Harmoniczny styl handlu

imagesHarmoniczny styl handlu wykorzystywany jest głównie na wysoce płynnych i aktywnych rynkach. Na rynku FOREX ten styl inwestycyjny cieszy się coraz większą popularnością i zastosowaniem.

Istnieje tak naprawdę nieskończona liczba podejść w dziedzinie analizy technicznej. Każdy inwestor podejmujący decyzje w oparciu o „kreski” wykorzystuje pewne rozwiązania z ogromnej palety dostępnych narzędzi, jakie oferowane są przez niemal każdą platformę transakcyjną.

Doskonałym przykładem wykorzystania podejścia Harmonic Trading jest polski indeks szerokiego rynku WIG20. Za pomocą odpowiednich mierzeń jesteśmy w stanie oszacować potencjalne obszary zwrotne, które potem można wykorzystać w kolejnych analizach.

Poniższy przykład prezentuje, jak niezwykle precyzyjnie za pomocą narzędzi Fibonacciego jesteśmy w stanie wyznaczyć lokalne ekstrema cenowe. Jedną z podstawowych formacji, jaka pojawia się najczęściej w wyraźnych trendach jest stały układ geometryczny oparty na korekcie pędzącej, z wystąpieniem warunku AB=CD.Każdy zielony prostokąt, który zaznaczony został na wzrostowej fali trwającej od połowy listopada do końca roku 2012 był takiej samej wielkości i oscylował w granicy 40 punktów. Korekta pędząca jest prawdopodobnie najsilniejszym układem z teorii fal Elliotta, którego skuteczność sięga nawet 70%.

Na podstawie wykonanej analizy warto zwrócić uwagę na precyzję, jaka występuje w rejonach dolnego ograniczenia każdego z prostokątów. Wyraźnie widać wyhamowanie ceny, a także formacje świecowe zapowiadające zwrot na rynku.

Od początku roku 2013 indeks skupiający 20 największych polskich spółek sukcesywnie podąża w kierunku południowym. Do prawidłowej identyfikacji całego układu wykorzystana została pierwsza największa fala, jaka pojawiła się od ostatniego szczytu. W dniach 16 oraz 17 stycznia na rynku wystąpił ruch na 60 punktów, który okazał się być największą falą wzrostową w całym impulsie spadkowym.Kolejne układy, jakie pojawiły się w ostatnim miesiącu (luty 2013), wyznaczone zostały w oparciu o bazowe mierzenie, wykonane z połowy stycznia.

Doskonałym argumentem potwierdzającym harmoniczność polskiego indeksu jest kolejna sekwencja trzech fal, które kolejno po sobie wystąpiły, dając przy tym możliwość zajęcia odpowiedniej pozycji na rynku. Sam schemat zagrania jest stosunkowo prosty, gdyż na początku identyfikujemy obecny trend, jaki aktualnie panuje na rynku. Następnym krokiem jest wyznaczenie najdłuższej korekty w istniejącym już impulsie cenowym. Ruch ten nazywany jest odcinkiem „AB” i jest pierwszą falą z całego układu. Najważniejszym warunkiem jest oczywiście równość fal, która tworzy całą formację.Największym problemem dla traderów jest wyznaczenie punktu „D” oraz sam moment decyzyjny, czyli odpowiedź na pytanie, kiedy otworzyć pozycję. Bardzo ważnym elementem jest również tzw. „timing”, czyli dokładny moment zawarcia transakcji, który potwierdzony powinien zostać dodatkowymi przesłankami mówiącymi o prawdopodobnym wystąpieniu momentu zwrotnego na rynku. Jednym z takich potwierdzeń może być formacja świecowa, która stanowi wspaniały filtr kształtujący zachowanie się ceny w określonym technicznym miejscu na wykresie.

Do najważniejszych kwestii technicznych, o których trzeba pamiętać, zalicza się ustawianie zleceń obronnych stop-loss, które dzięki temu układowi są stosunkowo precyzyjne, gdyż zakończenie pozycji na stracie informuje nas o zanegowaniu całego układu. Biorąc jednak pod uwagę wysoką skuteczność tej formacji, tak osiągamy pewną przewagę matematyczną w dłuższym okresie czasu.

Autor: Łukasz Fijołek