Roczny szczyt dla dolara

W pierwszym kwartale br. surowce były grupą aktywów, która przyniosła największą stopę zwrotu. Do końca marca indeks surowców Continuous Commodity Index [UV/Y] zyskał 10%, jednakże od tego czasu ceny surowców spadają i indeks surowców powrócił do odczytów z początku roku.

Na ceny surowców ogromny wpływ ma indeks dolara, a w ostatnim czasie indeks dolara, osiągnął szczyt 52 tygodni. Od maja br. indeks dolara wzrósł z poziomu 79$ do 84$. W tym momencie indeks dolara znajduje się w rejonie wykupienia na poziomie +154%, taki poziom miał ostatnio miejsce w 2006 roku.

 

Indeks dolara amerykańskiego


Legenda:
wykres analizy punktowo – symbolicznej
linia trendu: zawsze pod kątem 45 stopni
sygnał kupna: wzrostowa kolumna X przekracza poprzednią kolumnę X
sygnał sprzedaży: kolumna O przekracza poprzednią kolumnę O

 

* Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. W sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy.