Na przekór rynkowi – Dom Maklerski BZ WBK już z Forexem

Tylko jeden na pięciu inwestujących w waluty osiągnął zysk w 2011 roku – wynika z danych przedstawionych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wprowadzona przez Dom Maklerski BZ WBK 12 czerwca możliwość zawierania transakcji na rynku Forex, dzięki innowacyjnemu i przejrzystemu modelowi współpracy z klientem, pozwala mu skupić się na odpowiedzialnym zarządzaniu swoimi inwestycjami i osiąganiu rzeczywistych zysków.

Konstruując ofertę DM BZ WBK rozpatrywał rynek Forex w kategoriach inwestycji. Stawiając na uczciwość i przejrzyste zasady mógł więc zaistnieć tylko z najlepszym możliwym modelem – Electronic Communication Network (ECN). Model ECN ogranicza konflikt między klientem, a domem maklerskim, gdyż dom maklerski nie jest stroną transakcji w takiej formie, jak to ma miejsce w modelu Market Maker. Wszystkie transakcje odzwierciedlane są na walutowym rynku międzybankowym. Strumienie cenowe płynące od dostawców płynności dostarczają informacji o aktualnych ofertach kupna i sprzedaży par walutowych. Najlepsze z nich nieustannie przekazywane są do aplikacji klienckich. Cały proces odbywa się automatycznie. Dom Maklerski BZ WBK zapewnia prawidłowe działanie całej usługi, a także dba o rozliczenie transakcji na rynku międzybankowym. Opłaty z tytułu zawieranych transakcji pobierane są w postaci prowizji od obrotu.

Add a comment

Czytaj więcej: Na przekór rynkowi – Dom Maklerski BZ WBK już z Forexem

Forex – krótka historia

images Forex jest największym segmentem światowego rynku finansowego. Dzienne obroty na tym rynku sięgają ok. 2-4 bilionów dolarów. Nazwa „forex" (FX) pochodzi od angielskiego „foreign exchange", czyli wymiana międzynarodowa. Chodzi o międzynarodowy rynek wymiany walutowej, na którym przeprowadzane są transakcje kupna /sprzedaży waluty jednego kraju za walutę innego kraju. Forex jest rynkiem pozagiełdowym (OTC - over the counter), co oznacza, że nie posiada fizycznego umiejscowienia, transakcje dokonywane są pomiędzy uczestnikami rynku (bankami, przedsiębiorstwami, brokerami walutowymi, inwestorami indywidualnymi) poprzez sieciowe systemy obrotu i łącza telefoniczne; nie są scentralizowane przez jakąkolwiek giełdę. Transakcje między bankami i instytucjami finansowymi realizowane są 24 godziny na dobę. Rynek rozpoczyna swoją działalność każdego dnia od Sydney, następnie startuje w Tokio, Londynie i Nowym Jorku.

Add a comment

Czytaj więcej: Forex – krótka historia

Polski złoty – wiele teorii, prosta odpowiedź

imagesOd początku roku nasza rodzima waluta zwiększyła swoją wartość o ok. 7% względem zagranicznych dewiz. Wywołało to falę budujących nagłówków w większości polskich gazet biznesowych, sugerujących, iż to właśnie złoty jest najsilniejszą walutą świata w I kwartale. Warto zadać sobie pytanie: czy polski złoty rzeczywiście stał się tak atrakcyjny na rynku, czy może jest to jedynie chwilowe polepszenie się nastrojów wokół bardziej ryzykownych aktywów?

Przede wszystkim należy pamiętać, iż pomimo wielu „rekomendacji” dla złotego ze strony zagranicznych instytucji i banków inwestycyjnych, polska waluta ciągle zaliczana jest do koszyka dewiz Europy Środkowo – Wschodniej, a te traktowane są jako jedne z najbardziej ryzykownych zbiorczych zestawień dla walut tzw. krajów rozwijających się (emerging markets). Złoty w koszyku tym pełni dość znaczącą rolę – mianowicie środka ekspozycji kapitału zagranicznego na region. Innymi słowy, w przypadku chęci zajęcia pozycji zakładającej realizację określonego scenariusza na Węgrzech, duża część kapitału zostanie ulokowana również w polskim złotym. Powód takiego zachowania inwestorów jest trywialny – rynek złotego charakteryzuje się dużo wyższą płynnością i głębokością niż ma to miejsce w przypadku forinta czy korony czeskiej. Przekłada się to bezpośrednio na koszty transakcyjne (spread) oraz możliwość w miarę bezproblemowego zamknięcia dużych pozycji na określonych warunkach. Cecha ta wstępnie neguje tezę, iż za ostatnią siłę złotego odpowiada wyłącznie nasza silna gospodarka.

Add a comment

Czytaj więcej: Polski złoty – wiele teorii, prosta odpowiedź

Analizator Strategii Foreksowych DM BOŚ – dla tych, którzy chcą więcej

24 kwietnia Dom Maklerski BOŚ udostępni swoim Klientom pierwszy na polskim rynku Analizator Strategii Transakcyjnych dla rynku forex. Nowatorskie narzędzie jest odpowiedzią biura na utrzymujące się zapotrzebowanie inwestorów na działania zwiększające wiedzę i praktyczne umiejętności gry na foreksie. Analizator pozwoli użytkownikom platformy BOSSAFX porównywać własne strategie z tymi stosowanymi przez najbardziej zyskownych graczy oraz umożliwi elastyczną korektę przyjętych przez nich założeń.

Warszawa, 20 kwietnia 2012 – Analizator Strategii Inwestycyjnych został przygotowany z myślą o Klientach, którzy potrzebują praktycznych wskazówek w przygotowaniu i zarządzaniu własnymi strategiami transakcyjnymi przeznaczonymi na rynek Forex. Skorzystanie z nowej usługi wymaga jedynie przesłania wyciągu z rachunku użytkownika jakiejkolwiek platformy transakcyjnej opartej na popularnej technologii MetaTrader4. Na jego podstawie Analizator przygotuje zestaw statystyk pozwalających ocenić skuteczność przyjętej przez inwestora strategii. Następnie zostaną one porównane z odpowiednimi parametrami strategii realizowanych przez grupę najlepszych traderów, posiadających rachunki rzeczywiste BOSSAFX. W ramach usługi Klienci otrzymają szczegółowy raport z porównaniem oraz indywidualnymi wskazówkami dotyczącymi zmian w strategii.

Add a comment

Czytaj więcej: Analizator Strategii Foreksowych DM BOŚ – dla tych, którzy chcą więcej

Marek Rogalski został Głównym Analitykiem Walutowym DM BOŚ S.A.

Od stycznia 2012 roku Marek Rogalski pełni funkcję Głównego Analityka Walutowego Domu Maklerskiego BOŚ S.A. Rogalski związany jest z Biurem od 2009 roku. Odpowiada za rozwój zespołu analiz walutowych oraz promocję usług oferowanych przez DM BOŚ S.A. na rynku forex. Rogalski należy do grona najczęściej cytowanych ekspertów rynku walutowego w Polsce. Kilkakrotnie wygrywał rankingi na najtrafniej prognozującego analityka.

Warszawa, 16 stycznia 2012 roku – Marek Rogalski objął, utworzone z początkiem 2012 roku, stanowisko Głównego Analityka Walutowego DM BOŚ S.A. Poza przygotowywaniem analiz dla klientów Biura oraz bieżącymi komentarzami związanymi z rynkiem walutowym i aktualnymi wydarzeniami makroekonomicznymi, Rogalski będzie odpowiedzialny za dalszy rozwój działu analiz walutowych. Do Jego obowiązków należeć będzie także wspieranie działań edukacyjnych prowadzonych przez DM BOŚ S.A.

Add a comment

Czytaj więcej: Marek Rogalski został Głównym Analitykiem Walutowym DM BOŚ S.A.