ECN w oknie Time and Sales

Okno Time and Sales, zwane inaczej Tape, wskazuje użyteczne dla daytraderów informacje, zawierające jak najbardziej szczegółowe informacje dotyczące zawartych na rynku (danej spółce) transakcji. Gracze jednosesyjni, w tym przede wszystkim używający automatów do tradingu, korzystają z informacji płynących z TAS'a.

Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że poniżej przedstawione okno TAS przedstawia:

  1. Czas transakcji
  2. Cenę, po której zaszła transakcja
  3. Wielkość pozycji, zawartej w danej transakcji

Pozostają jeszcze różne literki: T, N, P, A, K, W, C, Y, Z, D. To właśnie dane, z których daytrader, szczególnie korzystający z "adding liquidity" (dawania płynności na rynek) powinien czytać najwięcej informacji.

Add a comment

Czytaj więcej: ECN w oknie Time and Sales

ECN - widzieć więcej!

W artykule Electronic Communication Network opisałem ogólnie temat ECNów na giełdach amerykańskich. Tematyka ta staje się coraz mocniej popularna również w Europie, co niewątpliwie cieszy i napawa optymizmem na to, że już za jakiś czas opłaty/prowizje na giełdach europejskich będą coraz niższe. Co za tym idzie, liczę, że na przykładzie ECNów w Stanach, dojdzie do sytuacji, że będą przynosić nawet korzyści inwestorom dającym płynność na rynek.

Traderzy, szczególnie Ci, którzy skalpują, próbują realizować dosyć krótkie ruchy cenowe - 1 czy kilku centów starają wyczytać jak najwięcej z drugiego poziomu ceny (Level II). Na wstępie jednak muszę wyjaśnić co to jest Level I/II, jak czytać poniższe kwotowania. W dalszej części powrócę do tematu przewodniego "widzieć więcej!" :)

Add a comment

Czytaj więcej: ECN - widzieć więcej!

Electronic Communication Network jako alternatywny rynek dla daytradingu

W 1996 SEC zezwolił, po serii testów, na legalne wprowadzenie na giełdy amerykańskie alternatywnych rynków papierów wartościowych. Ze względu na fakt, iż do tej pory możliwość składania zleceń była ograniczona do specjalisty, pojawienie się elektronicznych systemów łączących zlecenia, (ang. Electronic Communication Network, ECN), stanowiło pierwszy krok w kierunku zwiększenia konkurencyjności, poprawienia jakości świadczonych usług, a także zmniejszenia kosztów transakcyjnych .

Add a comment

Czytaj więcej: Electronic Communication Network jako alternatywny rynek dla daytradingu