowane przez DM BOŚ zlecenia DDM+ będą dostępne także na rynku akcji.

Warszawa, 8 listopada 2011 r. – Zlecenia z parametrem „czas start!” oferowane przez DM BOŚ są pierwszym tego typu rozwiązaniem na rynku. Od początku listopada zlecenia DDM+ (oprócz trailing stop) zyskają dodatkową funkcjonalność – możliwość aktywowania ich o ściśle określonej godzinie.


Jest to rozwiązanie zwiększające komfort inwestorów, którzy uczestniczą jedynie w określonych momentach sesji lub dla tych, którzy chcą reagować na ważne wydarzenia na rynku. Wyobraźmy sobie, że dziś o 14:30 mają być ogłoszone ważne dane makroekonomiczne, i chcemy zareagować na nie razem z rynkiem. Wystarczy rano wystawić np. zlecenia ORO z czasem uaktywnienia na 14:31 – mówi Michał Wojciechowski, Doradca Zarządu DM BOŚ S.A.Parametr czasu w zleceniach był również oczekiwany przez inwestorów, którzy z założenia są aktywni tylko w ostatniej godzinie sesji, zgodnie z dewizą, że są to kluczowe momenty w ciągu dniadodaje Wojciechowski.

Ponadto, wprowadzone do oferty w lipcu zlecenia DDM+ Broker postanowił udostępnić inwestorom także na rynku akcji oraz uzupełnić o kolejne – One or Other. Zlecenie to umożliwia aktywację jednego z powiązanych ze sobą zleceń Stop Loss lub Take Profit zgodnie z ustaloną przez inwestora strategią, na już otwartej pozycji.

Od momentu wprowadzenia przez nas nowych zleceń DDM+ Klienci biura dopytywali o możliwość stosowania ich także na rynku akcji. Nie widzieliśmy przeciwskazań i dlatego będzie ich można używać również na tym rynku. Dodatkowo na specjalne życzenie aktywnych Klientów stworzyliśmy nowe zlecenie (ORO), które jest modyfikacją wprowadzonego wcześniej One Cancel Other. Pozwala zabezpieczyć poziom zysków i strat na otwartej wcześniej pozycjipodsumowuje Michał Wojciechowski.

Stosowanie „samodzielnych” zleceń DDM+ daje inwestorom szereg przewag nad innymi uczestnikami rynków. Przede wszystkim jest to możliwość tworzenia bardzo różnorodnych i złożonych strategii inwestycyjnych oraz realizowanie ich bez konieczności stałego monitorowania kursów. Ponadto, tego typu zlecenia niejako dyscyplinują inwestorów – zachęcają do stworzenia jasnych planów, lepszej kontroli zysków i strat. Powinno to pomóc w redukcji negatywnego wpływu emocji na inwestowanie.

Zlecenia DDM + dostępne w ofercie DM BOŚ:

  • Trailing Stop - służy zabezpieczeniu otwartej, zyskownej pozycji przed nadmierną utratą zysków.
  • One Trigger Other - samodzielnie aktywuje i wysyła na giełdę, wskazane przez inwestora zlecenie, ale tylko wtedy, gdy wcześniej całkowicie zrealizowane zostanie zlecenie główne.
  • One Cancels Other - w momencie całkowitej realizacji zlecenia głównego aktywuje jedno ze zleceń podrzędnych [Take Profit] albo [Stop Loss], anulując drugie.
  • One or Other - składa się z dwóch powiązanych ze sobą zleceń [Take Profit] oraz [Stop Loss]. Realizacja jednego z nich spowoduje anulowanie drugiego.


Więcej informacji na www.bossa.pl i facebook.com/bossafx

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., wieloletni lider rynku kontraktów terminowych, nagradzany przez Prezesa GPW za największą aktywność na tym rynku. W 2011 r. po raz kolejny wybrany Najlepszym Biurem Maklerskim w opinii inwestorów indywidualnych (wg miesięcznika „Forbes”, na podstawie badań SII). Jedno z najdłużej działających biur maklerskich w Polsce. Posiada sieć 20 oddziałów na terenie całego kraju. Zatrudnia ponad 200 specjalistów rynku finansowego, w tym ponad 50 maklerów papierów wartościowych, maklerów giełd towarowych i doradców inwestycyjnych.

DM BOŚ S.A. jako pierwszy w Polsce uruchomił obsługę rachunków inwestycyjnych przez Internet. Platforma bossa.pl to jeden z najbardziej kompleksowych serwisów inwestycyjnych, dwukrotnie uznany przez magazyn „Forbes” za najlepszy w Polsce. W listopadzie 2009 r. DM BOŚ S.A. jako pierwszy na rynku bankowy dom maklerski, uruchomił platformę bossafx do obsługi transakcji na rynku Forex.