Szukaj książki:

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie - Lech Bednarski

Analiza finansowa w przedsiębiorstwieKup: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie
Autor: Lech Bednarski
Cena: 40,90zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Polskie wydawnictwo ekonomiczne 2006
Ilość stron: 216

Opis: Analiza finansowa jest praktyczną metodą oceny firmy -- pomiarem jej efektywności i kondycji. W najnowszym zaktualizowanym wydaniu książki omówiono szeroki krąg zagadnień z dziedziny analizy finansowej przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej. Zrozumienie i opanowanie treści ułatwia materiał ilustracyjny -- tablice, schematy i załączniki.

Czytaj więcej: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie - Lech Bednarski

Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa - Nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej

Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa - Nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowejKup: Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa - Nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej
Autor: Marcinkowska Monika
Cena: 66,40zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - Oficyna 2004
Ilość stron: 360

Opis: Nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami BETA 2005. W książce omówiono wymogi sprawozdawczości finansowej w Polsce i na świecie, uwzględniając zarówno elementy obligatoryjne, jak i uznaniowe oraz zjawiska globalizacji rynków kapitałowych, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i rosnących oczekiwań adresatów sprawozdań. Zaprezentowano nowe trendy w sprawozdawczości zewnętrznej spółek, zwłaszcza publicznych.

Czytaj więcej: Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa - Nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej

Rynek finansowy w erze zawirowań - red. Piotr Karpuś, red. Jerzy Węcławski

Rynek finansowy w erze zawirowańKup: Rynek finansowy w erze zawirowań
Autor: red. Piotr Karpuś, red. Jerzy Węcławski
Cena: 76,90zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: UMCS 2009
Ilość stron: 799

Opis: Książka zawiera opracowania poświęcone przyczynom kryzysu finansowego, zjawiskom z nim związanym, konsekwencjom dla różnych sfer gospodarki i podmiotów, działaniom podejmowanym przez instytucje publiczne i prywatnych uczestników rynku, a także propozycjom i rozwiązaniom wyłaniającym się w wyniku przewartościowań wywołanych przez kryzys. Ta obszerna problematyka została ujęta w czterech częściach poświęconych różnym grupom problemów i segmentów rynku.

Czytaj więcej: Rynek finansowy w erze zawirowań - red. Piotr Karpuś, red. Jerzy Węcławski

Techniki analizy finansowej - Erich Helfert

Techniki analizy finansowejKup: Techniki analizy finansowej
Autor: Erich Helfert
Cena: 51,40zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Polskie wydawnictwo ekonomiczne 2003
Ilość stron: 639

Opis: Książka omawia najnowsze tendencje w zakresie analizy finansowej. Okazuje się, że ta, zdawałoby się wyczerpująco już opisana, dziedzina wiedzy ciągle ewoluuje. Tradycyjne metody i wskaźniki finansowe oparte na danych księgowych powoli odchodzą w cień. Rentowność operacji czy zyskowność aktywów przestają się liczyć. Najważniejsza jest wartość wytworzona na rzecz właścicieli firmy, rozumiana jako strumień gotówki płynący do ich kieszeni.

Czytaj więcej: Techniki analizy finansowej - Erich Helfert

Era zawirowań - Alan Greenspan

Era zawirowańKup: Era zawirowań
Autor: Alan Greenspan
Cena: 42,90zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 24h
Wydawnictwo: Muza 2008
Ilość stron: 624

Opis: Ta książka to po części powieść detektywistyczna. Wydarzenia dnia 11 września 2001 roku były dla mnie ostatecznym potwierdzeniem, że żyjemy w nowym świecie - świecie globalnej, kapitalistycznej gospodarki, która jest bez porównania bardziej elastyczna, prężna, otwarta, zdolna do autokorekty i szybciej zmieniająca się niż jeszcze ćwierć wieku wcześniej. To świat, który prezentuje nam ogromne nowe możliwości, ale również stawia przed nami gigantyczne nowe wyzwania. Era zawirowań jest moją próbą zrozumienia natury tego nowego świata: w jaki sposób się w nim znaleźliśmy, co nas w nim czeka i co kryje się za horyzontem. Tam, gdzie to możliwe, przekazuję swoje przemyślenia na podstawie własnych doświadczeń.

Czytaj więcej: Era zawirowań - Alan Greenspan

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa - Wiktor Gabrusewicz, Marzena Remlein

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwaKup: Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa
Autor: Wiktor Gabrusewicz, Marzena Remlein
Cena: 55,90zł + możliwość DARMOWEJ DOSTAWY
Czas wysyłki: 5dni
Wydawnictwo: Polskie wydawnictwo ekonomiczne 2007
Ilość stron: 304

Opis: Sprawozdanie finansowe jest końcowym produktem prac księgowych odnoszących się do pewnego okresu. Przedstawia ono dane dotyczące sytuacji majątkowej, kapitałowej i wyników finansowych jednostki gospodarczej. Ze względu na wagę informacji ujętych w sprawozdaniu finansowym (przeznaczonym przede wszystkim na potrzeby odbiorców zewnętrznych), sprawozdawczość finansowa jest traktowana jako jeden z najważniejszych podsystemów rachunkowości.

Czytaj więcej: Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa - Wiktor Gabrusewicz, Marzena Remlein